Práve teraz – 02.01. 2022 13:11

Vo veku 81 rokov zomrel sociológ Peter Ondrejkovič.

Vo veku 81 rokov zomrel 31. decembra 2021 významný slovenský sociológ Peter Ondrejkovič. Potvrdila to na svojom webe Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre, ktorej bol zakladateľom a prvým dekanom. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, pracovník s mládežou, bol členom rady slovenskej vlády pre prevenciu kriminality a podpredseda Protidrogového fondu.

Ondrejkovič sa narodil 24. decembra 1940 v Bratislave. Svoju pedagogickú činnosť začal na Katedre pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave v roku 1966. Po roku 1968 ho z politických dôvodov z pôsobenia na vysokých školách na takmer dvadsať rokov vylúčili. Do vysokoškolského prostredia sa po nútenej prestávke vrátil – najprv na Pedagogickú fakultu UK a po roku 2000 na UKF.

Vo svojej vedeckovýskumnej a pedagogickej práci sa profesor Ondrejkovič venoval hlavne otázkam metodológie spoločenskovedného výskumu, sociológie výchovy, sociológie mládeže, globalizácie a jej dopadu na mládež. Osobitnú pozornosť venoval otázkam negatívnych stránok individualizácie mládeže, ktorá sa uskutočňuje na pozadí významných spoločenských zmien.

(tasr)

Foto: ukf.sk

Ďalšie články od Michal Čop
Ďalšie články
Ničivé ruské rakety Sarmat vyrábajú aj stroje českých podnikov. Firmy ich vraj dodali ešte pred anexiou Krymu

Ničivé ruské rakety Sarmat vyrábajú aj stroje českých podnikov. Firmy ich vraj dodali ešte pred anexiou Krymu

Sibírska továreň v meste Krasnojarsk vyrába podľa Kremľa rakety schopné zasiahnuť akýkoľvek cieľ na Zemi. Tieto medzikontinentálne rakety schopné niesť jadrové hlavice majú názov Sarmat. Produkcia v továrni sa uskutočňuje aj za pomoci českých strojov. Výrobca tvrdí, že ich závodu, ktorého ešte v lete oficiálne uvádzal ako partnera, doviezol ešte pred rokom 2014, teda pred anexiou Krymu.