Konzervatívny znamená spiatočnícky, brániaci pokroku. Mýtus alebo fakt?

Konzervatívny znamená spiatočnícky, brániaci pokroku. Mýtus alebo fakt?

Platí dnes, že prívlastok konzervatívny rovná sa starý, spiatočnícky či hovorovo – zatuchnutý? Alebo konzervatívny je ten, kto rešpektuje overené, zaužívané zásady, spôsoby, poriadky... Ak by sa aj našli také synonymá, s ktorými je väčšina spokojná, prichádza na rad väčší kaliber. Téma „konzervatívny verzus liberálny“. Profesorka Mariana…