Nová cyklocesta v Prešove povedie z ulice Pod Hrádkom. Cyklisti: Sme vďační za každý meter

448474181_435986239287681_2733494242573628233_n Radní poklepali základný stavebný kameň. Výstavba by mala začať okamžite. Foto: redakcia

PREŠOV – Mesto Prešov uplynulý štvrtok (13. 6.) odštartovalo výstavbu novej cyklistickej komunikácie. Začínať bude Pod Hrádkom na Solivare a skončí na Zlatobanskej ulici. Napájať sa bude na už existujúcu cykloželezničku Prešov-Zlatá Baňa.

Cyklotrasa bude mať dĺžku 1,2 kilometra a šírku tri metre. Stavbu odovzdali stavbárom 13. júna a tí by ju mali dobudovať do desiatich mesiacov. Peniaze na projekt v hodnote 315-tisíc eur získalo mesto Prešov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenska.

Nová cyklocesta by mala viesť týmto poľom. Foto: redakcia

„Tento cyklochodník bude dôležitý z dvoch dôvodov. Predĺži už existujúcu cykloinfraštruktúru a výrazne posilní bezpečnosť. V súčasnosti totiž mnoho cyklistov prichádza k začiatku cykloželezničky za mestom autom, a keďže nemajú kde zaparkovať, stoja po krajoch cesty, čo je nebezpečné,“ povedal primátor mesta Prešov František Oľha s tým, že po výstavbe novej cyklocesty sa možnosti parkovania zmenia k lepšiemu.

„Nový cyklochodník bude začínať na ulici Pod Hrádkom oproti novému parkovisku, kde bude možné bezpečne zaparkovať,“ dodal. Predmetné parkovisko je bezplatné, s kapacitou približne 20 parkovacích miest. Patrí mestu, ktoré ho vybudovalo pred štyrmi rokmi. Stojí na mieste bývalých nájomných bytov, ktoré boli v nevyhovujúcom stave.

Podľa viceprimátora mesta Prešov Petra Krajňáka projekt na túto cyklocestu vybavovali päť rokov. Dôvodom zdĺhavého procesu bolo majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, cez ktoré má cyklotrasa prechádzať. „Napríklad dva metre štvorcové sme riešili osem mesiacov, kým sme sa so súkromným vlastníkom dohodli na cene,“ uviedol.

Nová cyklistická trasa bude z klasického asfaltu, budú ju lemovať obrubníky a kamenivo. „Cyklochodník bude mať riadne značenie a súbežne popri ňom bude nové verejné osvetlenie. Drobné prvky ako lavičky, oddychové zóny v tejto časti nebudú. Vybudujú sa však v druhej etape cyklotrasy, ktorá povedie z ulice Zlatobanská na sídlisko Šváby, presnejšie na ulicu Urxova alebo Royova,“ upresnili zhotovitelia stavby zo spoločnosti Dinis.

Práve táto druhá vetva cyklistickej cesty by pomohla nielen cyklonadšencom, ale aj obyvateľom satelitných častí Prešova – Tichej doliny a Vlčích dolov. Tí doposiaľ chodili do mesta popri rušnej Zlatobanskej ceste. Po výstavbe by prešli bezpečnou cyklotrasou. Časový horizont výstavby druhej etapy vedenie mesta nešpecifikovalo.

Cyklisti oceňujú každý meter cyklocesty

Nezisková organizácia Cyklistika pre všetkých z Prešova je vďačná za každý meter cyklistickej komunikácie v meste Prešov. Organizácia sa dlhodobo podieľa na navrhovaní, projektovaní a pripomienkovaní pripravovaných cyklotrás, aby boli v súlade s národnou a krajskou cyklostratégiou.

Nový úsek cyklotrasy víta. Tvrdí, že na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o nesystémové riešenie. Vnímajú ho však zo širšej perspektívy.

„Cyklistom úsek neumožní priame napojenie zo Zlatobanskej na cyklistickú infraštruktúru v meste, v tomto prípade na cyklistickú cestičku, ktorá vedie pozdĺž sídliska Šváby alebo Sekčovskú a končí na Lesníckej. Umožní však relatívne bezpečne cyklistom prejsť cez ulicu Surovovova a Pod Hrádkom, kde by sme rozhodne obmedzili rýchlosť na 30 km/h s aktívnymi prvkami spomalenia dopravy,“ ozrejmil riaditeľ organizácie Matúš Goga.

Momentálne je začiatok cykloželezničky zo Zlatobanskej ulice na Sigord v tejto podobe a to bez odstavnej plochy. Práve na tento cyklochodník by sa mal napájať nový. Foto: redakcia

Ako nebezpečný vníma aj samotný úsek začiatku cykloželezničky na Sigord, ktorá začína na Zlatobanskej ulici. „Úsek je mimoriadne frekventovaný a osadenie dopravného značenia za účelom zníženia rýchlosti v predmetnom úseku na 50 km/h neplnilo prakticky žiaden účel. Autá tam často doslova leteli, česť výnimkám, a je veľkým šťastím, že tam nedošlo k žiadnej kolízii,“ dodal Goga.

Ako ďalej uviedol, železnička vo veľkej miere funguje nielen ako turistická cyklotrasa, ale aj ako dopravný koridor obyvateľov obcí na trase až po vodnú nádrž Sigord.

Pribudne aj chodník pre peších

Obyvatelia ulice Pod Hrádkom už roky žiadajú mesto o chodník. Mal by sa tiahnuť po opačnej strane nového cyklochodníka popri obytných domoch. Obyvateľka z tejto ulice uviedla, že o jeho výstavbu žiadala mesto, keď mala jej dcéra tri roky. Dnes má osem rokov a zdá sa, že sa ho dočká.

Predstavitelia mesta po poklepaní základného kameňa nového cyklochodníka vo štvrtok uviedli, že pribudne aj chodník pre peších. „Konečne prešlo majetkovoprávne vysporiadanie tejto časti. Chodník už má reálny projekt a aj stavebné povolenie,“ konštatoval viceprimátor Prešova Peter Krajňák.

Chodník by mal prispieť najmä k bezpečnosti občanov ulice. Mnohé autá z okolitých obcí Tichá Dolina, Kokošovce či Dulová Ves si totiž tadiaľ krátili cestu do Prešova a ohrozovali peších.

Cyklotrasy chce rozširovať mesto aj kraj

Ako uviedlo Ministerstvo dopravy SR, pod ktorého gesciou sú cykloprojekty, na podporu cyklodopravy má k dispozícii financie z plánu obnovy.

„Zatiaľ sme vyhlásili dve výzvy v celkovej hodnote 60,4 mil. eur, pričom plánujeme vyhlásiť aj tretiu,“ informovala hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková. Mesto Prešov sa v tomto roku zapojilo do cyklovýzvy s dvoma projektmi. Prvým je cyklistické prepojenie ulice Royovej a Zlatobanskej a druhým je projekt bezpečných priechodov pre cyklistov v meste Prešove.

Prešovský samosprávny kraj reagoval na výzvu šiestimi projektmi. Ide o vybudovanie cyklochodníkov v mestách a obciach. Napríklad v Bardejove, Humennom, v obci Lackovce, Zborove, Matejovciach pri Poprade či vybudovanie cyklotrasy z Vranova nad Topľou na Domašu.


Ďalšie články