Vedec Ondrej Halgaš: S nanočasticami po očkovaní mRNA vakcínami to vôbec nie je tak, ako sa verejnosti hovorilo

02_Halgas_MZ Ondrej Halgaš. Foto: Matúš Zajac

Rozhovor so slovenským vedcom Ondrejom Halgašom o tom, čo všetko sa dnes vedecky prehodnocuje na skúmaní covidu a vakcinácie. Halgaš približuje, čo sa posledné mesiace deje vo vedeckej komunite, ale je aj osobný: Aj mňa osobne stále trochu mrzí, že som taký hydroxychlorochín najprv nebral vážne len pre to, lebo o ňom hovoril Donald Trump, miesto toho, aby som si prešiel dáta a zhodnotil kvalitu a limity jednotlivých štúdií spolu s dátami, ktoré prichádzali v reálnom čase od stoviek doktorov.

Mladý slovenský vedec Ondrej Halgaš (36) pôsobí od júna 2021 v kanadskom biotechnologickom startupe Liven Proteins, ktorý sa zameriava na výrobu zvieracích bielkovín ako kolagén bez zvierat, ktorý môže byť použitý aj pri výrobe mäsa zo skúmavky pre potravinársky priemysel. Je absolvent bakalárskeho a magisterského štúdia biochémie na Univerzite Komenského v Bratislave, odkiaľ sa pred 14 rokmi vybral za more, na dizertačné štúdium na Torontskej univerzite. Po jeho skončení pokračoval ako postdoktorandský výskumný pracovník na tejto univerzite a pokračoval vo vedeckej práci v oblasti štrukturálnej biológie a biomedicínskeho výskumu. Bol súčasťou tímu, ktorý prišiel na nový, nádejný mechanizmus liečby nádorových ochorení. S ďalšími kanadskými vedcami sa venujú aj témam okolo COVID-19, najprv s dôrazom na skorú diagnostiku a účinnú liečbu a neskôr aj na iné presadzované opatrenia.

Začiatkom roka 2023 sa zdalo, že z covidu sa stáva bežné koronavírusové ochorenie. Od konca leta minulého roka sa však začala situácia meniť. Teraz v zime tu máme covid v presile, minimálne v dvoch variantoch. Čo sa deje?

Možno sa najmä niektoré médiá snažia tému covidu stále živiť, hlavne pre časť ľudí, ktorí nechcú dať pandémii zbohom. Nič špeciálne sa však nedeje. Respiračné ochorenia sa všeobecne objavujú vo vlnách, na severnej pologuli najmä v zimných mesiacoch. Niektorí doktori tomu hovoria aj sezóna nízkeho vitamínu D. Aktuálne varianty Covid-19 by nemali byť nejakým veľkým strašiakom, závažnosťou priebehu sú porovnateľné s chrípkou.

Sú najnovšou verziou covidu ohrození viac neočkovaní ľudia?

Neviem, či sú na takéto tvrdenie teraz tvrdé dáta. Štáty skôr prestali so zverejňovaním údajov. V takej provincii Ontario v Kanade zverejňovanie zastavili ešte na jar 2022, keď očkovaní začali mať aj podľa ich dát vyšší normalizovaný výskyt covidu. V tom istom čase pritom stále presadzovali vakcinačné mandáty a vyhadzovali ľudí z práce. V posledných mesiacoch množstvo ľudí očkovaných proti covidu poslednou dávkou stojí na jednotkách percent takmer všade na svete, čo sa odráža aj na klesajúcej cene akcií Pfizeru a Moderny. A napríklad škandinávske krajiny očkovanie mladých ľudí proti covidu už dávno neodporúčajú. Niekto zodpovedný by mal aj na Slovensku preto vysvetliť, prečo sa z daní nás všetkých nakúpili dopredu milióny vakcín, ktoré sa teraz musia vyhadzovať.

