Dlhoročná skautka: Naším nepísaným mottom je zanechať svet o kúsok lepším

Skauti a príroda sú nerozlučná dvojica. Mladí ľudia v skautingu získavajú okrem zručností potrebných v 21. storočí aj skúsenosti so životom v prírode. Foto: Marián Suvák

Organizácia skautov je najväčšou mládežníckou organizáciou na svete, no napriek tomu vie o nich väčšina z nás len pramálo. V súčasnosti má vo svojich radoch vyše 50 miliónov členov vo všetkých krajinách sveta okrem šiestich totalitných štátov, no nám možno napadne len čosi o Betlehemskom svetle, bobríkoch odvahy a sušienkach. O tom, kde sa tu skauting vzal, aké je jeho poslanie alebo o tom, či by mohol byť skauting pre mládež nebezpečný, hovorí dlhoročná skautka Elena Michalčíková, tajomníčka Rady pre rozvoj Slovenského skautingu.

Začnime teda od začiatku, aká je história skautingu?

Skauting založil Angličan Robert Baden-Powell v roku 1907. Počas vojny napísal príručku pre prieskumníkov. Tá postupne učarovala aj ďalším mladým chlapcom. Lákala ich spätosť vojnových prieskumníkov s prírodou. Príručka ponúkala závan veľkých dobrodružstiev čakajúcich na objavenie.

Ľudia majú o skautingu často skreslenú predstavu. Povedzte nám, prosím, čo znamená byť skautom? A ako sa ním stanem?

Ako si v skautingu medzi sebou často hovoríme, byť skautom nie je iba voľnočasová aktivita. Tak sa to, samozrejme, vždy začína, neskôr sa však stáva tak trochu životným štýlom. Snažíme sa najmä o plnohodnotný rozvoj osobnosti po všetkých stránkach. Naším cieľom je poskytnúť priestor na to, aby mladí našli to, v čom sú dobrí, čo ich baví a mohli v tom neustále napredovať. Zároveň im ukazujeme hlbšie hodnoty a snažíme sa viesť ich k aktívnemu občianstvu. 

Skautom sa môže stať úplne každý. Aj keď sme mládežnícka organizácia, ak sa človek chce stať skautom, vek mu v tom určite brániť nebude. Ak hľadáte najbližších skautov, pomôže vám prehľad skautských skupín – zborov.

Výchovný program vekovej kategórie od 15 do 18 rokov je primárne zameraný na osobný rozmer, spoznávanie nových obzorov formou expedícií a manažment vlastných, komunitných či veľkých projektov. Foto: Marián Suvák

K čomu skauting mladých vedie a vychováva? Aká je jeho ideológia? Čo je jeho poslaním?

Naším nepísaným mottom je zanechať svet o kúsok lepším, ako sme ho našli. Poslaním skautingu je teda vychovávať mladých ľudí k zodpovednosti, pomoci druhým a celkovo k zlepšovaniu sveta, v ktorom žijú. Ako skauti máme aj skautský zákon, ktorý nám na tejto ceste pomáha.

V čom vidíte jeho význam vy osobne? 

Mne osobne dal skauting veľmi veľa. Jedinečné priateľstvá, nezabudnuteľné zážitky a úžasnú komunitu. Vďaka skautingu mám možnosť cestovať a spoznávať svet z úplne inej perspektívy. Človek sa podľa mňa vďaka skautingu cíti tak trochu viac doma, kamkoľvek na svete príde, ak sú tam skauti. Nespochybniteľným prínosom aj pre mňa sú nadobudnuté mäkké zručnosti, schopnosť byť lídrom skupiny či asertívna komunikácia. 

Práci s mládežou sa venujete už nejaký čas, aká je dnešná generácia mladých?

