Poslanci zmietli primátorov návrh zo stola. Osud rozpočtu je zatiaľ otázny

Zastupiteľstvo 27. marca 2024 Na pokračovanie mimoriadneho zastupiteľstva nakoniec prišlo dosť poslancov. Primátorovi však nevyhoveli. Foto: Boris Macko

KOŠICE – Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa nakoniec začalo. Na rozdiel od piatka v stredu prišiel dostatok poslancov. Na programe boli len dva body sprevádzané búrlivou diskusiou.

V prvom bode sa poslanci zaoberali Cenou mesta Košice. Poslanec Marek Fedoročko však oproti pôvodnému návrhu predložil svoj vlastný. Mená jednotlivcov a kolektívy sa zhodovali z pôvodným návrhom až na jednu výnimku. A tou bol Milan Fiľo. „Nemali by sme udeľovať ocenenia ľuďom, ktorí majú kontroverznú minulosť,“ odôvodnil svoj návrh Fedoročko.

„Netreba spochybňovať výsledky práce komisie, ktorá každú nomináciu prešla a schválila meno za menom,“ reagoval na jeho návrh poslanec Štefan Lasky. Podporila ho kolegyňa Lenka Kovačevičová. „Za desať rokov som takýto cirkus okolo ocenení ešte nezažila. Prebrali sme podrobne jednotlivé nominácie. Treba si pozrieť, kto koho nominoval a za aké zásluhy,“ uviedla poslankyňa. Fedoročkov návrh napokon neprešiel a poslanci tak schválili pôvodný návrh nominovaných na Ceny mesta.

Druhý bod vyvolal ostrejšiu debatu. Nečudo, išlo o Informáciu k vyplateniu podielových daní mestským častiam v roku 2023 a návrh na zrušenie niektorých uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Inými slovami, primátor, posmelený nedávnym rozhodnutím krajskej prokuratúry, aj naďalej odmieta vyplatenie časti podielových daní veľkým mestským častiam za rok 2023.

Ide o sumu 1,4 milióna eur. Poslanci na riadnom zasadnutí pred vyše mesiacom, 8. februára, schválili uznesenie, v ktorom primátora Jaroslava Polačeka vyzývajú, aby do návrhu aktuálneho rozpočtu na rok 2024 zapracoval aj spomínanú sumu. To sa ale doteraz nestalo napriek tomu, že poslanci primátora na tento krok opakovane vyzývajú.

Polaček sa bráni nedávnym rozhodnutím prokuratúry. Navyše argumentuje aj tým, že sa treba venovať rozpočtu na tento rok, keďže ešte nebol prijatý. „Rozhodnutie mestského zastupiteľstva musím rešpektovať, ale odkiaľ zobrať 1,4 milióna eur, ak nechceme poškodiť Košičanov? Ak túto sumu zapracujeme do rozpočtu, tak zase musíme zobrať z inej položky. Ukrátime dopravu, sociálne veci, alebo iné projekty?“ pýtal sa primátor.

Poukázal aj na to, že napriek prísľubu k návrhu rozpočtu nezasadala finančná komisia. „Predseda finančnej komisie pán Matoušek nakoniec vždy zasadnutie v poslednej chvíľu zrušil,“ povedal primátor. „Pán primátor, vy ste návrh rozpočtu zverejnili na stránke mesta a bol tam sedem alebo osem dní. Lebo bol stiahnutý v piatok, ešte pred zasadnutím zastupiteľstva 12. februára. Uplatnili ste si právo veta a doteraz ste so svojím veľkým tímom neboli schopný predložiť rozpočet, ktorý by mal zahrnuté všetky mantinely, ktoré stanovilo zastupiteľstvo. A jedným z nich bolo aj zapracovanie sumy 1,4 milióna eur do rozpočtu,“ kontroval poslanec Roman Matoušek.

Dodal, že na finančnej komisii tým pádom niet o čom rokovať, keďže nebol predložený. „Keď mi niekto ukáže, že návrh rozpočtu je zverejnený na oficiálnej webovej stránke mesta, tak mu podám ruku,“ dodal Matoušek. Po vyše hodinovej slovnej prestrelke medzi poslancami a primátorom napokon prišiel čas na hlasovanie. Poslanci hlasovaním jasne primátorov zámer zamietli. Otázne je, či a kedy sa budú zaoberať rozpočtom, keďže rokovania zatiaľ uviazli na mŕtvom bode.


Ďalšie články