V Poprade vyrastie ďalšie nákupné centrum

Poprad ZAZA Park Pri diaľnici v Poprade vyrastie nové nákupné centrum ZAZA Park. Foto: google maps

POPRAD – V Poprade vyrastie ďalšie nákupné centrum. Liptovskomikulášska spoločnosť RB Trade predložila zámer výstavby Obchodného centra ZAZA Park Poprad na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Nové nákupné centrum a obchodný dom by mali vyrásť vedľa diaľnice a cesty I/66 pri existujúcej prevádzke rýchleho občerstvenia na celkovej ploche vyše 39-tisíc štvorcových metrov na mieste, ktoré naposledy slúžilo ako stavebný dvor pri výstavbe diaľnice.

Na tejto ploche budú podľa zámeru stáť dva obchodné domy, parkoviská a tiež pribudnú plochy zelene. Celkovo zastavaná plocha bude takmer 9,5-tisíc štvorcových metrov, úžitková plocha stavby bude takmer 16-tisíc štvorcových metrov. Zámer predpokladá výstavbu 314 parkovacích miest.

Projekt bude pozostávať z dvoch objektov. Nákupné centrum bude dvojpodlažné. Stredom objektu bude vedená nákupná galéria na dvoch podlažiach. Na prízemí bude tvoriť podstatnú časť plochy prevádzka supermarketu, vo zvyšnej časti budú menšie prevádzky s rozličným tovarom, prípadne služby. Na poschodí bude časť prevádzok tvorená reštauračnými zariadeniami so spoločným sedením pre návštevníkov. Obchodný dom Retail B bude jednopodlažný, bez suterénu. Vstupy pre zákazníkov budú riešené zo strany od parkoviska do samostatných prevádzok.

Predpokladané náklady na výstavbu predstavujú približne 15 miliónov eur. S výstavbou by sa malo začať v roku 2025. Otvorenie je naplánované na rok 2027. V komplexe by malo vzniknúť približne 70 pracovných miest.

Na základe hodnotenia vplyvov na životné prostredie odporúča spracovateľ zámeru realizáciu tejto stavby v navrhovanom funkčnom a stavebno-technickom riešení. Zároveň odporúča ukončiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie v štádiu zisťovacieho konania. Pripomienky navrhuje zapracovať v rámci povoľovacieho konania.

Investor potrebuje na výstavbu územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Verejnosť môže doručiť svoje stanovisko k zámeru do 21 dní od zverejnenia zámeru na adresu Okresného úradu v Poprade.


Ďalšie články