Správa krajského kontrolóra je na svete. Usvedčili v nej bývalé vedenie cestárov?

Správa ciest KSK Správa ciest KSK sa „preslávila" viacerými kauzami. Foto: SC KSK

KOŠICE – Útvar hlavného kontrolóra (ÚHK) Košického samosprávneho kraja (KSK) zverejnil Správu z kontrolnej činnosti za rok 2023. Bude aj jedným z bodov rokovania krajského zastupiteľstva v pondelok 19. februára. V správe nechýbajú ani výsledky z kontroly Správy ciest (SC) KSK.

Ide o stovky strán údajov a informácií. Predsa sa však dajú vypichnúť niektoré zaujímavé skutočnosti. Jedna z nich je aj konštatovanie, že Útvar hlavného kontrolóra nepodal žiadne trestné oznámenie. „V súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti ÚHK KSK oznamuje podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov. V hodnotenom roku 2023 neboli orgánom činným v trestnom konaní podané žiadne oznámenia podozrenia z trestnej činnosti,“ píše sa doslova v správe.

ÚHK KSK ale podal podnety dvom inštitúciám. „Oznámenie podozrenia o dopustení sa správneho deliktu a oznámenie podozrenia o dopustení sa priestupku boli v hodnotenom období podané Okresnému úradu Košice a Úradu pre verejné obstarávanie v dvoch prípadoch,“ uvádza sa ďalej v správe. Lenže ÚHK KSK kontaktovala polícia, ktorá evidentne vyšetrovala kauzy KSK a s dosť veľkou pravdepodobnosťou medzi nimi boli aj tie, ktoré sa týkali SC KSK.

„Dňa 30. 3. 2023 bola doručená žiadosť o vyjadrenie od Krajského riaditeľstva policajného zboru (KR PZ) v Košiciach, odbor kriminálnej polície. Dňa 12. 4. 2023 bola doručená žiadosť o vyjadrenie od KR PZ v Košiciach, odbor kriminálnej polície. Dňa 18. 9. 2023 prostredníctvom odboru školstva bola doručená žiadosť o súčinnosť od Okresného riaditeľstva (OR) PZ v Michalovciach, odbor kriminálnej polície. Dňa 25. 10. 2023 bola doručená žiadosť o súčinnosť od OR PZ v Košiciach, odbor kriminálnej polície,“ konštatuje ďalej ÚHK KSK s tým, že odpoveď na všetky žiadosti bola poslaná v požadovanom termíne.

ÚHK KSK sa podrobnejšie venoval aj spornej zmluve na prenájom mechanizmov SC KSK na osem rokov za takmer 30 miliónov eur. Porovnal prenájmy v správach ciest ostatných krajov. Napríklad Banskobystrická regionálna správa ciest (BB RSC) si mala 13. decembra 2023 prenajať jeden sypač bez vodiča za 9 480 eur s DPH na mesiac. Lenže veci sa majú tak, že BB RSC rieši takto situáciu so zimnou údržbou len výnimočne.

Lebo, ako sme už písali, BB RSC minulý rok čiastočne obnovila vozový park. Ide o približne rovnaký počet kusov techniky, aký si SC KSK prenajala. „Formou verejného obstarávania bolo spolu nakúpených 71 kusov mechanizmov. Konkrétne 18 sypačov, 17 traktorových kosačiek, 17 traktorových bagrov a 19 valníkov do 3,5 tony,“ uviedla pre Košický Štandard manažérka pre komunikáciu a PR BB RSC Martina Straková. Treba dodať, že niektoré stroje sú po prispôsobení použiteľné na zimnú aj letnú údržbu ciest. BB RSC tak celkovo za 71 kusov techniky zaplatila približne sedem miliónov eur bez DPH. Ako akciovka si ju môže odrátať. No aj s DPH je konečná suma približne 10 miliónov eur. „V niektorých špecifických prípadoch si techniku prenajímame, no skutočne krátkodobo, na nevyhnutný čas,“ dodala Martina Straková.

Navyše, ÚHK KSK uvádza aj iný príklad, ktorý sa podobá postupu SC KSK, no predsa bol riešený lepšie. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (SC ŽSK) uzavrela zmluvu na nákup siedmich nových univerzálnych sypačov. A tu ÚHK KSK zaujala skutočnosť, že už v pokynoch pre uchádzačov, resp. záujemcov o účasť vo verejnom obstarávaní je uvedené, že ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorej predmetom je kúpa tovaru na splátky. Má byť financovaný z bežných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Čo je ale ešte dôležitejšie, prvá platba vo výške 20 percent hodnoty bola zaplatená do 30 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy a má si ju zaplatiť každý závod SC ŽSK sám. Ďalších 48 mesačných platieb je rovnomerne rozložených na obdobie štyroch rokov. V každej splátke je navyše zahrnutá cena kompletného sypača, úroky, servis a tak ďalej, pričom tieto skutočnosti boli zapracované aj do súťažných podkladov. Po uplynutí spomenutej doby a zaplatení všetkých splátok sa sypače stávajú majetkom SC ŽSK. V prípade zmluvy SC KSK to tak nie je. Po ôsmich rokoch a zaplatení všetkých splátok sa mechanizmy nestávajú automaticky majetkom SC KSK.

Mimochodom, ešte na augustovom zasadnutí krajského zastupiteľstva vtedajší generálny riaditeľ SC KSK Anton Trišč ubezpečoval poslankyňu Lenku Kovačevičovú, že stroje, za ktoré župa zaplatí prenájom 30 miliónov, by v prípade kúpy stáli 22 – 24 miliónov eur. Kontrolóri z ÚHK KSK ale oslovením spoločnosti Tempus Trans zistili, že cena všetkých 73 mechanizmov vrátane vybavenia a prídavných zariadení by bola 17,7 milióna eur s DPH. To je len čosi vyše polovica sumy, ktorú SC KSK zaplatí za prenájom tých istých strojov počas ôsmich rokov. Alebo pre upresnenie, je to 12 miliónov eur navyše, pričom, na rozdiel napríklad od kolegov v SC ŽSK, im stroje po zaplatení všetkých splátok neostanú.

To je len časť zo zhruba 400-stranovej Správy ÚHK KSK. Ďalším zisteniam sa budeme postupne venovať.


Ďalšie články