Nudisti vs. rodičia s deťmi. Dostanú vyznávači nahoty na Rusovskom jazere stopku?

Nudisti na Rusovskom jazere Na Rusovské jazero zvyknú chodiť nudisti už dlhé roky. Foto: Miroslava Pavlíková

BRATISLAVA – Odídu z Rusovského jazera nudisti alebo sa budú musieť rodičia s deťmi chodiť kúpať inde? Na stole miestneho úradu v Rusovciach leží návrh, ktorý by v prípade odsúhlasenia zakázal nudistom odhaľovať sa. 

Rusovské jazero v mestskej časti Rusovce poznajú nielen miestni, ale aj celá Bratislava. Na toto miesto sa chodia už dlhé roky ľudia opaľovať a kúpať nahí. 

Keďže toto prírodné jazero je na mieste, popri ktorom vedie cyklotrasa, tak sa tu okrem vyznávačov nudizmu zastavujú aj cyklisti a inline korčuliari, ktorí sa chcú v letných mesiacoch osviežiť, taktiež rybári a rodičia s deťmi. 

Rusovské jazero navštevujú hojne nudisti, športovci, rybári aj rodiny s deťmi. Foto: Miroslava Pavlíková
Rusovské jazero navštevujú hojne nudisti, športovci, rybári aj rodiny s deťmi. Foto: Miroslava Pavlíková

A práve tu je kameň úrazu. Objavili sa totiž názory obyvateľov, ktorí sú z niektorých nudistov pohoršení. Podľa ich slov sa bez plaviek iba predvádzajú a dokonca často prichádza aj k vlastnému uspokojovaniu sa. A práve to je pre rodičov detí absolútne neprijateľné. 

Čo na to Polícia SR?

Bratislavský Štandard v tejto súvislosti oslovil Mestskú políciu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorá do tejto oblasti pravidelne vysiela svoje cyklohliadky. Tá však oznámenia o situáciách, kedy došlo k pohoršeniam či obťažovaniu nudistov smerom k ostatným rekreantom, športovcom či k rybárom zatiaľ nedostala. 

„V uvedenej lokalite neevidujeme, v súčasnosti a ani z minulosti, žiadne oznamy súvisiace s verejným pohoršovaním ani iným správaním porušujúcim mravné zásady,“ uviedla hovorkyňa mestskej polície Barbora Krajčovičová.

Sexuálny exhibicionizmus

Inými informáciami však disponuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Bratislave. 

Z akého dôvodu celý Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) vznikol, pre Bratislavský Štandard spresňuje z oddelenia komunikácie a prevencie npor. Silvia Šimková: „Iniciatíve predchádzali viaceré incidenty.” 

Šimková ďalej konkretizuje, že nudisti môžu u ľudí vzbudzovať verejné pohoršenie, keďže sú pre ostatných návštevníkov jazera stále dostatočne viditeľní. Svoju nahotu teda ukazujú príliš okato. 

„Niekedy dochádza k sporadickým verbálnym konfliktom medzi bežnými ‚oblečenými‘ návštevníkmi a nudistami.” Ako Šimková uvádza, medzi prípadmi trestnej činnosti sa páchatelia najčastejšie dopustili „…výtržníctva formou sledovania nahých návštevníkov, spojenou s masturbáciou.” 

Šimková ďalej pre Bratislavský Štandard dodáva, že hliadky, ktoré sú na miesto hneď po nahlásení incidentu vyslané, sa snažia vypátrať a zadržať páchateľa rovno na mieste. „Niektorí jednotlivci sa neštítia ani pozorovania a verejného ukájania sa na maloletých deťoch.”

Na Rusovské jazero chodia aj deti, ktorým môže sexuálne správanie nudistov uškodiť. Foto: Miroslava Pavlíková
Na Rusovské jazero chodia aj deti, ktorým môže sexuálne správanie nudistov uškodiť. Foto: Miroslava Pavlíková

Pokuta za nahotu

Miestny úrad v Rusovciach preto zverejnil 3. júna pre obyvateľov Návrh VZN o ochrane verejného poriadku na verejných priestranstvách pred nudizmom na území MČ Bratislava-Rusovce, ktorého cieľom je zabrániť obnažovaniu sa na Rusovskom jazere.

