Poslanci napriek vetu Čaputovej schválili novelu o FPU. Niektorí hodnotitelia avizujú odchod

12. schôdza NRSR Martina Šimkovičová.. Foto: Jakub Kotian/TASR

Od 1. augusta, keď schválená novela zákona nadobudne účinnosť, sa vo Fonde na podporu umenia zmení spôsob vyhodnocovania projektov. Posudky odborných komisií budú mať odporúčací charakter a posledné slovo nadobudne rada, kde budú väčšinovým hlasom disponovať nominanti ministerstva kultúry.

Počet členov rady sa zvýši z deväť na 13. Siedmich bude menovať priamo minister kultúry, jedného minister na návrh starostov obcí, primátorov miest a predsedov samosprávnych krajov.

Rozšíri sa tiež rozsah účelov, na ktoré fond poskytuje financie, a to na podporu obnovy, modernizácie a infraštruktúry kultúrnych objektov a podporu tradičnej ľudovej kultúry.

Po novom sa tiež zvýši príspevok zo štátneho rozpočtu do fondu a zvýši sa aj percentuálny podiel z určených príjmov fondu na vlastnú prevádzku fondu. Zvýšený bude aj podiel z príspevku štátu, ktorý môže byť použitý na priority určené rezortom kultúry.

Prezidentkine námietky

Prezidentka novelu vrátila poslancom na opätovné prerokovanie s tým, že v nej vidí rozpor s ústavou. Legislatíva môže podľa nej ohroziť slobodu umenia. Pri rozhodovaní o poskytovaní financií z fondu hovorí o zásahu do odbornosti rozhodovania fondu či o vnášaní politického vplyvu do slobody umeleckej tvorby. Obáva sa aj znefunkčnenia podpory umenia.

Kontroverzné projekty


Dočítajte tento článok zadarmo vytvorením účtu alebo sa prihláste.

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami