FirmaKontakt Štvrtok 29. september 2022

Michal Čop

Martin Drobňák z vojenského Klubu Beskydy: Dobiehame dlh, ktorý sa tu hromadil od roku 1918

Martin Drobňák z vojenského Klubu Beskydy: Dobiehame dlh, ktorý sa tu hromadil od roku 1918

Severovýchod Slovenska je posiaty vojnovými cintorínmi. Mnohé z nich boli ešte donedávna v zúboženom stave. O obnovu viacerých z nich sa postaral Klub vojenskej histórie Beskydy, ktorý vznikol ako projekt nadšených stredoškolákov. Dnes má na svojom konte kompletnú rekonštrukciu viac ako pätnástich vojnových cintorínov, výstavbu zvoníc na miestach bojov, vytváranie zoznamov padlých, vydávanie memoárov a jedinečný historický výskum.
Ďalšie články