Vyriešená krádež kanálových poklopov: Hliadka Mestskej polície v akcii

poklop poklop, foto: bing.com

KOŠICE – Mesto Košice sa 12. júla stretlo s nezvyčajným zločinom, keď neznámi páchatelia začali krádežou kanálových poklopov ohrozovať bezpečnosť občanov. No vďaka rýchlej a efektívnej akcii hliadky Mestskej polície zo stanice Nad jazerom, sa tento prípad nedostal mimo zákon.

Celá situácia sa začala, keď obyvatelia hlásili odcudzenie kanálového poklopu na Baltickej ulici. Mestskí policajti okamžite začali pátrať a rozšírili vyšetrovanie aj na ďalšie okolité oblasti. A nemýlili sa! Počas preverovania zberných surovín na Južnom nábreží zaznamenali neobvyklú aktivitu a našli štyroch jednotlivcov s dvojkolesovým ručným vozíkom s naloženými kanálovými poklopmi. Následne zistili, že ďalší kanálový poklop chýba aj na Bukoveckej ulici.

V tomto okamihu sa veci začali odvíjať rýchlym tempom. Mestská polícia okamžite kontaktovala Policajný zbor a tí prevzali prípad na ďalšie vyšetrovanie. Hliadka Mestskej polície si zaslúži veľkú pochvalu za svoju ostražitosť a efektivitu pri identifikácii páchateľov.

Hoci prípad sa dostal pod kontrolu, je dôležité, aby občania boli ostražití a hlásili podozrivé aktivity. Spolupráca s bezpečnostnými orgánmi je kľúčová na udržanie bezpečnosti a poriadku v našich mestách. Každý môže prispieť k bezpečnosti svojej komunity a pomôcť zabrániť trestnej činnosti.

(mestská polícia Košice)


Ďalšie články