Veľký pokrok: Onkologické pacientky v Košiciach operujú novou metódou

357007909_287043863839432_6293627835789723416_n Pacientky diagnostikujú a operujú miniinvazívne s pomocou laparoskopickej veže. Foto: FB Východoslovenský onkologický ústav, a. s.

KOŠICE – Novú modernú laparoskopickú vežu získalo Gynekologické oddelenie Východoslovenského onkologického ústavu (VOÚ) v Košiciach. Slúži pri operáciách a tiež pri diagnostike onkogynekologických pacientok.

Laparoskopická veža s príslušenstvom je v celkovej hodnote 140 000 eur, informoval ústav. „To nám umožnilo zaviesť laparoskopickú chirurgiu, moderný miniinvazívny prístup, ktorý dopĺňa už zavedenú ‚klasickú‘ chirurgiu,“ uviedol riaditeľ VOÚ Tomáš Sieber.

Miniinvazívna chirurgia je už niekoľko rokov preferovaná v rôznych chirurgických odboroch, nielen v onkologickej operatíve. „Pri onkologických pacientkach urýchľuje ich zotavenie po operačnom výkone a to nám umožňuje skoršie začatie prípadnej ďalšej onkologickej liečby. Z pohľadu operatéra sa síce mierne predĺži operačný výkon, ale všetky ostatné benefity znamenajú prospech pre pacientky,“ priblížil primár gynekologického oddelenia VOÚ Gabriel Tóth.

Vďaka laparoskopickej veži je operácia pre pacientku komfortnejšia a jej pobyt na pooperačnom lôžku je pri využití modernej diagnostiky do 48 hodín. „Následné hojenie malých rán je kratšie, s prípadným nástupom na ďalšiu liečbu do 14 dní. To sme pri klasickom operačnom výkone otvorenou metódou nedokázali dosiahnuť. Trvalo to obvykle päť až šesť týždňov,“ dodal Tóth.

Pre určenie štádia rakoviny maternice má mimoriadny význam stanovenie prípadného rozšírenia do lymfatických uzlín. Využitie laparoskopickej techniky umožňuje podľa lekárov šetrnejší prístup pri zistení šírenia nádoru do lymfatických uzlín pomocou zobrazenia a vyšetrenia tzv. sentinelovej uzliny. Jej podrobným vyšetrením je možné pri niektorých nádorových ochoreniach určiť ich rozsah a následne zvoliť adekvátnu liečbu.

Súčasťou laparoskopickej zostavy je aj hysteroresektoskopické prístrojové a inštrumentárne vybavenie. „Umožňuje vizualizáciu a možnosť operačného výkonu priamo v dutine maternice s cieleným odberom materiálu, prípadne s kompletným odstránením patologického tkaniva,“ vysvetlil primár.

(tasr)


Ďalšie články