PS: Niektorí rodičia nepoznajú záujem dieťaťa. Arogantne kastujete ľudí, reaguje Vašečka

Richard Vašeèka Richard Vašečka. Foto: Jakub Kotian/ TASR

Poslanci Národnej rady SR rokovali v piatok v prvom čítaní o zákone Kresťanskej únie o zavedení povinného súhlasu rodičov so sexuálnou výchovou detí. Škola má mať povinnosť vopred informovať rodičov o zamýšľanej výchove a pred jej realizáciou si vyžiadať súhlas rodiča.

Viera Kalmárová (PS) v rozprave k zákonu uviedla, že navrhovaná legislatíva je v rozpore s Dohovorom o právach detí, ktorý schválila Slovenská republika v roku 1989. Konkrétne s článkom tri, podľa ktorého je záujem dieťaťa nadradený nad záujmami štátnych inštitúcií. Podľa poslankyne návrh Kresťanskej únie však uprednostňuje záujem rodiča a znenie dohovoru sa dá uskutočniť iba zavádzaním sexuálnej výchovy na školy.

„Nie každý rodič je dostatočne kompetentný na to, aby dokázal jasne pomenovať, či daná oblasť výchovno-vzdelávacieho procesu je pre neho vhodná,“ nadviazala vo faktickej poznámke Ingrid Kosová (PS).

Argumentovala dokumentom Štandardy pre sexuálnu výchovu v Európe, ktorý vydala Medzinárodná zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorých sa so sexuálnou výchovou má začať „veľmi skoro. Najmä v rozvojových krajinách a my tu máme aj také lokality, ktoré by sa mohli podobať takýmto životným podmienkam, sú dievčatá, ktoré sú naozaj v prvých triedach stredných škôl alebo v posledných ročníkoch základných škôl vystavené najväčšiemu riziku alebo dôsledkom sexuálnej aktivity“, povedala Kosová.

Na poslankyne Progresívneho Slovenska v rozprave reagoval predkladateľ zákona Richard Vašečka. „Pani kolegyňa, použijem také slangové slovo, normálne – uschnem, chcem vidieť človeka na tomto svete, ktorý mne povie ako otcovi mojich detí, zvlášť maloletých, mám takú dcéru, že ja nemám právo zasahovať,“ povedal Vašečka.

Ďalej uviedol, že ako učiteľ a otec komunikoval už s viacerými pedagógmi a nikto si nedovolil tvrdiť, že rodič nemá právo zasahovať do výchovy dieťa.

„Ak niekomu, čo sa týka dieťaťa, dôverujem na prvom mieste a najviac, sú to jeho vlastní rodičia,“ povedal poslanec Kresťanskej únie.

Ďalej uviedol, že presvedčenie, že o dobro dieťaťa ide viac štátnemu úradníkovi alebo učiteľovi ako rodičovi je súčasťou progresivistického zmýšľania. „Čo ma mrzí úplne najviac, že nespochybňujete odbornosť rodičov, ale ich charakter. Že porovnáme nejakého rodiča, úplne jednoduchého, a nejakého učiteľa, na slovo vzatého odborníka, a poviete, že preto, že má odbornosť a vzdelanie, že mu ide viac o dieťa ako rodičovi,“ povedal Vašečka.

Označil to za urážlivé a arogantné. Podľa neho charakterný rodič, ktorý je aj nevzdelaný a jednoduchý sa nechá poučiť odborníkom, čo je dobré pre jeho dieťa.


Ďalšie články