Krajskí poslanci sa chystajú rozdeliť financie z 20-miliónového úveru

zsk-zastupko1 Krajskí poslanci sa chystajú rozdeliť financie z 20-miliónového úveru. Foto: ŽSK

ŽILINA – Po štvrtýkrát v tomto kalendárnom roku sa chystajú zasadnúť do poslaneckých lavíc členovia krajského zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Žilinská županka Erika Jurinová zvolala rokovanie zastupiteľstva na pondelok 29. mája a jedným z najdôležitejších bodov v programe bude rozdelenie finančných prostriedkov z 20-miliónového úveru, o ktorého prijatí rozhodli krajskí poslanci ešte koncom marca.

Dlhodobý investičný úver prijme ŽSK od spoločnosti National Development Fund II, ktorá v súčasnosti ponúka výhodné podmienky financovania bez poplatkov a zabezpečenia a s výhodnou jednopercentnou úrokovou sadzbou, a to prostredníctvom finančného nástroja financovaného z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

https://zilina.standard.sk/2271/stedra-odmena-pre-hlavnu-kontrolorku/

„Poslanci rozhodnú o tom, na ktoré projekty bude použitý schválený úver v celkovej výške 20 miliónov eur. Sumu 16,5 milióna eur plánujeme investovať do rekonštrukcie ciest, mostov, oporných múrov. Zvyšných 3,5 milióna eur z tohto mimoriadne výhodného dlhodobého úveru je určených na projekty v oblasti modernizácie odborného vzdelávania, predovšetkým dlhoočakávanej rekonštrukcie žilinského konzervatória,“ poznamenala žilinská županka Erika Jurinová.

Ešte skôr než budú krajskí poslanci hlasovať o úprave rozpočtu a rozdelení návratných zdrojov financovania, urobia definitívnu bodku za hospodárením v roku 2022. Záverečný účet ŽSK po jednotlivých oblastiach podrobne bilancuje bežné i kapitálové výdavky krajskej samosprávy v minulom roku. Výsledkom hospodárenia je takmer 14-miliónový prebytok, ktorý po schválení poslancami presunú do rezervného fondu.

https://zilina.standard.sk/1787/sudna-mapa-v-praxi-zo-siedmich-okresnych-sudov-v-kraji-zostanu-len-styri/

V programe rokovania, ktorý má zatiaľ 25 bodov, je aj niekoľko bilančných správ, ako napríklad správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za rok 2022, ale aj hodnotiaca správa o zimnej údržbe na krajských cestách za uplynulé zimné obdobie.

Poslanci sa chystajú schváliť aj spustenie druhej fázy prvej etapy integrovaného dopravného systému. Pribudnúť by do neho mali regióny Turzovskej a Skalitskej doliny, ale tiež zvyšné oblasti horného Považia v okolí Bytče, Strečna a Terchovej. Začiatok rokovania je naplánovaný na pondelok 29. mája o 10:00.


Ďalšie články