Zastupiteľstvo prerokuje Štatút mesta aj byty. Rozpočet a niektoré ďalšie body sú otázne

Mestské zastupiteľstvo Košice 8. 2. 2024 Mestské zastupiteľstvo Košice. Foto: Boris Macko

KOŠICE – Utorkové (12. 3.) riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva má na programe celkovo 41 bodov. Pri viacerých sa očakáva dlhšia debata.

Hlavným „ťahákom“ mal byť bezpochyby rozpočet. No zdá sa, že sa na pretras ani nedostane. Dôvod? Viaceré komisie vrátane finančnej neboli uznášaniaschopné, preto ani nemohli prijať stanovisko, resp. odporúčanie k schváleniu rozpočtu.

Opoziční poslanci tvrdia, že komisie schválenie navrhovaného rozpočtu neodporúčali. Preto je možné, že poslanci navrhnú presun rokovania o rozpočte na iný termín.

Z ďalších zaujímavých bodov možno vybrať zmenu Štatútu mesta Košice, kde je návrh na rozšírenie niektorých kompetencií na mestské časti. Napríklad starostlivosť o mestské komunikácie, či starostlivosť o seniorov. Mesto sa chce uchádzať aj o financie z rôznych výziev z Operačného programu Slovensko.

Získalo by tak z externých zdrojov financie na rekonštrukciu budovy knižnice na Humenskej ulici, podporu nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily či zníženie energetickej náročnosti budovy škôlky na Kalinovskej ulici.

Vďaka spomínaným zdrojom by mohli po schválení poslancami dostať zelenú aj projekty na zlepšenie biodiverzity v mestských parkoch.

Za pozornosť stojí aj návrh na prenájom šiestich tzv. hybridných bytov v zanedbanom stave pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Išlo by o obdobie 15 rokov. Len pre upresnenie, byty s výmerou od 19 do 22 metrov štvorcových sa nachádzajú v mestských častiach Západ a Sever.

Na pretras sa dostanú aj financovanie Košickej arény, či zverenie nehnuteľného majetku mesta na Luníku IX do správy mestskej časti. Išlo by o bytové domy. Pôjde o pokračovanie rokovania v tomto bode, keďže bolo prerušené ešte v decembri minulého roka.

Mestské zastupiteľstvo by oficiálne malo mať spomínaných 41 bodov, no môžu sa objaviť ďalšie. Na začiatku rokovania ich zrejme predložia opoziční poslanci, ktorí budú chcieť prelomiť primátorove veto, keďže nepodpísal niektoré uznesenia, ktoré poslanci odhlasovali na februárovom mimoriadnom zastupiteľstve. Nielen o spomínaných bodoch rozhodnú v utorok poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Dá sa sledovať aj online na www.kosice.sk.


Ďalšie články