Výzva europoslancov: Treba bezodkladne prešetriť učebnice financované Úniou a podporujúce džihád

Philippe Lazzarini, hlavný komisár UNRWA, počas tlačovej konferencie 23. mája 2021 v meste Gaza. Foto: TASR/AP

Výzvu, za ktorou sú aj slovenskí poslanci Európskeho parlamentu, zverejňuje Štandard po vysvetľujúcom úvode v plnom znení.

Slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann a europoslanec David Lega zo Švédska iniciovali verejný list, v ktorom žiadajú dôkladné prešetrenie učebníc určených pre palestínske deti obsahujúcich nenávistný materiál, podporu džihádu a antisemitizmus. Učebnice sa financovali z príspevkov Európskej únie, vydala ich agentúra UNRWA. Na obsah učebníc upozornili viaceré médiá citujúce zo štúdie nemeckého Inštitútu Georga Eckerta, ktorý sa zameriava na výskum vzdelávacích materiálov vo svete.

List podpísalo spolu 26 europoslancov z rôznych politických zoskupení a 14. júna 2021 ho odoslali predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi, vysokému predstaviteľovi Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepovi Borrellovi a eurokomisárovi pre susedstvo a rozšírenie Oliverovi Várhelyimu. Výzvu prináša Štandard v plnom znení.

***

Keďže Európska únia a jej členské štáty sú hlavnými finančnými prispievateľmi agentúry UNRWA (Úrad OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe) a generálny tajomník OSN je „hlavným administratívnym úradníkom“ tejto organizácie, píšeme Vám, aby sme vyjadrili znepokojenie nad tým, že táto agentúra naďalej používa nenávistné školské materiály, ktoré podporujú násilie, odmietajú mier a démonizujú Izrael aj izraelský národ. Rázne odsudzujeme nedostatok dohľadu, transparentnosti a zodpovednosti tejto agentúry v súvislosti s opakovanými odhaleniami týkajúcimi sa vyučovania nenávisti a popudzovania palestínskych detí, ktoré sú zverené do starostlivosti UNRWA.

Ako zvolení poslanci Európskeho parlamentu máme spoločnú povinnosť zabezpečiť zákonnosť, správnosť a náležité finančné hospodárenie so všetkými výdavkami z rozpočtu EÚ. Odhalenia o popudzovaní nachádzajúce sa vo vzdelávacích materiáloch UNRWA znamenajú, že peniaze daňových poplatníkov EÚ boli vážne zneužité v rozpore s našimi hodnotami, ktoré v Paríži 17. marca 2015 jasne vyjadrili ministri školstva EÚ: „Naďalej jednotne podporujeme slobodu myslenia a prejavu, spoločenské začlenenie a rešpekt voči ostatným, ako aj predchádzanie a boj proti všetkým formám diskriminácie.“

Tieto odhalenia sú obzvlášť znepokojujúce, pretože keď hlavný komisár UNRWA Philippe Lazzarini len vlani v novembri vystúpil v Európskom parlamente, osobne sa zaručil, že na školách UNRWA „nie je absolútne žiadny priestor na takú výučbu, ktorá by podporovala násilie, diskrimináciu, rasizmus alebo antisemitizmus“.

Na rozdiel od vyhlásenia pána Lazzariniho agentúra UNRWA na stovkách škôl na Západnom brehu, v Pásme Gazy a vo východnom Jeruzaleme používa oficiálne učebnice Palestínskej samosprávy, ktoré sa opakovane potvrdili ako prostriedok na vyučovanie násilia a nenávisti. Patrí sem výučba matematiky v podobe počítania palestínskych „mučeníkov“ vrátane tých, ktorí spáchali samovražedné atentáty, ako aj glorifikovanie teroristov ako Dalal Mughrabiová, ktorá v roku 1978 zavraždila 38 Izraelčanov vrátane 13 detí. V učebných materiáloch sa okrem toho vyskytujú antisemitské motívy, napríklad falošné úslovia, že Židia ovládajú médiá, finančníctvo a politiku. V roku 2019 si vlastná organizácia OSN – Výbor pre odstránenie rasovej diskriminácie všimol a odsúdil tento model v školskom kurikulu a Palestínsku samosprávu vyzval, aby „odstránila akékoľvek hanlivé komentáre a obrázky zo školských osnov a učebníc, ktoré podporujú predsudky a nenávisť“.

