Krajskí poslanci podporili svojho kolegu. Vymenovali ho za riaditeľa nemocnice

Igor Steiner bol jediným záujemcom o riaditeľskú stoličku v NsP Považská Bystrica. Foto: TSK Igor Steiner bol jediným záujemcom o riaditeľskú stoličku v NsP Považská Bystrica. Foto: TSK

TRENČÍN – Nemocnicu s poliklinikou v Považskej Bystrici, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), povedie aj naďalej Igor Steiner. Krajskí poslanci na dnešnom rokovaní zastupiteľstva TSK akceptovali výsledok výberového konania na riaditeľský post v nemocnici a vymenovali Igora Steinera do funkcie riaditeľa na päťročné funkčné obdobie s účinnosťou od 1. apríla.

Pikantné na celej situácii je, že Steiner sám sedí v zastupiteľstve TSK ako poslanec za považskobystrický volebný obvod, do hlasovania sa však z logických dôvodov dnes nezapojil. Na riaditeľskej stoličke NsP Považská Bystrica sedí od roku 2017, keď bol najprv dva roky poverený vedením nemocnice a v roku 2019 vyhral výberové konanie. Do tohtoročného konkurzu sa zapojil ako jediný uchádzač.

Steiner bude ako jeden z troch riaditeľov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK pod drobnohľadom svojich kolegov už budúci mesiac, keďže trenčiansky župan Jaroslav Baška dnes avizoval zvolanie monotematického rokovania na zdravotnícku tému. Urobil tak krátko po tom, čo zastupiteľstvo prerokovalo správu o kontrole Najvyššieho kontrolného úradu k investíciam župy do zdravotníckej infraštruktúry.

„Je pekné, že nás NKÚ pochválilo, koľko investujeme do majetku nemocníc v porovnaní s ostatnými vyššími územnými celkami, ale tiež bolo spomenuté, že štát nevytvára podmienky na to, aby sme mohli investovať do nemocničného majetku aj naďalej,“ uviedol Baška.

Osviežením druhého tohtoročného rokovania zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo vystúpenie bývalého aj súčasného primátora mesta Nováky v bode Slovo pre verejnosť. Exprimátor Dušan Šimka upozornil, že jeho nástupca minulý rok vypovedal zmluvu medzi mestom a autobusovým dopravcom SAD Prievidza, ktorej podstatou bolo umožnenie vjazdov prímestských autobusov.

Súčasný primátor Branislav Adamec v reakcii upozornil, že dôvodom výpovede bola predovšetkým nízka nájomná suma v ročnej výške 830 eur, pričom náklady na údržbu stanice sú podstatne vyššie.

Trenčiansky župan Jaroslav Baška poznamenal, že sa o probléme dozvedel začiatkom roka, kedy ich autobusový dopravca SAD Prievidza upozornil, že novácku autobusovú stanicu si chce prenajať súkromná spoločnosť, ktorá bude požadovať za vstupy autobusov viac ako 100-tisíc eur.

Hľadaním náhradného riešenia bol poverený šéf komisie dopravy Jozef Stopka. „S hlavným dispečerom SAD Prievidza sme si obišli územie mesta Nováky a vytypované boli dve-tri autobusové zastávky na ceste I/64 tak, aby prímestské autobusy v prípade podpisu novej zmluvy nemuseli na autobusovú stanicu chodiť. K navýšeniu finančných prostriedkov za vstupy na stanicu by z našej strany určite nedošlo,“ skonštatoval Stopka.

Mesto Nováky nakoniec celú obchodnú verejnú súťaž zrušilo. „Aktuálne rokujeme v trojuholníku Mesto Nováky – Trenčiansky samosprávny kraj – SAD Prievidza o tom, ako zabezpečiť patričné finančné prostriedky za využívanie stanice do mestského rozpočtu, pričom časť týchto prostriedkov poputuje aj do investícií na skvalitnenie úrovne stanice,“ doplnil novácky primátor Branislav Adamec.

Krajskí poslanci dnes tiež schválili podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky k projektom v rámci cezhraničného programu Interreg Slovensko – Česko pre päť stredných škôl v kraji a pre Trenčianske múzeum v Trenčíne. Prerokovali aj informatívnu správu o priebehu čerpania grantov v rámci environmentálneho grantového programu Zelené oči v roku 2023.


Ďalšie články
Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Na pozadí vyšetrovania, ktoré Európska komisia vedie proti sociálnej sieti X (predtým Twitter) v zmysle zákona o digitálnych službách, mal eurokomisár Thierry Breton ponúknuť tajnú dohodu majiteľovi Elonovi Muskovi. Dohoda mala spočívať v tichom obnovení opatrení, ktoré by sa dali jednoslovne nazvať cenzúra. O tejto údajnej dohode informoval sám Musk na svojom...