Dnešné deti a tínedžeri majú nepochybne ešte viac možností, ako mala možno moja generácia v ich veku (úsmev) a je skvelé vidieť, že tie možnosti aj využívajú. Myslím si, že vďaka lepšej dostupnosti informácií a nepochybne správnemu sprevádzaniu radcami, ktorí sú akýmisi staršími súrodencami, si mladí ľahšie vytvárajú názory na rôzne témy, ktoré v spoločnosti rezonujú. Mňa vždy fascinuje, ako sa so svojimi jedenásťročnými skautkami dokážem porozprávať o svetových udalostiach, ako uvedomelo na tieto témy nahliadajú. 

Aký je rozdiel medzi bežným táborom pre mladých a tým skautským?

Skautský tábor býva vyvrcholením celoročného skautského programu. Tiež by mal byť niečím, čo deti dostanú tak trochu za odmenu za svoju aktivitu počas školského roka. Táboríme v stanoch, takže na našom tábore, napríklad, nehrozí používanie elektroniky. Aj to však dotvára čaro skautského tábora. Do činností spojených s chodom tábora sa zapájame všetci bez rozdielu. Skautské tábory pre mňa osobne znamenajú zážitky, o ktorých sa dlho rozpráva, hviezdnu oblohu, vôňu ohňa a krásne letné týždne strávené s druhou rodinou. 

Letný skautský tábor je vrcholom celoročnej činnosti. Deti a mladí strávia v prírode od jedného po tri týždne a v praktickej forme zažívajú to, na čo sa pripravovali. Na fotografii podsadové stany, v ktorých bývajú dvaja. Ich estetickým usporiadaním vzniká takzvaný táborový kruh, ktorý je dejiskom táborového života – ranných a večerných nástupov, programu a aktivít všetkého druhu. Foto: Marián Suvák

Povedzte nám viac o činnosti skautov na Slovensku, mnohí sa možno nazdávajú, že skauting je hra na leto…

Na Slovensku je aktuálne viac ako sedem a pol tisíca skautov. Okrem pravidelných skautských stretnutí počas školského roka nám už takmer dva roky funguje Skautský inštitút. Ten má za cieľ prepájať odborníkov na rôzne témy s mladými dospelými (nielen skautmi) a vytvárať priestor na diskusiu. Už viac ako tridsať rokov roznášame každý rok pred Vianocami Betlehemské svetlo. Počas pandémie sme pomáhali cez Skautskú službu. Dobrovoľníci šili rúška či pomáhali s nákupmi pre rizikové skupiny obyvateľov, ktoré koronavírus ohrozuje viac.

Je skauting spätý aj s kresťanskou vierou?

Skauting je organizáciou pre všetkých bez rozdielu vierovyznania. Taktiež sa snažíme poskytnúť každému členovi rovnaký priestor na duchovný rozvoj s dostatočným ohľadom na to, akú vieru vyznáva. Máme aj čisto kresťanské oddiely, kresťanská viera však určite nie je podmienkou vstupu do skautingu. (úsmev)

Väčšina ľudí už na prvý pohľad rozpozná skautskú rovnošatu, má nejaký špeciálny význam? Napríklad šatka?

Skautské šatky máme rozdelené podľa viacerých kritérií. Každý skaut má hnedú šatku s farebným lemom podľa vekovej kategórie, do ktorej patrí – najmladšie deti napríklad majú šatku lemovanú žltou, dospelí skauti modrou farbou. Mladí vo veku 15 – 18 rokov zas majú lem fialový. Národná šatka slovenských skautiek a skautov je modrá, lemovaná bielou a červenou. V cípe šatky máme vyšitú siluetu Kriváňa a pod ním nápis Slovakia. Veľké národné či medzinárodné podujatia môžu mať svoje špecifické skautské šatky. Nuž a rôzne šatky dostanete aj po absolvovaní jednotlivých stupňov skautského vzdelávania. 

