Streda 07. december 2022
Vraždenie kresťanov je v Nigérii každodennou realitou

Vraždenie kresťanov je v Nigérii každodennou realitou

Stretli sme sa v jednej z bratislavských kaviarní, naproti Kostolu sv. Štefana Uhorského, ktorý spravujú bratia kapucíni. Rímskokatolícky biskup Wilfred Chikpa Anagbe z Nigérie a jeho asistent, otec Remigius Ihyula mali za sebou už väčšiu časť svojho európskeho „turné“, ktoré absolvovali na pozvanie pápežskej nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi. Svedectvo o zabíjaní a prenasledovaní kresťanov v Nigérii predniesli aj na pôde Európskeho parlamentu. U nás ich sprevádzali obetaví ľudia zo slovenskej pobočky ACN. Nigérijským hosťom sprostredkovali niekoľko mediálnych výstupov, okrem iného aj v Slovenskej televízii. My sme na rozhovor mali viac času. Objednali sme si kávu, pomodlili sme sa a dali sme sa do reči.
Srholec podával aj nepríjemnú pravdu s láskou. Jeho Resoty majú 30 rokov a oslavujú vydaním knihy

Srholec podával aj nepríjemnú pravdu s láskou. Jeho Resoty majú 30 rokov a oslavujú vydaním knihy

„Bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, bol som pocestný a pritúlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste ku mne...“ Tieto Ježišove myšlienky vyslovené pred dvetisíc rokmi, zaznamenané evanjelistom Matúšom, majú nadčasovú platnosť. Motivujú ľudí zvlášť v sociálnej oblasti, aby sa nezištne angažovali pre dobro človeka.