Rusko sa možno vydá čínskou cestou sociálnych kreditov

Súčasná Moskva. Ilustračné foto: Stanislav Anikin/flickr.com

Moskovská radnica plánuje podrobne monitorovať vývoj trendov v meste pomocou vylepšenej databázy digitálnych profilov Moskovčanov. Podľa expertov však takto koncipovaný systém umožní mestu monitorovať aj lojalitu svojich obyvateľov voči režimu, od čoho je už len krok k neslávne známemu čínskemu systému sociálnych kreditov.

Moskovská radnica už od roku 2017 zbierala informácie o pohlaví, veku, príjmoch a vzťahoch Moskovčanov, registrovaných na stránke mos.ru v rámci monitorovacieho systému nazvaného IS STATS. Ako však upozornil internetový portál openmedia.io, radnica minulý týždeň vyhlásila tender v hodnote 280 miliónov rubľov (3 108 896 eur) na rozšírenie spôsobilostí tohto systému. Podobné tendencie sa však objavujú aj na celoštátnej úrovni.

Moskovčania lojálni a tí nelojálni

Systém by mal po novom obsahovať informácie o priestupkoch, pokutách, dlhoch a účasti na rôznych podujatiach. Takto získané údaje budú následne tiež porovnávané s informáciami z verejných wifi sietí a od mobilných operátorov. Radnica by mala byť ďalej schopná dané rozdeliť do viacerých kategórií vrátane kategórie „znaky lojality“.

Cieľom projektu je podľa hlavného mesta okrem iného hlavne „dlhodobo monitorovať činnosť používateľov“, „včas identifikovať objavujúce sa trendy“ a „efektívne reagovať na zmeny situácie v meste“, pričom údaje by mali byť anonymizované.

Experti sa však obávajú, že takto zhromaždené údaje budú ľahko zneužiteľné. „Som si takmer istý, že informácie z tohto systému budú konkretizované na každého jedného občana“, uviedol Stanislav Šakirov, zakladateľ združenia pre ochranu internetových práv Roskomavoboda. Podľa Šakirových slov tiež reálne hrozí, že informácie z databázy budú „na predaj na čiernom trhu“, ako tomu je v prípade informácií z rozsiahleho systému mestských kamier na rozoznávanie tvárí. Iní analytici prirovnávajú digitálne profily Moskovčanov k čínskemu systému sociálnych kreditov, ktorý Pekingu umožňuje občanov Číny buď odmeňovať alebo trestať v závislosti od ich povahových čŕt, chovania a kreditnej histórie. Plánovaný moskovský systém pritom môže byť len predzvesťou celonárodného programu.

Digitálne Rusko

Kremeľ už pred troma rokmi oznámil, že v rámci  plánov na digitalizáciu ekonomiky by chcel do roku 2024 dosiahnuť stav, keď bude mať 80 percent Rusov svoj vlastný digitálny profil, ktorý bude okrem iného zaznamenávať ich úspechy a neúspechy.

Ide o súčasť Digitálneho ekonomického projektu v hodnote v prepočte 44,55 miliardy eur. Jednou z jeho oblastí je tzv. trajektória osobnostného rozvoja, ktorá by mala monitorovať úspechy a neúspechy ruských študentov a následne ich dávať k dispozícii potenciálnym zamestnávateľom. „Každý úspech v živote človeka, omyly, chyby aj veľké projekty, budú zaznamenané,“ povedal v tejto súvislosti vedúci IT projektov ruského penzijného fondu Dmitrij Kuznecov.

Moskva, ilustračné foto: Ozge Utan/flickr.com

Moderné informačné technológie dávajú štátom do rúk silné nástroje boja s terorizmom, kriminalitou a inými spoločensky nežiadúcimi javmi. Z pohľadu občanov však ide o nástroje dvojsečné, ktoré ich môžu jednak chrániť a jednak pripraviť o slobodu. Mali by sme preto pozorne sledovať, ako zavádzanie týchto technológií ovplyvňuje životy ľudí v okolitých štátoch. Čína už vytvorila jeden model. Už čoskoro možno uvidíme, či ho skopíruje aj Rusko, alebo príde s niečím novým.

Ďalšie články od Tomáš Baranec
Ďalšie články