Slovensko potrebuje suverénny hlas v Európskej únii

22220231030fico_blanar_7995851 Minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Foto: Jakub Kotian/TASR

Aby bolo jasné, členstvo Slovenska v Európskej únii je pre mňa nespochybniteľné, je naším životným priestorom. Hlási sa k nemu súčasná vláda aj vo svojom programovom vyhlásení. Ale…

Nenechajme sa zmiasť burácajúcimi hlasmi progresívnych prorokov o našej skvelej budúcnosti vo veľkej a silnej Európe. Každý, kto vníma realitu s otvorenou mysľou, číta a počúva s porozumením a aj medzi riadkami, dnes vie, že EÚ sa zmieta v problémoch. Tento rok môže rozhodnúť o jej bytí či nebytí v súčasnej podobe. Blížiace sa voľby do europarlamentu a následné zloženie Európskej komisie budú bezprecedentné. Zachovanie status quo je neudržateľné. Európsky jednotný trh, Spoločná poľnohospodárska politika, Európska zelená dohoda, Pakt o nelegálnej migrácii sú len stručným príkladom európskych politík, ktoré prinášajú nesúrodosť v predstavách o ďalšom smerovaní Únie zo strany jej členských štátov. Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ nie je výnimkou. Práve naopak.

Moje nedávne zahraničné pracovné cesty ma utvrdili v tom, že vnútorná reforma EÚ je veľkou témou nielen na Slovensku. Ako príklad uvediem, že problematika zrušenia “práva veta” v rozhodovacích procesoch EÚ vzbudzuje obavy medzi krajinami V4 (Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko) aj krajinami C5 (Slovensko, Česko, Slovinsko, Maďarsko a Rakúsko). Spája nás aj spoločný názor na nezmyselnosť prerozdeľovania migrantov medzi štáty EÚ pod hrozbou pokuty v prípade ich neprijatia či potreba komplexného riešenia nelegálnej migrácie. Som presvedčený, že postupom času a s pribúdajúcimi stretmi členských štátov EÚ s realitou sa môžu objaviť aj ďalšie „sporné“ témy. Silný európsky super štát po vzore USA verzus ponechanie kompetencií vo vybraných agendách členským štátom EÚ je veľkou témou, s ktorou sa budú musieť európske inštitúcie aj členské štáty už čoskoro popasovať. Napriek aj oprávnenej kritike si myslím, že EÚ je jedinečný projekt, ktorého základné princípy by mali zveľaďovať všetky členské štáty na báze rovnoprávnosti, vzájomného rešpektu a rovnakého prístupu voči ostatným.

Témy bezpečnosti a zahraničnej politiky sa dostávajú do popredia záujmu politikov, médií aj bežných občanov a stávajú sa tak vďačným objektom manipulácie a propagandy. Povrchnosť, zľahčovanie a politický kalkul opozície bez reálnej zodpovednosti za dianie v krajine prinášajú len zmätok a chaos do chápania týchto tém zo strany občanov Slovenska. Je prácou politikov stále dookola opakovať fakty, argumentovať, vysvetľovať, ale najmä prinášať kvalitné riešenia a hmatateľné výsledky. Som rád, že túto neľahkú úlohu súčasná vláda presvedčivo zvláda a jej suverénny hlas je počuť doma aj medzi partnermi v zahraničí.

V tomto roku Slovensko oslavuje 20. výročie svojho členstva v EÚ. Úprimne si prajem, aby naša vlasť bola ešte veľa ďalších rokov jej rešpektovanou súčasťou, avšak so zachovaním práva na presadzovanie vlastných národných záujmov. 

Hydepark je rubrika určená pre politikov, podnikateľov či akademikov. Publikované názory nevyjadrujú názor redakcie.


Ďalšie články