VIDEO: Najväčšie sídlisko v Prievidzi sa dočkalo, pribudne tam takmer 300 parkovacích miest  

Zapotočky tizulna 2400 x 1260 Prievidzské sídlisko Zapotôčky sa rozrastie o ďalšie stovky parkovacích miest. Foto: Stanislav Vavro

PRIEVIDZA – Mestská samospráva sa aj napriek napätému rozpočtu rozhodla v roku 2024 pokračovať v ďalších investíciách a rekonštrukciách.

Medzi najväčšie kapitálové výdavky mesta v tomto roku patrí vybudovanie spevnenej plochy na Ulici M. Rázusa za 1,2 milióna eur, ktoré podľa slov primátorky mesta Prievidza Kataríny Macháčkovej prinesie potrebné parkovacie miesta pre obyvateľov najväčšieho sídliska Zapotôčky.

„Súčasný stav statickej dopravy na sídlisku Zapotôčky s priľahlým sídliskom Nové Mesto je nevyhovujúci, nakoľko tam dochádza najmä v popoludňajších a večerných hodinách k preplneniu parkovacích plôch, čo vedie k neriadenému parkovaniu a takisto zabraňujú aj prístupu záchrannej a hasičskej techniky,“ uviedol pre Trenčiansky Štandard referent kancelárie primátorky mesta Dalibor Snoha.

Video: Prievidzské sídlisko Zapotôčky sa rozrastie o ďalšie stovky parkovacích miest. Zdroj: Stanislav Vavro

Ako ďalej uviedol, v súčasnosti vyhodnocujú verejné obstarávanie na dodávku zhotoviteľa tejto stavby.

Predpokladaná doba realizácie tohto významného investičného projektu je naplánovaná na prvý polrok roka 2024. Termín dokončenia bude závisieť aj od poveternostných podmienok.

Naše mesto plánuje dohromady vybudovať až 382 parkovacích plôch. Deväťdesiatsedem parkovacích plôch bolo vybudovaných už v rámci prvej etapy. V rámci druhej etapy je v projekte naplánovaných 285 parkovacích plôch,“ upresnil referent.

„Suma 1,2 milióna eur zahŕňa okrem vybudovania parkovacích plôch aj ich odvodňovanie. Zo zákona sme nútení postaviť aj prečerpávaciu stanicu s referenčnou nádržou,“ dodal Snoha.

Po skončení stavebných úprav budú nasledovať sadové úpravy, kde plánujú zasadiť listnaté a ihličnaté stromy a kríky, ktoré budú zároveň slúžiť aj ako vetrolamy, keďže lokalita sa nachádza hneď vedľa poľa.


Ďalšie články
Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Na pozadí vyšetrovania, ktoré Európska komisia vedie proti sociálnej sieti X (predtým Twitter) v zmysle zákona o digitálnych službách, mal eurokomisár Thierry Breton ponúknuť tajnú dohodu majiteľovi Elonovi Muskovi. Dohoda mala spočívať v tichom obnovení opatrení, ktoré by sa dali jednoslovne nazvať cenzúra. O tejto údajnej dohode informoval sám Musk na svojom...