Vaše volanie po úzkom odbornom konsenze sa mi pri téme transsexuality zdá účelové. Odpoveď pedagóga nespokojným študentom

Vaše volanie po úzkom odbornom konsenze sa mi pri téme transsexuality zdá účelové. Odpoveď pedagóga nespokojným študentom

„Keďže neexistuje zhoda v etiopatogenéze a liečbe transsexualizmu ako duševnej poruchy a existujú vážne pochybnosti ohľadom existencie transrodovosti, odporúčam zachovať predbežnú zdržanlivosť v legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú týchto oblastí. A zároveň pokračovať vo výskume a odbornej diskusii bez...
Ďalšie články