Poľský veľvyslanec ocenil 32 našich organizácií. Podporili rovnoprávnosť handicapovaných detí

Veľvyslanec Poľskej republiky v SR Krzystof Strzalka. Foto: Pavel Neubauer

Slovenské organizácie ocenili rozhodnutie poľského ústavného súdu, ktorý potvrdil, že eugenické potraty sú protiústavné. Svoju podporu Poľsku vyhlásilo dokopy 32 organizácii.

Ústavný súd Poľskej republiky dňa 22. októbra 2020 potvrdil, že ukončenie života chorého nenarodeného dieťaťa nie je v súlade s poľskou ústavou. Nenarodené deti s handicapom majú podľa nich rovnaké práva na život ako deti bez žiadneho postihnutia.

Organizácie vidia v Poľsku istotu, ktoré sa napriek všetkým tlakom a hrozbám, rozhodlo podporiť rovnoprávnosť nenarodených detí. Poľsko by sa podľa nich malo stať vzorom pre všetky národy a krajiny, ktoré chcú zlepšiť ochranu najzákladnejšieho ľudského práva pre každého človeka, a tým je právo na život od počatia až po prirodzenú smrť.

Úcta k životu človeka, či už zdravého alebo chorého je v súčasnej dobe pandémie obzvlášť dôležitá.  Organizácie v liste ďalej píšu: „Sme presvedčení, že právna ochrana života ľudí s Downovým syndrómom a inými poruchami a chorobami pred narodením je nesmierne dôležitá pre rešpektovanie ich ľudských práv aj po narodení.“

Výbor OSN tieto práva osôb s handicapom podporujú, ako bolo uvedené 6. októbra 2017: „Zákony, ktoré výslovne povoľujú umelé ukončenie tehotenstva z dôvodu poškodenia, porušujú Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. Aj keď sa stav považuje za smrteľný, rozhodnutie sa stále uskutočňuje na základe poškodenia. Často pritom nie je možné povedať, či je poškodenie smrteľné. Prax ukazuje, že vyhodnotenie poškodenia je často nepravdivé. A aj keď nie je nepravdivé, takéto vyhodnotenie zachováva stereotypy o tom, že postihnutie nie je zlučiteľné s dobrým životom.“

Organizácie vyjadrujú tiež podporu Poľsku a jej občanom v boji proti vandalizmu a násiliu. Je to reakcia na vandalizmus ľavicových, pro-potratových a feministických skupín, ktoré reagovali na zvýšenie ochrany života v Poľsku. Útočili na kostoly, zneuctili pamätníky či bránili k vykonaniu svätej omše. Toto správanie organizácie odsudzujú a považujú to za neprijateľné prejavy netolerancie v 21. storočí. K istej miere vandalizmu došlo aj na Slovensku, zvlášť na budove Poľského inštitútu v Bratislave.

Poľsky veľvyslanec Krzystof Strzalka sa listu potešil a sľúbil, že ho odovzdá aj premiérovi Poľska, ministerstvu zahraničných vecí, ako aj ústavnému súdu svojej krajiny.

Ďalšie články od Mária Koterbová
Ďalšie články