Bruselský riaditeľ UNRWA Matthias Burchard v liste z 19. januára 2021 zaslanom niekoľkým europoslancom priznal „prítomnosť problémových pasáží v učebniciach vypracovaných Palestínskou samosprávou“, ale vzápätí pokračoval protirečivým tvrdením, že UNRWA zabezpečuje, aby učebnice boli „v súlade s hodnotami OSN“, čo tak zjavne nebolo. Pán Burchard tiež uviedol, že „UNRWA proaktívne identifikuje problémy, ktoré by mohli vzbudzovať obavy, a pomáha učiteľom v ich riešení“.

Bohužiaľ, ani pán Burchard, ani iní úradníci UNRWA nikdy nezverejnili vzdelávacie materiály v arabskom jazyku, ktoré sú určené učiteľom a študentom na používanie v triedach a ktoré by prípadne preukazovali realizovanie takejto politiky vzhľadom na rozsiahle popudzovanie prítomné v učebniciach Palestínskej samosprávy. Neexistujú ani konkrétne vysvetlenia postupov a mechanizmov, ktoré UNRWA používa na údajné označovanie problematického obsahu. Napríklad neexistujú ani nálezy zistení vlastného preskúmania študijných materiálov Palestínskej samosprávy zo strany UNRWA, pričom riaditeľ UNRWA v Gaze zrejme nepovažuje za potrebné s tým ani začať.

Názor, že UNRWA efektívne školí učiteľov, aby palestínskym deťom odovzdávali hodnoty OSN, hoci používajú nenávistné učebnice Palestínskej samosprávy, ešte viac spochybňuje skutočnosť, že niektorí títo učitelia sami vytvorili nenávistný obsah. A to nás privádza k ďalšiemu vážnemu znepokojeniu: UNRWA pred zatvorením škôl v dôsledku krízy COVID-19 vytvorila, vytlačila a distribuovala vlastné materiály s cieľom uľahčiť dištančné vzdelávanie. V nadväznosti na podrobnú správu Inštitútu na monitorovanie mieru a kultúrnej znášanlivosti v školskom vzdelávaní (Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education, IMPACT-se) komisár UNRWA Lazzarini 14. januára 2021 pripustil, že niektoré z týchto materiálov boli v rozpore s hodnotami OSN: „V rýchlom úsilí pokračovať v prerušenom vzdelávaní bolo omylom zahrnuté veľmi malé množstvo materiálov poskytnutých hostiteľskou krajinou, ktoré Agentúra predtým označila za rozporné s hodnotami OSN.“

Medzi materiálmi, ktoré v minulom roku vytvorili, schválili a distribuovali v digitálnej a tlačenej podobe medzi viac ako 320-tisíc palestínskych detí, bol obsah, ktorý podnecoval k nenávisti a vážne poškodzoval mierový proces, oslavoval teroristov a vyzýval deti, aby „bránili vlasť krvou“.

Pán Burchard v reakcii na tieto odhalenia v rovnakom e-maili adresovanom europoslancom uviedol: „Keďže Agentúra má robustný systém na identifikovanie takéhoto problematického obsahu, UNRWA sama objavila a pohotovo reagovala úpravou a odstránením všetkých problematických odkazov. Všetky nevhodné odkazy boli do novembra 2020 vyriešené.“

Zdá sa, že toto tvrdenie je opäť v rozpore so skutočnosťou. Po prvé, aj materiály určené na používanie od novembra 2020 do januára 2021 obsahovali problematické lekcie odsudzujúce arabsko-izraelský mier a normalizáciu vzťahov, schvaľujú násilný džihád a deťom podrobne znázorňujú živé násilie. Po druhé, agentúra sama priznala, že niekoľko mesiacov používala útočný materiál. Preto aj keby UNRWA sama objavila tento problém, namiesto toho, aby ju na to upozornili správy v médiách, skutočnosť, že sa tento materiál vyučoval také dlhé obdobie, ťažko môže svedčiť o „robustnom systéme“ a „pohotovej reakcii“.

V nadväznosti na tento vývoj prijal Európsky parlament dokument „Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry“, ktorého odsek 444 vyjadruje naše znepokojenie nad „prejavmi nenávisti a násilia, ktoré sa vyskytujú v palestínskych učebniciach používaných agentúrou UNRWA; znepokojenie nad efektivitou mechanizmov UNRWA týkajúcich sa dodržiavania hodnôt OSN vo vzdelávacích materiáloch, ktoré používajú a vyučujú zamestnanci UNRWA v školách tejto agentúry a ktoré obsahujú prejavy nenávisti a podnecovanie k násiliu“.

