Červená streda: Božia cirkev nemá hranice, utrpenie kresťanov sa nás dotýka

Červená streda: Božia cirkev nemá hranice, utrpenie kresťanov sa nás dotýka

V súvislosti s celosvetovou kampaňou Červená streda sa na Slovensku konajú 23. novembra rôzne lokálne podujatia – farnosti, školy a komunity usporiadajú bohoslužby, modlitby či diskusie, desiatky kostolov a budov budú večer vysvietené červeným svetlom, symbolom utrpenia. Slováci tak dajú najavo svoju podporu tým, ktorí sú utláčaní pre svoju vieru.
Červená streda: Milióny ľudí na svete trpia pre svoje náboženské presvedčenie

Červená streda: Milióny ľudí na svete trpia pre svoje náboženské presvedčenie

Dňa 23. novembra sa uskutoční celosvetová iniciatíva Červená streda, ktorá poukazuje na porušovanie náboženskej slobody v mnohých krajinách. Až 300 miliónov kresťanov vo svete zažíva rozličné formy útlaku, čo je najviac spomedzi všetkých vierovyznaní. Podľa dostupných zistení zomrie pre svoju náboženskú príslušnosť až 11 kresťanov denne.
Kým ich nezasiahnu rakety, budú pomáhať núdznym

Kým ich nezasiahnu rakety, budú pomáhať núdznym

Brat Franciszek Grzelka z Poľska je generálny predstavený Kongregácie bratov albertínov. Nedávno navštívil svojich spolubratov v Záporoží, aby im priniesol dodávku humanitárnej pomoci. Bratia tu prevádzkujú vývarovňu, pekáreň a príbytok pre ľudí bez domova. Počas jeho pobytu došlo v blízkosti domu kongregácie k raketovému útoku, pri ktorom zomreli aj civilisti. Brat Franciszek opisuje situáciu v Záporoží v rozhovore s pápežskou nadáciou ACN.
Ďalšie články