Úplné znenie závetu Vladyku Milana Šášika

Je to už rok, čo 14. júla 2020 zomrel biskup Milan Šášik, bol to mimoriadny kňaz a biskup, svojou autoritou sa navždy zapísal do dejín cirkvi na Ukrajine. Chceli by sme jeho veľkosť pripomenúť textom jeho poslednej vôle.

V mene Najsvätejšej Trojice!

V týchto dňoch, keď je veľa ľudí znepokojených koronavírusom, som si uvedomil, že ja, Episkop, som nenapísal svoj závet. Považujem za svoju povinnosť napísať svoju poslednú vôľu. Uvedomujem si, že sa každým dňom blíži koniec môjho pozemského života. Ale: Verím vo večný život!

Predovšetkým prosím milosrdného Pána Boha o milosrdenstvo s mojou dušou a ľutujem všetko, čím som ho urazil: myšlienkami, slovami, skutkami alebo zanedbávaním dobra. A ospravedlňujem sa Vám, mojim bratom v kňazstve, a všetkým Vám, bratom a sestrám, za všetko: za to, že nie som pre Vás dobrým príkladom alebo za to, že mi chýbala láska. Aj keď som sa pre vás snažil byť dobrým pastierom, viem, že sa často prejavoval môj zápal a nekontroloval som svoj hnev a negatívne emócie. Opakovane som tiež odsúdil iných alebo o nich hovoril zle. Prosím, odpustite mi a modlite sa za mňa.

Prehlasujem pri plnom vedomí a zdravom rozume, že všetko, čo mi patrí, sa stáva majetkom Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie. Osobné fotografie môžu byť zničené, ak nie sú vhodné na archiváciu. Knihy nechávam pre diecéznu knižnicu. Farský dom v Lumšorách, ktorý bol postavený na vlastné náklady, je majetkom Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie, aby si tam moji nástupcovia mohli oddýchnuť. Všetky osobné liturgické predmety a liturgické odevy nechávam svojim nástupcom ako majetok Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie. Moje podriasniky a rizi rozdajte tým, ktorí ich potrebujú. Takisto moje oblečenie.

Uvedomujem si, že „nepriniesol som nič na tento svet a ani nič odniesť z neho nemôžem“. Ale všetkých Vás prosím, oblečte ma do truhly v liturgickom rúchu z mojej biskupskej vysviacky. Ak bude potrebná mitra, použite niektorú opotrebovanú, čo nie je jej škoda. Žiadny prsteň na mojej ruke, žiadnu panagiu, iba drevenú, s kovovou ikonou Máriapočskej Bohorodičky a do ruky mi vložte ruženec! Prosím, pochovajte ma v krypte pod katedrálou, na mieste, kde bol pochovaný môj predchodca, náš Blažený Teodor Romža.

Prosím všetkých, aby sa za mňa modlili, aby ma Pán prijal do svojho Kráľovstva.

Užhorod, 14. marca 2020 od narodenia Krista.

Ďalšie články