Drulák definitívne vyhral súd. Zamestnávateľ ho musí vziať späť a vrátiť mu mzdu

PRAHA 20. 9. 2022 Petr Drulák,býv. náměstek ministra zahraničí, rozhovor MFD. Petr Drulák. Foto: Profimedia.sk

Bývalý veľvyslanec Českej republiky vo Francúzsku a externý spolupracovník Štandardu Petr Drulák prišiel o zamestnanie výskumného pracovníka v českom Ústave medzinárodných vzťahov (ÚMV) v rozpore so zákonom. V stredu o tom rozhodol odvolací súd v Prahe, čím potvrdil skorší verdikt súdu nižšej inštancie.

„Výpoveď, ktorá bola pánovi profesorovi Drulákovi daná, je neplatná a doručením rozsudku to bude účinné. Zamestnávateľ bude musieť vziať pána profesora späť a vyplatiť mu späť mzdu za celé obdobie,“ komentovala pre Parlamentné listy Drulákova advokátka Jana Zwyrtek Hamplová.

„Pre pána profesora je to určite veľké nielen právne, ale aj morálne víťazstvo. Mestský súd sa stotožnil s tým, čo povedal súd prvého stupňa, že výpoveď bola daná právne úplne nesprávne, že nebola žiadna príčinná súvislosť medzi zmenami, ktoré chcel ústav vykonať, a tým, že si vybral práve pána profesora, ktorému dal výpoveď,“ dodala.

Ústav trvá na svojom

„ÚMV si je vedomý rozhodnutia odvolacieho súdu, ale stále trváme na tom, že organizačná zmena bola úplne nutná pre zníženie výdavkov a stabilizáciu rozpočtu,“ reagoval ústav na svojom webe. Na posun v prípade ako prvý upozornil český spravodajský server Novinky.

„Aj napriek organizačnej zmene a ďalším úsporným opatreniam bohužiaľ ÚMV hospodári s miernou stratou, ktorú kryje z rezervného fondu. Považujeme za dôležité zdôrazniť, že rozhodnutie súdu nie je založené na prof. Drulákom namietanej účelovosti konania ÚMV,“ dodal ústav, ktorý patrí pod české ministerstvo zahraničia.

Kauze sa venovalo aj ministerstvo

Pripomeňme, že spomínané úsporné opatrenia boli oficiálnym dôvodom ukončenia pracovného pomeru, ku ktorému došlo minulý rok v januári. Drulák však bol od začiatku presvedčený, že o prácu prišiel v reakcii na jeho geopolitické názory, ktoré sú častokrát v rozpore s oficiálnou českou štátnou politikou.

Niekoľko mesiacov pred doručením výpovede (v priebehu mája a júna roku 2022) riaditeľ ÚMV Ondřej Ditrych zaslal Drulákovi dva kritické listy. V nich ho varoval pred provokačnými výstupmi a opakovane mu hrozil výpoveďou. Podľa riaditeľa sa profesor permanentne dopúšťa „šírenia konšpiračných naratívov, nekorektného vyjadrovania a zavádzajúcich zovšeobecňovaní“.

Situácii sa minulý rok venoval aj český rezort zahraničia. „V marci vyjadril riaditeľ útvaru zodpovedného za zabezpečovanie výskumných potrieb MZV vo svojom liste riaditeľovi ÚMV presvedčenie, že verejné výstupy pána Druláka sú v rozpore s deklarovanou víziou a poslaním ÚMV, sú zaujaté a jednostranné a dotyčný sa dostáva do rozporu s programovým vyhlásením vlády v oblasti zahraničnej politiky, rovnako ako aj s etickými kódexmi ÚMV,“ komentovala prípad v septembri roku 2022 hovorkyňa rezortu zahraničia Lenka Do.

Zastala sa ho etická komisia aj obrancovia slobody slova

Vystupovanie bývalého vysokopostaveného diplomata viackrát posudzovala aj Etická komisia ÚMV. Na konci júla roku 2022 však jednomyseľne rozhodla, že žiadne porušenie etického kódexu nenašla. Jeho účasť na akcii D.O.S.T. však označila za „hraničnú“.

„Názorová pluralita vo vnútri ÚMV slúži ako nástroj na skvalitňovanie českej zahraničnej politiky a jednotlivé názory preto nemusia nutne byť v súlade s programovým vyhlásením vlády či s koncepciou zahraničnej politiky ČR. Komisia pritom zdôrazňuje mimoriadnu závažnosť princípu akademickej slobody,“ písalo sa v odôvodnení rozhodnutia komisie.

Za profesora sa vlani postavila aj Spoločnosť pre obranu slobody slova. „Drulák podľa nášho názoru nepochybne realizoval svoje zákonné právo na slobodnom prejave, ako je uvedené vyššie. Rešpektovanie tohto práva by malo viesť k tomu, že vaša inštitúcia sa zdrží v tejto súvislosti akýchkoľvek právnych krokov vrátane disciplinárneho alebo obdobného konania,“ uviedla v liste SOSP adresovanom šéfovi ÚMV.


Ďalšie články