Škola, to nie sú len žiaci a učitelia. Pocta pre nepedagogických zamestnancov

primator Jaroslav Polacek Neviditeľní hrdinovia vo svetle reflektorov. Košice ocenili nepedagogických zamestnancov škôl za ich neoceniteľný prínos. Foto: FB Mesto Košice

KOŠICE – V Historickej radnici Košíc boli 9. novembra v centre pozornosti tí, ktorí bežne pôsobia akoby v tieni diania škôl a školských zariadení. Ocenení boli nepedagogickí zamestnanci – kuchárky, vrátničky, hospodárky, upratovačky a prevádzkové zamestnankyne, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou školského života.

„Práca nepedagogických zamestnancov je v školstve nevyhnutná, veď práve oni tvoria skoro jednu tretinu všetkých školských zamestnancov,“ uviedlo mesto Košice na svojej sociálnej sieti.

„Ocenenie primátora mesta Košice si veľmi vážim. Vzhľadom na rozsah vecí, ktorými sa musí vedenie mesta zaoberať, je naozaj veľmi pekné, že myslí aj na prácu nás, nepedagogických zamestnancov školstva. Je to výpoveď o tom, že si našu prácu váži a považuje ju za dôležitú,“ prezradila nám školníčka Oroszová zo ZUŠ na Irkutskej ulici, ktorá si ocenenie vyslúžila 30 rokmi praxe.

Ocenené nepedagogické zamestnankyne v Historickej radnici. Foto: FB Mesto Košice

Riaditeľka školskej jedálne ZŠ Juhoslovanská, pani Jaselská, reflektovala na zmeny v stravovaní počas svojich 28 rokov práce: „Stravovanie sa za tie roky určite zmenilo. Či už samotná naša práca, zmodernizovanie školskej jedálne novým technologickým vybavením, ale v neposlednom rade sa aktualizovali receptúry. Používame nové suroviny, zdravšia je aj technologická príprava pokrmov. Pre deti so zdravotnými problémami sa varí diétna strava. Všetko, čo pre deti pripravujeme, je v súlade s najnovšími vedeckými odporúčaniami v oblasti hygieny a výživy detí a mládeže.“

A na otázku, ako sa cítila pri odovzdávaní cien, odpovedala: „Ocenenie mojej doterajšej práce, ktorú robím veľmi rada, ma veľmi potešilo a dojalo. Zážitok umocnilo aj prostredie, kde sa oceňovalo, bola to krásna chvíľa,“ dodala.

Riaditeľka Mária Blanárová zo ZŠ Bernolákova hovorila o svojej ocenenenej zamestnankyni, pani Zuzane Hudiovej: „Naša škola (ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach) navrhla na toto ocenenia pani Zuzanu Hudiovú pri príležitosti životného jubilea 60 rokov. V školstve pracuje už od roku 1978. K práci pristupuje veľmi zodpovedne. Je dochvíľna, svedomitá, prispôsobivá. Veľmi pozitívne hodnotíme jej prístup k žiakom, pedagogickým zamestnancom školy a rodičom – zdvorilosť, ústretovosť a ochotu pomôcť. Veľkou mierou prispieva k estetizácii školy a jej areálu svojou záľubou v kvetoch a rastlinách. Je nám cťou a veľkým potešením, že náš zriaďovateľ MMK nezabúda ani na nepedagogických zamestnancov našich škôl, ktorí sú našou dôležitou súčasťou.“

Mesto sa na záver poďakovalo slovami: „Všetkým nepedagogickým zamestnancom ďakujeme za každodenné zabezpečovanie čistoty, príjemného a bezpečného prostredia, za snahu, ktorú vkladajú do prípravy chutných a zdravých jedál v školských jedálňach, aj za zabezpečenie školy po hospodárskej a ekonomickej stránke.“

Toto ocenenie je jasným signálom, že práca nepedagogických zamestnancov je neoddeliteľnou a cennou súčasťou vzdelávacieho prostredia, a ako taká si zasluhuje uznanie a vďaku.

Zoznam ocenených:

 • Mária Angyalová, MŠ Zupkova – upratovačka, 34 rokov praxe
 • Mária Babejová, ZUŠ Jantárová – vrátnička/kostymérka, 24 rokov praxe
 • Anna Deržáková, MŠ Družicová – kuchárka, 29 rokov praxe
 • Renáta Fatulová, ZŠ Staničná – hospodárka, 17 rokov praxe
 • Zuzana Hudiová, ZŠ Bernolákova – upratovačka, 36 rokov praxe
 • Marcela Jaselská, ŠJ Juhoslovanská – riaditeľka školskej jedálne, 28 rokov praxe
 • Monika Kašperová, MŠ Juhoslovanská – upratovačka, 33 rokov praxe
 • Ľudmila Katonová, MŠ Kalinovská – hlavná kuchárka, 34 rokov praxe
 • Gabriela Kronovetterová, ZŠ Požiarnická – kuchárka, 25 rokov praxe
 • Helena Martiniaková, ZŠ Ľudovíta Fullu – hlavná kuchárka, 20 rokov praxe
 • Margita Murcková, MŠ Havanská – vedúca školskej jedálne, 37 rokov praxe
 • Mária Olenčinová, MŠ Ovručská – hlavná kuchárka, 37 rokov praxe
 • Jozefína Oroszová, ZUŠ Irkutská – školníčka, 30 rokov praxe
 • Martina Pilárová, ZŠ Mateja Lechkého – hospodárka, 13 rokov praxe
 • Marta Rubyová, MŠ Boženy Němcovej – hospodárka, 22 rokov praxe
 • Mária Slezáková, MŠ Žižkova – vedúca školskej jedálne, 27 rokov praxe
 • Jarmila Šárošiová, ZUŠ – hlavná upratovačka, 21 rokov praxe
 • Bernardina Vilinská, MŠ Bernolákova – hospodárka, 27 rokov praxe
 • Marta Vojtková, ZŠ Tomášikova – kuchárka, 24 rokov praxe

Ďalšie články