Je spomienkou na minulosť a nádejou na budúcnosť. Kedy dokončia obnovu Urbanovej veže?

Urbanova veža Na modré oplotenie okolo gotickej pamiatky si už domáci zvykli. Foto: FB Katka Kaťa

KOŠICE – Urbanova veža je ako stála pripomienka minulosti, hrdá na svoju históriu, no zároveň plná nádeje na budúcnosť. Táto gotická veža čaká na dokončenie svojej renovácie a obnovenie svojho pôvodného lesku.

Urbanova veža, stojaca v srdci historického centra Košíc, je dôležitým symbolom mesta a jeho bohatej histórie. Táto gotická veža, postavená v priebehu 14. a 15. storočia, je výsledkom renesančnej prestavby. Jej história siaha až do obdobia, keď Košice boli rozvíjajúcim sa stredovekým mestom s rozrastajúcim pôdorysom.

Urbanova veža slúžila ako zvonica pre Dóm sv. Alžbety, ktorý stojí na mieste starého farského kostola. Veža je pomenovaná po svätom Urbanovi, patrónovi vinohradníkov, čo odkazuje na význam obchodu s vínom v histórii mesta.

Veža zažila niekoľko zmien a úprav v priebehu rokov. V roku 1628 bola dokončená a vo veži bol umiestnený zvon, ktorý váži vyše 7 ton. V roku 1775 ju zastrešili barokovou cibuľou a v 19. storočí pribudli arkády. V roku 1966 zasiahla vežu tragédia – požiar, ktorý zničil jej zastrešenie a zvony. V nasledujúcich rokoch, konkrétne v období 1967 – 1971 získala po zreštaurovaní svoju súčasnú podobu.

„V roku 2014 a základe rozhodnutia KPU vlastník Urbanovej veže zabezpečil spracovanie
pamiatkového architektonicko-historického výskumu veže. Z jeho výsledkov vychádzala príprava na
reštaurovanie – reštauratorský výskum a návrh na reštaurovanie,“ priblížila pre našu redakciu riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Košice, Kristína Markušová.

Ďalšie rekonštrukčné práce začali v roku 2020 a… trvajú dodnes. Dôvodom rekonštrukcie bol pretrvávajúci zlý stav veže, ktorý ohrozoval okoloidúcich. Vyše pol milióna eur na tento projekt financoval Program cezhraničnej spolupráce Slovenska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny, ktorého koordinátorom je Košický samosprávny kraj. Interiér v minulom roku sprístupnili pre verejnosť. 

Aj keď sa práce na obnove Urbanovej veže zdajú byť pomalé a neviditeľné, za rekonštrukciou stojí nezisková organizácia Perly Gotickej cesty n. o., ktorej hlavným cieľom je získavanie finančných prostriedkov na obnovu Národných kultúrnych  pamiatok, a to Dómu sv. Alžbety, Michalskej kaplnky a Urbanovej veže. 

Ministerstvo kultúry SR na druhú etapu projektu poskytlo dotáciu vo výške 350-tisíc eur na projekt s názvom: Urbanova veža v Košiciach, obnova a reštaurovanie exteriéru, NKP 1117/3 z Programu Obnovme si svoj dom. Celková hodnota obnovy spodnej časti arkád Urbanovej veže je 574 657 eur.

Druhá etapa rekonštrukcie začala v mesiaci september 2023, pričom ukončenie je naplánované na december 2025. „Konkrétne ide o očistenie a konzerváciu stredovekých a novovekých kamenných
náhrobných kameňov, sanácie tehlových obvodových murív, klenieb a parapetov novorenesančnej
arkádovej chodby,“ priblížila Markušová.

Zisťovali sme, prečo v súčasnosti neprebiehajú rekonštrukčné práce na tejto pamiatke. Vraj boli v zimnom období prerušené z dôvodu technologických procesov, ktoré si vyžadujú vhodnú klímu.

„Práce prebiehali v ateliéri, kde sa realizovali umelokamenné kópie parapetných ríms a prahu portálu do Urbanovej veže. Taktiež sa pracuje na projekte riešenia uzatvorenia arkádových oblúkov formou presklenia alebo kovaných mreží,” vysvetlila pre našu redakciu projektová manažérka neziskovej organizácie Mária Bartková.

Práce v exteriérii podľa jej slov začnú v najbližšom období, nakoľko sa v súčasnosti čaká na vyhodnotenie účinnosti injektážneho systému, ktorý riešil vzlínavosť solí.

„Akonáhle obdržíme vyhodnotenie, predpokladáme, že začneme s reštaurátorskými prácami v exteriéri koncom mesiaca, prípadne začiatkom mája. Reštaurátorské práce na dočisťovaní kamenných epitafov suchou cestou prebiehajú aj v súčasnosti,” priblížila Bartková.

Podľa nej reštaurátorské práce prebiehajú v zmysle odsúhlaseného návrhu na reštaurovanie a podľa pokynov metodikov KPÚ Košice, pričom sa raz mesiačne konajú kontrolné dni, na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia Krajského pamiatkového úradu. Kontrolujú a usmerňujú reštaurátorské práce v zmysle ich rozhodnutia.

Urbanova veža je nielen hrdým svedkom histórie Košíc, ale aj svedkom úsilia a oddanosti ľudí, ktorí sa snažia zachovať a obnoviť tento nádherný kúsok gotickej architektúry pre budúce generácie.

(kosice.sk)


Ďalšie články