Typickým poznávacím znakom skautov je skautská rovnošata. No oveľa častejšie je možnosť stretnúť ich len so skautskou šatkou. Tá je hnedej farby s farebným lemom podľa vekovej kategórie. Foto: Marián Suvák

Skauti sa väčšinou oslovujú prezývkami. Ako sa k nim dostanú?

Správna prezývka väčšinou členovi prischne bez jeho pričinenia. Stačí nejaká špecifická udalosť, niečo, čo človeka pre ostatných definuje, a je z toho prezývka. Je však celkom bežnou praxou, najmä ak má v skupine prezývku už takmer každý, že si deti prezývky vymyslia samé. 

Mám taký dojem, opravte ma, ak nie, že o skauting je menší záujem než v minulosti. Stráca podľa vás skauting na popularite?

Ja osobne vnímam práve opak. Myslím si, že je to do istej miery aj vizitkou a spätnou väzbou pre vedúcich, ak robia program kvalitne a deťom sa páči, často privádzajú aj svoje kamarátky, kamarátov. Problém vo viacerých skupinách skôr vnímame v nedostatku dospelých dobrovoľníkov, ktorí by sa mladým venovali. 

Prečo by sa podľa vás mali mladí ľudia venovať práve skautingu? Čo im môže dať?

Skauting poskytuje skvelý priestor na nadobúdanie mäkkých zručností. Programové prvky a z nich získané vedomosti môžu byť užitočné aj neskôr, za dverami skautskej klubovne. Zamestnávateľom sa väčšinou v životopisoch páčia dobrovoľnícke skúsenosti. Ale veľmi podstatnou súčasťou skautského života je komunita. Priateľstvá, ktoré vydržia celý život a akúkoľvek vzdialenosť, možnosti cestovať a rozvíjať sa. V skautingu je vždy veľká pravdepodobnosť, že čokoľvek si vymyslíte – či už je to ekoprojekt alebo produkt, ktorý chcete vyrábať, či čokoládovňa, v ktorej budete ľuďom sladiť životy –, nájdete niekoho, kto do toho pôjde s vami. 

Skauting vytvára priateľstvá na celý život. Aj to je jeden z mnohých benefitov, ktoré mladí ľudia môžu získať. Foto: Marián Suvák

Časy sa rýchlo menia. Prechádza nejakými zmenami aj skauting?

Určite áno. Program prispôsobujeme dopytu. Jeho veľkou súčasťou sú aj takzvané odznaky odbornosti. Skauti ich získajú, keď preukážu istú úroveň znalostí či zručností v konkrétnej téme. Môžeme tu nájsť Vodiča, Kávičkára či Občana Európskej únie a iné. Veľká časť skautského programu sa však stále odohráva v prírode, ktorá je našou neoddeliteľnou súčasťou. Aj tu sa snažíme učiť deti a mladých nielen využívať moderné technológie vo svoj prospech, ale aj vedieť sa vynájsť, ak ich práve po ruke nemáme. Častou témou na skautských stretnutiach boli aj hoaxy – ako ich rozlišovať a ako si overovať pravdivosť informácií.

Zo skautských táborov si mnohí už dnes dospelí ľudia odnášajú všelijaké historky z niekoľkodňových výletov v prírode. Mohol by byť skauting pre mládež aj nebezpečný?

To si nemyslím. Skautských vedúcich pravidelne vzdelávame a máme pomerne prísne pravidlá v súvislosti s bezpečnosťou. Na táboroch musí byť prítomný zdravotník preškolený 33-hodinovým kurzom prvej pomoci. Členov tiež učíme bezpečnostné zásady, či už sa to týka pobytu v prírode alebo práce s nástrojmi. 

Ako vás môžu prípadní záujemcovia kontaktovať?

Skautom sa môže stať naozaj každý. Na mape skautských zborov si stačí nájsť ten najbližší a kontaktovať priamo ten. Všetky informácie o Slovenskom skautingu nájdete na našej webovej stránke.

Ďalšie články od Katarína Janovská
Ďalšie články