Streda 07. december 2022
Žltá karta pre „Synodálnu cestu v Nemecku“

Žltá karta pre „Synodálnu cestu v Nemecku“

Túto terminológiu zo sveta športu si vypožičali niektorí kritici, aby ňou nelichotivo zhodnotili nedávnu návštevu nemeckých katolíckych biskupov k „prahom apoštolov“, teda obligátnu púť každého katolíckeho biskupa do Vatikánu spravidla raz za päť až sedem rokov, ktorej súčasťou je predloženie správy o stave miestnej cirkvi a udržiavanie kontaktov s pápežom a Rímskou kúriou. V dňoch 14. až 18. novembra 2022 ju po 7 rokoch absolvovalo 63 členov Nemeckej biskupskej konferencie.
Prečo (ne)odmietame teokraciu?

Prečo (ne)odmietame teokraciu?

V poslednom čase mi čoraz častejšie prichádza na um odpoveď spisovateľa Pavla Kosorina na otázku, čo by urobil, keby mal aspoň na chvíľu v rukách neobmedzenú moc. Bola jednoznačná: vrátil by slovám ich pôvodný význam. Na tento ušľachtilý zámer si spomeniem napríklad vtedy, keď niekto v mene „slobody“ niekoho, svojvoľne obmedzuje slobodu iného. Alebo keď niekto v mene „lásky“ k niekomu bezohľadne ničí iného. Či vtedy, keď niekto má plné ústa „tolerancie“, ale pritom posiela do väzenia či iných ústavov ľudí s odlišným názorom.
Boh proti zlu nepoužíva zbrane hromadného ničenia

Boh proti zlu nepoužíva zbrane hromadného ničenia

V knihe Fascinovaný Bohom jej autor Johannes Hartl kladie zaujímavú otázku: „Čo si myslíte, o ktorú oblasť na svete sa najviac bojuje?“ Vraj to nie je žiadna oblasť v Kongu, nie je to ani pásmo Gazy a najviac sa dnes nebojuje ani o oblasti Ukrajiny. Oblasť, o ktorú sa zvádza ten najväčší boj, sa nachádza medzi našimi dvoma ušami. Je to jednoducho moja myseľ a pozornosť, o ktorú sa najviac bojuje. Množstvo správ, reklám, súboje politikov, vyjadrenia celebrít.... Minimálne jedna oblasť priemyslu žije z toho, aby získala našu pozornosť. Záplavou obrazov a slov sa bojuje o našu myseľ a v konečnom dôsledku je to boj o nás samotných.
Kríž – moja zastropovaná hodnota

Kríž – moja zastropovaná hodnota

V poslednom čase sa skloňuje spojenie „zastropovanie cien“. Hľadajú sa riešenia, ako zmierniť dopad súčasnej krízy, a uvažovalo sa aj o alternatíve, či a ako „zastropovať ceny“, aby ďalej nerástli. Toto slovné spojenie sa mi vynorilo v mysli, keď som hľadel na najznámejší symbol kresťanstva – na kríž. Áno, pre mnohých je len symbolom, či dokonca akousi obchodnou značkou. Ale okrem toho sa nám ponúka aj iný, hlbší pohľad.