Očkovanie proti covidu sprevádzala počas pandémie na Slovensku kampaň so sloganom „vakcína je sloboda“. Aj ministerstvo zdravotníctva vo svojich materiáloch na podporu očkovania v prvej polovici roka 2021 tvrdilo, že vakcína predstavuje jediný efektívny spôsob, ako zvíťaziť nad ochorením Covid-19. Bolo to tak?

Covidové kampane boli vo všeobecnosti zavádzajúce. Tie heslá, ktoré ich sprevádzali, boli také skratkovité, že nutne museli byť zjednodušeniami ad absurdum, alebo vyslovenými klamstvami. Osobne si myslím, že keďže pri mRNA vakcínach ide o novú technológiu, ktorá nikdy predtým nebola nasadená takto masovo, tak aj všakovakí mediálni experti mali a stále majú zjednodušené predstavy tak o nej, ako aj o jej masovom používaní a limitoch. Pokiaľ ide o kampane, napríklad vo Veľkej Británii a v Kanade štát dokonca zámerne použil na presviedčanie ľudí na dodržiavanie opatrení a očkovanie metódu vedeckej manipulácie verejnosti nazývanú nudging a ani sa tým veľmi netajil. Oblasť verejného zdravia stojí na dôvere verejnosti, ktorá bola budovaná desiatky rokov. Ľahkovážne hazardovať s touto dôverou znamená ohroziť efektívnosť celého zdravotníckeho systému. Na druhej strane to však môže spôsobiť, že ľudia prevezmú väčšiu zodpovednosť za svoje zdravie. Azda preváži tento druhý variant.

Protikoronavírusové mRNA vakcíny môžu podľa najnovších vedeckých poznatkov vytvárať v ľudskom organizme nezamýšľané proteíny. Vedecká komunita ubezpečuje, že o problém nejde, no potenciálne by tento faktor vraj mohol viesť k ich zníženej účinnosti alebo vedľajším účinkom. Nie je toto minimálne dôvod na zdvihnutý prst, či a aké ďalšie vedľajšie účinky očkovania proti covidu sa môžu časom objaviť?

Mnohí vedci zdvíhajú v tomto smere varovný prst už od spustenia covidového očkovania. Veď problémy a otázniky sa objavovali od vývoja a klinického skúšania vakcín cez schvaľovanie a monitorovanie regulátormi, výrobu až po ich distribúciu a podávanie ľuďom. Posledný rok sa ako najviac znepokojujúce ukazovali zistenia okolo kvality vakcín a nečestného informovania zo strany regulátorov.

Čoho sa týkajú nové zistenia ohľadne kvality vakcín?

Napríklad toho, že mRNA nesúce nanočastice vôbec nezostávajú v mieste vpichu, ako sa pôvodne deklarovalo verejnosti, ale dostávajú sa prakticky do celého tela. Dnes sa už vie aj to, že v klinickom testovaní a na schválenie regulátorom sa na výrobu mRNA vakcín použil iný proces ako ten, ktorý sa použil na ich masovú produkciu. Pri masovej produkcii vakcín výrobný proces zahŕňa aj medzikrok s baktériami a plazmidovou DNA. Výsledkom je prítomnosť DNA fragmentov ako nečistôt aj vo finálnom produkte. Najväčším problémom je ich veľkosť a množstvo. Registrujeme značnú variabilitu medzi jednotlivými šaržami. Limity na množstvo DNA, stanovené regulátormi, sú pritom veľmi otázne, lebo nanočastice v týchto produktoch majú za úlohu práve uľahčiť prechod ich nákladu do vnútra buniek, s čím sa pri stanovovaní týchto limitov nepočítalo. Viaceré jurisdikcie sa už začali týmto novým zisteniam venovať a hlavný doktor štátu Florida pred pár dňami dokonca vyzval na pozastavenie používania Covid-19 vakcín a preskúmanie týchto nových zistení.

Navyše sa ukázalo, že Pfizer regulátorom zatajil takzvaný SV40 promotor-enhancer.


Dočítajte tento článok zadarmo vytvorením účtu alebo sa prihláste.

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami