Mestu sa míňajú kapacity na stavanie nových parkovísk. Aká realita čaká šoférov v Trenčíne?

Mestu sa míňajú kapacity na budovanie nových parkovísk. Aká realita čaká šoférov v Trenčíne? Parkovisko na sídlisku Juh v Trenčíne. Foto: Trenčiansky Štandard

TRENČÍN – Statická doprava je jedným z kľúčových prvkov dopravného systému každého mesta. Efektívne riadenie parkovacích kapacít a regulácia parkovania predstavujú pre samosprávy veľkú výzvu. Ako sa darí Trenčínu?

Mesto spravidla zaznamenáva najväčšie problémy s nedostatkom parkovacích miest na sídliskách postavených v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Ich pôvodné plánovanie totiž nepočítalo s dramatickým nárastom počtu automobilov, akého sme svedkami v ostatných rokoch.

Medzi problematické lokality patria napríklad sídliská Juh a Kvetná, kde je dnes vzhľadom na hustú zástavbu ťažké nájsť priestor na nové parkoviská bez zásadného zásahu do zelene. 

„Mimo parkovacej zóny je to aj sídlisko Noviny, kde chodia parkovať vodiči dochádzajúci do firiem v parkovacej zóne. Aj túto časť mesta plánujeme zaradiť do parkovacej zóny, momentálne sa riešia záležitosti dopravného režimu ako zjednosmernenie a podobne,” uviedla pre Trenčiansky Štandard Hana Múdra, vedúca útvaru mobility mesta Trenčín.

Náročné hľadanie

Andrejovi z východného Slovenska, ktorý sa do Trenčína presťahoval za prácou, prinieslo bývanie na sídlisku Juh viacero problémov, najmä pokiaľ ide o parkovanie. Nájsť voľné parkovacie miesto napríklad v nedeľu večer bolo podľa jeho slov veľmi náročné. 

„Často som musel parkovať niekoľko ulíc od svojho bydliska a nosiť veci na dlhé vzdialenosti. Pokiaľ viem, v minulosti bolo parkovanie na Juhu zadarmo. Dnes je už spoplatnené, no stále neexistuje žiadna garancia parkovacieho miesta. A to nehovorím o bezpečnosti, keď auto stojí vonku napospas vandalizmu,” opísal Andrej.

Pán Jozef prežil na najväčšom trenčianskom sídlisku celý život. Za jediné negatívum považuje dopravu. „V poobedných hodinách sú všade zápchy. Parkovanie síce spoplatnili a teda ubudlo aj trochu áut, no väčšinou nikdy nezaparkujete tam, kde chcete,” povedal pre redakciu.

Relatívny nedostatok miest

Mesto systematicky vykonáva monitoring obsadenosti parkovacích miest. Získané dáta sú následne predmetom podrobnej analýzy, pričom výsledky ukazujú, že obsadenosť parkovísk je variabilná v závislosti od lokality a času. 

V niektorých lokalitách sa obsadenosť parkovísk v určitých časoch blíži k sto percentám, zatiaľ čo v iných je polovičná alebo ešte nižšia. Napríklad v centre mesta počas pracovného dňa okolo poludnia je približne 30 percent parkovacích kapacít voľných, čo radnica považuje za dostatočné.

„Nedostatok parkovacích miest je relatívna záležitosť. Na sídliskách sú obsadené parkoviská najmä popoludní a v noci, kým v okolí sídiel firiem a inštitúcií počas dňa, najmä v pásme C – lokalita Dolného mesta, kam dochádzajú zamestnanci z okolia. Parkovanie pre zamestnancov a klientov by mali riešiť v prvom rade firmy a na svojich pozemkoch,” doplnila Hana Múdra.

Možnosti sa míňajú

Nárast počtov automobilov však mesto nebude riešiť neustálou výstavbou nových parkovacích miest. Momentálne je ešte v štádiu príprav výstavba záchytných parkovísk Pred poľom a Biskupice. 

„Doplnia zámer vybudovať na každej strane mesta jedno záchytné parkovisko a rozšíria tak terajšie záchytné parkoviská v centre pri krytej plavárni a pri železničnej stanici Zlatovce. Taktiež plánujeme doriešiť lokalitu Zámostie (Bavlnárska, Kožušnícka), K výstavisku, Noviny,” doplnila odborníčka.

V parkovacej zóne bola masívnejšia výstavba pred a v začiatkoch regulácie, ktorú mesto zaviedlo už v roku 2017. V súčasnosti sú však možnosti budovať nové parkoviská v niektorých lokalitách Trenčína už prakticky vyčerpané. 

Vzhľadom na obmedzenie rozširovania parkovacích kapacít je takmer jasné, že mestská samospráva bude musieť hľadať efektívne inovácie, aby sa so situáciou udržateľne vysporiadala.

Okrem spomínaného dobudovania záchytných parkovísk na okrajoch mesta, ktoré by mali uľahčiť parkovanie v centrálnych častiach a na sídliskách, bude dôležitou súčasťou tohto riešenia tiež zlepšenie mestskej hromadnej dopravy či podpora alternatívnych foriem dopravy.

V niektorých lokalitách sídliska Juh boli parkovacie miesta o 15:00 úplne plné. Foto: Trenčiansky Štandard
V iných lokalitách sídliska by ste pohodlne zaparkovali aj po 15:00, no kapacity sa postupne zapĺňali. Foto: Trenčiansky Štandard
Parkovanie na sídlisku Juh. Foto: Trenčiansky Štandard

Ďalšie články
Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Na pozadí vyšetrovania, ktoré Európska komisia vedie proti sociálnej sieti X (predtým Twitter) v zmysle zákona o digitálnych službách, mal eurokomisár Thierry Breton ponúknuť tajnú dohodu majiteľovi Elonovi Muskovi. Dohoda mala spočívať v tichom obnovení opatrení, ktoré by sa dali jednoslovne nazvať cenzúra. O tejto údajnej dohode informoval sám Musk na svojom...