Rekordný počet pútnikov sa modlil na Butkove aj za uzdravenie premiéra a jednotu národa

butkov 1 Na púti mohlo byť odhadom až sedem tisíc pútnikov, Foto: Ľubomír Chochula

BUTKOV – V sobotu 18. mája, v deň 104. výročia narodenia sv. Jána Pavla II., sa v diecéznej svätyni Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov uskutočnila jarná púť.

Pútnici najskôr absolvovali krížovú cestu na toto zázračné miesto. Pre tých, ktorí ju nemohli prejsť, organizátori pripravili výjazd autobusmi zo spodnej časti lomu až na vrchné 12. podlažie. Ľudia postupne zaplnili priestor do posledného miesta. Po 15:00 vstúpili do vigílie slávnosti zaslania Ducha svätého.

Svätú omšu o 16:00 celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, pričom ju slúžil aj za uzdravenie premiéra SR Roberta Fica i za jednotu slovenského národa. O hudobný sprievod sa postarali skupina Gospel Family a operný spevák, tenorista Štátneho divadla v Košiciach Titusz Tóbisz.

Duchovne sa s veriacimi formu listu, ktorý pútnikom na začiatku bohoslužby prečítali, spojil aj apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli.

„Modlím sa spolu s vami pri tomto liturgickom slávení, ktoré je kajúce, ale aj plné nádeje. Chcel by som všetkým veriacim a účastníkom sprostredkovať blízkosť a lásku sv. Otca Františka, ktorý nám počas svojej apoštolskej cesty na Slovensko povedal, že jednota, spoločenstvo a dialóg sú vždy krehké,“ uviedol v liste.

„Nech nevymizne z našich sŕdc toto povolanie k bratstvu. Nech milostivý Pán vypočuje naše prosby a posilní v nás nádej. Nech nám dá milosť cítiť sa milovaný a zmierený s Bohom, aby sme boli šíriteľmi pravdy a pokoja,“ pokračoval.

Žilinský biskup pripomenul v kázni, aké je dôležité preukazovať dobro, miernosť, lásku a odpustenie, ako aj šíriť pokoj, ale tiež zniesť rôzne príkoria.

„To, čo sa deje na vrchole našej spoločnosti, aj to čo sa udialo v uplynulých dňoch v Handlovej, je odrazom toho, čo sa deje v nás. Čo sa deje v našom vnútri a našich srdciach, ako sa správame v našich rodinách. Nepoukazujme na druhých, nerozprávajme len o chybách. Ak nezačneme každý sám od seba, nikdy sa to v našej vlasti nezmení k lepšiemu. V tomto boji nie sme sami, pomáha nám Duch Svätý, ktorý nám aj cez tieto turíčne sviatky dáva k dispozícii všetky svoje dary,“ prihovoril sa pútnikom žilinský biskup.

Začiatok bohoslužby na púti na Butkove. Zdroj: Ľubomír Chochula

Zároveň vyzval účastníkov púte, aby o tieto dary prosili a aby ich využili s úmyslom stať sa milosrdnými bratmi a sestrami, plní lásky a pokoja. Aby neboli ľuďmi hnevu, agresivity, pomsty a nenávisti. „Pokúsme sa spoločne o novú kvalitu a nový spôsob života,“ dodal Galis pred rekordným počtom pútnikov, čím sa len potvrdilo, že Butkov je najnavštevovanejším pútnickom miestom na Slovensku.

V sobotu plánovali požehnať nový sakrálny skvost, 600-kilogramovú monumentálnu sochu Kráľa milosrdenstva, ktorá už zdobí areál. Vzhľadom na súčasné okolnosti, keď premiér bojuje v nemocnici s ťažkými zraneniami, túto oslavu odložili na iný termín.

Tisíce pútnikov sa z Butkova vracali domov s očistenými srdcami a duchovne posilnení. S nádejou, že tolerancia zvíťazí nad násilím a láska nad nenávisťou.

Najbližšia veľká púť na Butkove bude tá s charakterom celoslovenská k Panne Márii, ktorá sa uskutoční 24. augusta. „Hlavným celebrantom sv. omše bude známy karmelitán páter Vojtěch Kodet. V hudobnom bloku vystúpia Karol Konárik a Vlasta Mudríková. Sv. omšu bude sprevádzať spevácky zbor Gaudium,“ uviedol pre Trenčiansky Štandard Anton Barcík z Nadácie AGAPA Ladce.

Nová dominanta na Butkove: socha Kráľa milosrdenstva. Foto: Ľubomír Chochula
Na púti v sobotu 18. mája 2024. Foto: Ľubomír Chochula

Ďalšie články
Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Na pozadí vyšetrovania, ktoré Európska komisia vedie proti sociálnej sieti X (predtým Twitter) v zmysle zákona o digitálnych službách, mal eurokomisár Thierry Breton ponúknuť tajnú dohodu majiteľovi Elonovi Muskovi. Dohoda mala spočívať v tichom obnovení opatrení, ktoré by sa dali jednoslovne nazvať cenzúra. O tejto údajnej dohode informoval sám Musk na svojom...