Čakanie sa predlžuje: O modernizácii autobusovej stanice poslanci opäť nerokovali

Mestskí poslanci ani na dnešnom rokovaní neschvaľovali zmluvu o spolupráci s investorom rekonštrukcie autobusovej stanice. Foto: MV Mestskí poslanci ani na dnešnom rokovaní neschvaľovali zmluvu o spolupráci s investorom rekonštrukcie autobusovej stanice. Foto: MV

TRENČÍN – Očakávané rozhodovanie trenčianskych mestských poslancov k zmluve o spolupráci so spoločnosť SIRS Development, ktorá je podmienkou plánovanej revitalizácie autobusovej stanice v Trenčíne, sa opäť odkladá.

Pôvodne mali poslanci o pripravenej zmluve rokovať už koncom januára, ale primátor Richard Rybníček navrhol bod stiahnuť z programu zastupiteľstva s cieľom zmluvu dopracovať a problematiku prerokovať ešte v komisii životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania.

Tá zasadla pred dvomi týždňami, revitalizačný projekt predstavili verejnosti, medzitým investor spolu s vedením Trenčianskeho samosprávneho kraja informoval na samostatnom brífingu aj o financovaní rekonštrukcie.

Napriek očakávaniam sa však v dnešnom programe mestského zastupiteľstva tento bod neobjavil a vsunutý do neho nebol ani pri otvorení rokovania. Ďalšia príležitosť sa tak naskytne na marcovom mestskom zastupiteľstve, ktoré by sa podľa schváleného plánu práce malo konať 21. marca.

Na podnet poslanca Miloslava Baca mestské zastupiteľstvo v úvode rokovania debatovalo o pripravovanej zmene cestovného poriadku mestskej hromadnej dopravy a konkrétne o plánovanom zrušení zastávky pred budovou základnej školy na Potočnej ulici v mestskej časti Opatová. Podľa dopravcu je dôvodom zrušenia zastávky pre autobusy na linke č. 4 opakujúci sa problém s prejazdnosťou pre parkujúce autá.

Poslanec Baco považuje zastávku za strategickú, keďže sa nachádza v blízkosti miestneho cintorína a farnosti. „Najbližšia autobusová zastávka je pri kultúrnom dome a jej dostupnosť je až do dvoch kilometrov. Neviem si predstaviť dôchodcov či deti, že vystúpia pri kultúrnom dome a budú musieť absolvovať túto trasu, ktorá je do mierneho kopca,“ skonštatoval Baco.

Zlá prejazdnosť Potočnej ulice je podľa vedúcej útvaru mobility Mestského úradu v Trenčíne Hany Múdrej spôsobená uplatňovaním zákazu parkovania na chodníkoch, keď Opatovčania presunuli svoje parkujúce autá z chodníkov na cesty.

„Zastávka je zrušená dočasne, kým sa problémy s parkovaním nevyriešia. Aktuálne máme vysúťaženého dodávateľa dopravného značenia a v priebehu dvoch týždňov by sme mali dokázať vyznačiť koridor pre prechádzajúce autobusy. V tomto momente to tak nie je a autá tvoria prekážku pre autobusy,“ poznamenala Múdra.

Poslanci nakoniec schválili uznesenie o nesúhlase ani s dočasným zrušením autobusovej zastávky a zároveň požiadali kompetentných o bezodkladné vyriešenie chýbajúceho vodorovného dopravného značenia a zvýšenie kontrol zo strany mestskej polície.

Zo série majetkových prevodov zaujala kúpa pozemkov pod budúci cintorín s krematóriom v lokalite Halalovka. Dva pozemky sú vo vlastníctve súkromných osôb a mestské zastupiteľstvo vyslovilo súhlas s ich odkúpením za jednotkovú cenu 15 eur za každý m2. Celkovo tak radnica za kúpu pozemkov v súhrnnej výmere 10 848 m2 zaplatí 162 720 eur.

Poslanci boli nútení na dnešnom rokovaní zastupiteľstva zmeniť aj platné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) upravujúce pravidlá dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií.

Dôvodom je januárový protest prokurátora proti príslušnému VZN. Ten sa však netýkal výberu parkovného ani jeho výšky, ale nedostatočného stanovenia oslobodenia od parkovného pre ťažko zdravotne postihnuté osoby.

Prokurátor v tejto súvislosti upozornil na zmluvné záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z Viedenského dohovoru, a teda, že oslobodenie od parkovného by malo platiť nielen pre držiteľov parkovacích preukazov vydaných podľa zákona o peňažných príspevkov, ale aj pre držiteľov obdobných preukazov vydaných v zahraničí.


Ďalšie články
Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Na pozadí vyšetrovania, ktoré Európska komisia vedie proti sociálnej sieti X (predtým Twitter) v zmysle zákona o digitálnych službách, mal eurokomisár Thierry Breton ponúknuť tajnú dohodu majiteľovi Elonovi Muskovi. Dohoda mala spočívať v tichom obnovení opatrení, ktoré by sa dali jednoslovne nazvať cenzúra. O tejto údajnej dohode informoval sám Musk na svojom...