Prezidentské voľby 2024 sa blížia. Viete, ako si vybavíte hlasovací preukaz?

volba prezidenta sr Viaceré volebné miestnosti budú počas volieb bezbariérové. Foto: TASR

TRENČÍN – Prvé kolo volieb prezidenta SR sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024. Hlasovať bude možné výlučne vo volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky. Mesto Trenčín bude vydávať hlasovacie preukazy od 7. februára 2024. 

Občan SR, ktorý dovŕši najneskôr v deň volieb 18 rokov, môže hlasovať buď v mieste svojho trvalého pobytu, alebo v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak požiadal o hlasovací preukaz.

Prvé kolo volieb sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024, prípadné druhé kolo sa bude konať v sobotu 6. apríla 2024. Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť.

Žiadať možno elektronicky a listinne najneskôr do 4. marca 2024 pre prvé kolo volieb a najneskôr do 14. marca 2024 pre druhé kolo volieb. Listinná žiadosť musí byť do uvedených termínov mestu aj doručená.

Adresa pre písomnú formu je Mestský úrad, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín. Adresa na doručovanie elektronických (e-mailových) žiadostí je [email protected].

Vyzdvihnúť hlasovací preukaz možno osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania volieb v úradných hodinách mestského úradu (najneskôr v piatok 22. marca 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr v piatok 5. apríla 2024).

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Oprávňuje voliča s trvalým pobytom na Slovensku voliť v ľubovoľnom volebnom okrsku.

Všetko o prezidentských voľbách nájdete na webstránke Ministerstva vnútra SR a tiež na www.trencin.sk v časti Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024.

(Zdroj: mesto Trenčín)


Ďalšie články
Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Na pozadí vyšetrovania, ktoré Európska komisia vedie proti sociálnej sieti X (predtým Twitter) v zmysle zákona o digitálnych službách, mal eurokomisár Thierry Breton ponúknuť tajnú dohodu majiteľovi Elonovi Muskovi. Dohoda mala spočívať v tichom obnovení opatrení, ktoré by sa dali jednoslovne nazvať cenzúra. O tejto údajnej dohode informoval sám Musk na svojom...