Pre Bratislavský Štandard sa vyjadril aj starosta dotknutej časti Rusovce Radovan Jenčík. „Žiaľ, zlých skúseností za posledné roky pribúda a my potrebujeme týmto nariadením ochrániť naše deti a našich občanov.“

Jenčík ďalej uvádza: „Dlho tolerovaný nudizmus prilákal do tejto lokality aj rôznych sexuálnych delikventov. Polícii SR sa podarí len zriedka takýchto páchateľov sexuálnych praktík vypátrať.“

Starosta Rusoviec disponuje prípadmi od Polície SR, na základe ktorých sa miestny úrad rozhodol vytvoriť Návrh VZN, ktorý zakazuje odhaľovať sa. Ide napríklad o prípady, keď páchateľ sledujúci maloletého chlapca pri prezliekaní, vykonával masturbáciu.

Ako ďalší prípad Jenčík spomína určitých jedincov, ktorí si tu zámerne chodia vyhľadávať iných partnerov na vykonanie jednorazového pohlavného styku.

Ako VZN uvádza, na tomto území, ktoré spadá pod MČ Rusovce, je: „Zakázané kúpanie sa, opaľovanie sa a vykonávanie ďalších činností nahý alebo v takom odeve, ktorý nenapĺňa jeho základnú funkciu, ktorou je náležite zahaliť telo, predovšetkým jeho intímne partie.” 

Porušenie sa bude postihovať ako priestupok, za ktorý bude možné uložiť pokutu do výšky 100 eur. „Našou prioritou nie je pokutovať nudistov, ale zamedzovať protiprávnej činnosti,” upresňuje hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ SR Šimková. Polícia teda výstredných nudistov najskôr napomenie. 

Pozor, sankciu môže okrem príslušníkov polície udeliť aj mestská časť a to vo forme pokarhania alebo pokuty. 

Rusovské jazero sa nachádza v 2. stupni ochrany. Foto: Miroslava Pavlíková
Rusovské jazero sa nachádza v 2. stupni ochrany. Foto: Miroslava Pavlíková

Deti či nudisti?

Keďže je voda v jazere pri brehoch plytká, čistá, kontrolovaná Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava, tak je práve preto často vyhľadávaná rodinami s deťmi. Rodičia oceňujú aj stromy, ktoré dokážu poskytnúť počas horúcich dní istý tieň. 

Prečo ho majú radi nudisti? Nenachádza sa v centre Bratislavy a ponúka rôzne zákutia medzi stromami a s tým súvisiace súkromie. 

Rusovské jazero ponúka veľa zákutí a súkromia medzi stromami. Foto: Miroslava Pavlíková
Rusovské jazero ponúka veľa zákutí a súkromia medzi stromami. Foto: Miroslava Pavlíková

Problémy súvisiace s nahotou a obťažovaním ostatných kúpajúcich Krajské riaditeľstvo PZ SR rieši v lokalite Rusovské jazero, Veľké Čunovské jazero a taktiež Malé Čunovské jazero. Tieto miesta sú neoficiálnymi „nudaplážami“, na ktoré sú obyvatelia Bratislavy už dlhodobo zvyknutí. 

Šimková z krajského riaditeľstva pre Bratislavský Štandard tiež pripomína, že Rusovské jazero a Malé Čunovské sa nachádza v 2. stupni ochrany a Veľké Čunovské dokonca až v 4. stupni ochrany

Ako pre Bratislavský Štandard uviedol starosta MČ Bratislava-Rusovce Radovan Jenčík, zasadnutie miestneho zastupiteľstva, na ktorom budú poslanci o tomto Návrhu VZN hlasovať, sa uskutoční 27. júna 2024. O ďalšom priebehu bude Bratislavský Štandard informovať.

Podľa najnovších informácií miestne zastupiteľstvo v Rusovciach schválilo VZN č. 2/2024 o ochrane verejného poriadku na verejných priestranstvách pred nudizmom na území mestskej časti Bratislava-Rusovce.


Ďalšie články