Práve teraz – 17.12. 2021 16:02

Gastro sektor a maloobchod prichádza bez štátnych kompenzácií o milióny eur. Podľa Iniciatívy slovenských maloobchodníkov štát pandemické opatrenia nezvláda.

Gastro sektor a maloobchod prichádza o milióny eur bez štátnych kompenzácií. Podľa Iniciatívy slovenských maloobchodníkov (ISKM) štát pandemické opatrenia nezvláda. ISKM podporuje požiadavky gastroiniciatív a požaduje úpravu opatrení tak, aby nedochádzalo k diskriminácii podnikateľov v rovnakom segmente. Informuje o tom iniciatíva v tlačovej správe.

„Štát bráni akejkoľvek debate o kompenzovaní, ako sme videli z posledných vyjadrení vládnych predstaviteľov a ešte prehadzuje náklady na plecia podnikateľov. Ak nepríde k rýchlym riešeniam, uvidíme nielen vlnu krachov, ale bohužiaľ aj nerešpektovanie opatrení vyčerpanými podnikateľmi, ktorým už žiadne iné riešenie zúfalej situácie nezostane,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Podľa iniciatívy by sa na rozhodnutia o zatváraní a obmedzeniach podnikov mali podieľať okrem epidemiológov aj iní odborníci. Vláda by si podľa nej mala brať príklad zo zahraničia a neobmedzovať obchod a služby do väčšej miery, než je to nutné.

Na výhrady ISKM reagovalo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré vypláca zamestnancom, podnikateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) tzv. Prvú pomoc+. „Zamestnávatelia môžu žiadať za október príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca vo výške 80 percent hrubej mzdy (opatrenia 1 a 3A). SZČO môžu čerpať finančnú pomoc do výšky 540 eur v závislosti od poklesu tržieb (opatrenie 2). Za november môžu žiadať príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca vo výške 80 percent celkovej ceny práce, pričom maximálna výška príspevku na zamestnanca je 1 100 eur (opatrenia 1 a 3A). SZČO môžu čerpať finančnú pomoc do výšky 810 eur v závislosti od poklesu tržieb (opatrenie 2),“ uviedlo ministerstvo. Žiadosti a výkazy pre opatrenia okrem 3B za mesiac november možu žiadatelia podávať do 31. januára 2022.

(sita)

Ďalšie články od admin
Ďalšie články