Večer plný netopierov: Botanická záhrada privítala davy návštevníkov

Večer s netopiermi. Foto: netopiere.sk Večer s netopiermi. Foto: netopiere.sk

KOŠICE – V botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach sa uskutočnila jedinečná akcia s názvom „Večer s netopiermi“. Podujatie bolo organizované v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku a prilákalo viac než 300 návštevníkov.

„Som veľmi rada, že Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach spolupracuje so Spoločnosťou pre ochranu netopierov a už druhý rok organizujeme zaujímavú akciu, kde sa môžu návštevníci dozvedieť viac o živote netopierov, prečo sú dôležité a prečo ich máme chrániť,“ uviedla nadšene zástupkyňa riaditeľa pre vonkajšie vzťahy Botanickej záhrady UPJŠ Andrea Fridmanová.

Podľa jej slov návštevnosť tento rok prekonala očakávania organizátorov. „Dokonca aj naša prednášková miestnosť s kapacitou 120 ľudí je úplne preplnená, takže prednášku budeme musieť zopakovať,“ neskrývala radosť.

Večer s netopiermi. Foto: Botanická záhrada UPJŠ

Akciu vymysleli členky Spoločnosti na ochranu netopierov

Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku má už viac ako 30-ročnú históriu. Verejnosti poskytuje bohaté informácie o ochrane netopierov, pomáha čistiť kostoly, ponúka edukáciu a uskutočňuje zimné sčítanie netopierov.

„V Košiciach sú krásne priestory botanickej záhrady, ktorá postupne napreduje, rozvíja sa a vidno, že organizácii záleží na tom, aby tu ľudia našli miesto, kde sa stále niečo deje. Fauna a flóra idú ruka v ruke, takže nám napadlo vytvoriť akciu s netopiermi. Minulý rok sme to vyskúšali prvýkrát, v rámci Dňa detí. Prišlo asi 60 návštevníkov a tento rok je ich cez tristo,“ uviedla členka Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku Lenka Bikárová.

Prednáška plná zaujímavostí

Program akcie zahŕňal prednášku o netopieroch zameranú na detské publikum, no zároveň plnú zaujímavostí aj pre dospelých. Prednáška obsahovala informácie o celoročnom a celodennom cykle netopierov a praktické rady, ako sa správať, keď je netopier v byte.

Večer s netopiermi. Foto: Botanická záhrada UPJŠ

Peter Krišovský, zoológ Východoslovenského múzea v Košiciach, priblížil záchranu netopierov v bytoch: „Prednášku sme venovali práve záchrane týchto zvierat. Ľudia často prichádzajú do kontaktu s netopiermi a nevedia, čo majú robiť a zvyčajne sú bezradní. Ukazujeme verejnosti, ako majú postupovať, keď im vletí do bytu netopier, alebo ho nájdu ležiaceho na zemi, či v prípade invázie, keď môže do jedného obydlia priletieť 350 až 700 jedincov.“

Večer s netopiermi. Foto: Botanická záhrada UPJŠ

Deti si mohli vyrobiť makety a netopiera nakŕmiť

Ďalšou časťou programu boli tvorivé dielne organizované Štátnou ochranou prírody, odbornou organizáciou, ktorá sa zaoberá starostlivosťou o prírodu a krajinu. Jednou z jej aktivít je aj druhová ochrana, kde úzko spolupracuje so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku.

„Práve takéto akcie ako je Večer s netopiermi veľmi vítame, pretože máme možnosť ľudom ukázať, ako praktická ochrana netopierov funguje, a hlavne ich môžeme naučiť, aby sa netopierov nebáli a čo majú pri stretnutí s nimi robiť. Na tvorivých dielňach si deti mohli vyrobiť maketu netopiera, maľovanky a kresby, pričom sa zároveň dozvedeli viac o týchto fascinujúcich nočných tvoroch. Na záver mohli netopiera nakŕmiť a dotknúť sa ho,“ vysvetlila Marta Hrešová (ŠOPSR).

Večer s netopiermi. Foto: Botanická záhrada UPJŠ

Po zotmení chytali netopiere

Po tvorivých dielňach sa návštevníci presunuli k jazierku, kde bola natiahnutá sieť na chytanie netopierov. „Počas dňa spia a večer sa zobudia smädné, takže sa pôjdu napiť k jazierku, nad ktorým budú lietať a návštevníci ich uvidia. Práve preto sme sieť natiahli k jazierku, pretože za letu oliznú vodu, sieť nevidia, lebo je z tenkých vlákien, a potom do nej narazia. Následne ich vieme vybrať a ukázať návštevníkom,“ vysvetlila Lenka Bikárová. Návštevníci tak mali jedinečnú príležitosť vidieť netopiere zblízka a deti si ich mohli aj pohladkať.

Záver podujatia priniesol krásny moment, keď deti spolu s organizátormi vypustili netopiera späť do voľnej prírody. Tento zážitok bol nielen zábavný, ale aj poučný, pričom pomohol zvýšiť povedomie o dôležitosti ochrany týchto nočných tvorov.

Vedeli ste, že netopiere nie sú slepé a nezamotajú sa vám do vlasov? O týchto a ďalších zaujímavostiach o netopieroch prinesieme samostatný rozhovor.

Večer s netopiermi. Foto: Botanická záhrada UPJŠ


Ďalšie články