Je zrejmé, že ubezpečenia zo strany UNRWA sa ukázali ako nedostatočné a nezabezpečujú, aby sa palestínske deti zverené do starostlivosti UNRWA vzdelávali pomocou učebníc spoľahlivo dodržiavajúcich najzákladnejšie princípy OSN a podporujúcich mierové riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Spoločne preto žiadame výrazne zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť vrátane dohľadu zo strany sekretariátu OSN, členských štátov EÚ, samej EÚ a všeobecnej verejnosti s cieľom zabezpečiť, aby sa raz a navždy zastavilo šírenie takéhoto nenávistného obsahu na školách OSN.

S takýmto účelom žiadame vykonanie týchto kľúčových krokov:

1. Naliehavo žiadame vykonať nezávislé vyšetrovanie s cieľom zistiť, kto vytvoril a schválil popudzujúci materiál vytvorený UNRWA. Očakávame rýchle disciplinárne kroky proti všetkým zamestnancom zodpovedným za túto ohavnosť.

2. UNRWA musí bezodkladne zverejniť všetky informácie týkajúce sa svojich kontrolných a učebných postupov vrátane fungovania a zistení svojich kontrol vo veci osnov hostiteľského štátu a všetkých učebných materiálov používaných v triedach na riešenie nenávisti, ako aj obsahu všetkých strán učebníc, ktoré sa v súčasnosti na týchto školách používajú.

3. UNRWA musí do svojich učebných osnov doplniť veľmi potrebný obsah o Židoch a Izraelčanoch, aby čelila nenávisti a podporovala mierové riešenie konfliktu.

4. Žiadame nezávislé preskúmanie kontrolných mechanizmov UNRWA a zverejnenie týchto zistení, aby sa tak pomohol vytvoriť skutočne „robustný“ systém, ktorý zabráni tomu, aby sa takéto zneužitie peňazí daňových poplatníkov EÚ zopakovalo.

5. Agentúra UNRWA stále nevysvetlila a už vôbec nezdokumentovala, ako „upravila a odstránila všetky problematické odkazy“. Obzvlášť to platí na tlačové materiály („výukové karty“), ktoré od marca 2020 do januára 2021 odoslali viac než 320-tisíc žiakom na palestínskych územiach. Zostáva teda nejasné, či a ako UNRWA stiahla tieto popudzujúce a antisemitské „výukové karty“ alebo inak zabezpečila, aby už tieto materiály neboli v obehu. Tieto otázky potrebujeme okamžite zodpovedať.

Mierové riešenie palestínsko-izraelského konfliktu je morálnym a strategickým imperatívom Európskej únie aj OSN. Dá sa k nemu dospieť iba vzdelávaním spoločností, aby žili vo vzájomnom mieri a tolerovali kultúru toho druhého. Je preto povinnosťou UNRWA, aby pracovala v súlade s týmito hodnotami a cieľmi. Rovnako je našou povinnosťou zabezpečiť, aby tí, ktorí majú na starosti vzdelávanie palestínskych detí, tieto hodnoty a ciele v praxi implementovali.

Podpísaní poslanci Európskeho parlamentu:

David Lega (EPP, Švédsko), Miriam Lexmann (EPP, Slovensko), Petras Auštrevičius (Renew, Litva), Niclas Herbst (EPP, Nemecko), Lukas Mandl (EPP, Rakúsko), Andrius Kubilius (EPP, Litva), György Hölvényi (EPP, Maďarsko), Ivan Štefanec (EPP, Slovensko), Anna Fotyga (ECR, Poľsko), José Ramón Bauzá Díaz (Renew, Španielsko), Emmanouil Fragkos (ECR, Grécko), Ilana Cicurel (Renew, Francúzsko), Sara Skyttedal (EPP, Švédsko), Carmen-Gabriela Avram (S&D, Rumunsko), Charlie Weimers (ECR, Švédsko), Anna Asimakopoulou (EPP, Grécko), Fulvio Martusciello (EPP, Taliansko), Željana Zovko (EPP, Chorvátsko), Antonio López-Istúriz White (EPP, Španielsko), Frederique Ries (Renew, Belgicko), Dietmar Köster (S&D, Nemecko), Hermann Tertsch (ECR, Španielsko), Ljudmila Novak (EPP, Slovinsko), Giuseppina Picierno (S&D, Taliansko), Javier Zarzalejos (EPP, Španielsko), Bert-Jan Ruissen (ECR, Holandsko).

Ďalšie články od Lukáš Obšitník
Ďalšie články