Jednota v rôznosti. Jednota v uniformite

Európska únia, ilustračný obrázok. Foto: TASR/AP Európska únia, ilustračný obrázok. Foto: TASR/AP


Bývalý český prezident Miloš Zeman v nedávnom rozhovore pre jednu slovenskú televíziu povedal, že „Európska únia začala na hesle ‚Jednota v rôznosti‘, a dnes už je to skôr ‚Jednota v uniformite’“. Nemôžem nesúhlasiť!

Ako som už niekoľkokrát povedal a musím to znova iba zopakovať, Európska únia je jedinečný projekt, ktorého základné princípy by mali zveľaďovať všetky členské štáty na báze rovnoprávnosti, vzájomného rešpektu a rovnakého prístupu voči ostatným.

Je založená na šiestich základných hodnotách, ktoré tvoria základ našej spoločnosti: rešpektovaní ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a ochrane ľudských práv vrátane práv menšín.

Ale položme si úprimnú otázku: Je to skutočne tak? Natíska sa mi ešte úprimnejšia odpoveď: Nie tak úplne.

Pozrime sa na novú migračnú a azylovú politiku, ktorú aj napriek neúplnej podpore členských štátov EÚ, vrátane nesúhlasu Slovenska, Poľska alebo Maďarska, prednedávnom schválili poslanci Európskeho parlamentu.

Nemôžem si pomôcť, ale keď si tak opakujem základné hodnoty EÚ, tak v tomto kontexte nevnímam žiadne znaky pluralizmu, tolerancie, spravodlivosti, solidarity, nediskriminácie ani rovnosti. Iba príkazy, povinnosti, tresty a pokuty.

Keďže migračná politika tvorí v EÚ agendu vnútorných vecí a spravodlivosti, rozhoduje sa o nej kvalifikovanou väčšinou a nie je potrebný jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov. Migračný pakt je reálnou ukážkou nevyhnutnosti zachovania práva veta v rozhodovacích procesoch EÚ, ktoré sa uplatňuje v oblastiach rozpočtu, bezpečnosti a zahraničnej politiky EÚ.

Ak by sme dovolili uskutočniť zmenu rozhodovacích procesov EÚ a zrušenie práva veta, skončila by tým naša snaha robiť suverénnu zahraničnú politiku a presadzovanie národnoštátnych záujmov na pôde EÚ. Do Bruselu by mohli vládni politici chodiť akurát tak na belgické hranolky a vypočuť si, ako o nás rozhodli veľké členské štáty EÚ.

EÚ by mala aj naďalej fungovať na princípe, na ktorom bola založená, a tým je jednota v rôznosti a akceptácia odlišnosti prístupov k verejným politikám zo strany jej členských štátov. Zachovanie práva veta je právom na zachovanie suverenity všetkých členských štátov v EÚ, vrátane Slovenska. Jeho zrušenie by znamenalo koniec EÚ.

Rubrika Hyde park slúži ako priestor pre publikovanie názorov, postojov a tém osobností z rôznych oblastí života a diania v spoločnosti. Texty nemusia vyjadrovať názor redakcie. 


Ďalšie články