Možno máte pôdu za státisíce eur a ani o tom neviete. Štát vytvoril zoznam, ktorý pomôže nájsť dedičov

zatva Ilustračné foto Pixabay

BRATISLAVA/TRENČÍN – Znenazdajky zdediť majetok po svojich predkoch je snom mnohých ľudí. Málokto však vie, že ak tento sen snívate, nemusíte len pasívne vyčkávať. Štát pred pár mesiacmi totiž spustil zoznam neznámych a nezistených vlastníkov, ktorý vám môže pomôcť zorientovať sa vo svojich nástupníckych vlastníckych právach. Čoskoro by mala pribudnúť jeho aktualizovaná verzia.

Slovenský pozemkový fond (SPF) spustil začiatkom tohto roka novú službu. V rámci zvýšenej transparentnosti a záujmu o ochranu práv skutočných vlastníkov pôdy bude vždy dvakrát ročne zverejňovať ich zoznam.

https://trencin.standard.sk/11486/ako-bude-fungovat-nova-sudna-mapa-v-praxi/

Pilotný projekt zoznam nezistených a neznámych vlastníkov má pre bežných ľudí obrovský význam. Potenciálni majitelia alebo dediči pôdy si vďaka nemu totiž môžu vyhľadať vlastníctvo po svojich predkoch.

„Keď ste v zozname našli zosnulých predkov, overte si, či sa po ich smrti uskutočnilo dedičské konanie. Ak áno, požiadajte príslušný súd o preverenie novoobjaveného majetku. Ak sa dedičské konanie neuskutočnilo, požiadajte o dodatočné konanie,“ odporúča.

https://trencin.standard.sk/11572/v-trencine-otvoria-specializovane-pracovisko-vysetria-aj-deti/

To, ako presne v týchto prípadoch postupovať a domôcť sa svojich vlastníckych práv, vám poradia ľubovoľné právnické kancelárie.

Zoznam je pre jeho rozsah rozdelený do siedmich zozipovaných súborov podľa katastrálnych území. Obsahujú názov katastrálneho územia, poradové číslo katastrálneho územia, list vlastníctva a meno neznámeho vlastníka.

SPF na svojom webe tvrdí, že zoznam bude pravidelne aktualizovať v polročných cykloch. Keďže k prvému publikovaniu prišlo začiatkom tohto roka, ďalšia aktualizácia by mala prísť v najbližších týždňoch.

https://trencin.standard.sk/11550/o-koncert-kapely-rammstein-je-obrovsky-zaujem-zeleznice-museli-reagovat/

Hoci sa spomenuté pojmy „neznámy vlastník“ a „nezistený vlastník“ v praxi častokrát zamieňajú, ako vysvetlila advokátska kancelária Sidor a partneri, nejde o to isté.

Neznámy a nezistený vlastník nie je to isté

Za nezisteného vlastníka sa označuje osoba, o ktorej nie sú v katastri nehnuteľností evidované žiadne údaje – teda ani údaj o mene a priezvisku (ako to je v prípade neznámeho vlastníka). Z tohto dôvodu žiadna osoba nevie s nehnuteľnosťami žiadnym spôsobom nakladať (až do času, kým sa neodstránia nedostatky v evidencii katastra nehnuteľností).​

https://trencin.standard.sk/11510/milos-slemo-slemensky-spomina-na-daniela-heribana-mal-toho-este-vela-pred-sebou/

Za neznámeho vlastníka sa zas označuje osoba, o ktorej sú v katastri nehnuteľností evidované minimálne meno a priezvisko, pričom chýbajú niektoré z ďalších údajov ako bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo. Z tohto dôvodu takéhoto vlastníka nie je možné jednoznačne identifikovať (rovnaké meno a priezvisko môže mať viac osôb) a z toho istého dôvodu takýto neznámy vlastník nevie s nehnuteľnosťami žiadnym spôsobom nakladať (až do času, kým sa neodstránia nedostatky v evidencii katastra nehnuteľností).

Štát v minulosti nebol dôsledný

„Zmätok vo vlastníctve k nehnuteľnostiam, a teda aj existencia nezistených a neznámych vlastníkov vznikla z dôvodu nedostatočnej (nesprávnej) evidencie vlastníkov zo strany štátnych orgánov. V súčasnosti neznámych a nezistených vlastníkov (až do času ich „zistenia“) zastupujú dve štátom zriadené organizácie: Slovenský pozemkový fond a Lesy Slovenskej republiky,“ píše Sidor a partneri.

https://trencin.standard.sk/11352/cyklotrasa-z-ladiec-do-puchova-bude-o-milion-eur-drahsia/

„Problém je to najmä pre (nezistených či neznámych) vlastníkov a ich dedičov, keďže so svojím vlastníctvom nevedia nijako nakladať (teda napríklad ho predať alebo užívať) a v prípade smrti neznámeho či nezisteného vlastníka jeho dedičia takéto nehnuteľnosti ani nezdedia. Vo väčšine prípadov navyše neznámi či nezistení vlastníci alebo ich dedičia nemajú ani len tušenie, že sú vlastníkmi takýchto nehnuteľností,“ uzatvára právnická kancelária.

Tomáš Dugovič


Ďalšie články
Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Na pozadí vyšetrovania, ktoré Európska komisia vedie proti sociálnej sieti X (predtým Twitter) v zmysle zákona o digitálnych službách, mal eurokomisár Thierry Breton ponúknuť tajnú dohodu majiteľovi Elonovi Muskovi. Dohoda mala spočívať v tichom obnovení opatrení, ktoré by sa dali jednoslovne nazvať cenzúra. O tejto údajnej dohode informoval sám Musk na svojom...