Práve teraz – 08.05. 2021 08:27

Hospodárenie nemocníc v pandemickom roku nebolo horšie ako v predchádzajúcom období.

Pandémia nového koronavírusu vlani ovplyvnila fungovanie nemocníc vrátane ich hospodárenia. Ako pre TASR povedal analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar, zo zverejnených dát o zadlženosti nemocníc nie je zrejmé, v akom smere a rozsahu pandémia nemocnice zasiahla.
Negatívne vníma to, že netransformované zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti štátu, teda štátne nemocnice, zvýšili v minulom roku svoj dlh po lehote splatnosti o viac ako 67 miliónov eur. „Kvitovať však treba aspoň to, že sa spomalilo tempo zadlžovania v porovnaní s predošlými rokmi, samozrejme, po očistení od vplyvu oddlžovania, keď záväzky po lehote splatnosti pravidelne rástli ročným tempom viac ako 100 miliónov eur,“ povedal.
Analytik poukázal na to, že kým napríklad v minulom roku rástli záväzky po lehote splatnosti 13 najväčších štátnych nemocníc priemerným mesačným tempom 5,29 milióna eur, v roku 2019 pri nebratí efektu oddlžovania do úvahy to bol nárast až o 12,24 miliónov eur mesačne.
Zachar poukázal na to, že minulý rok hospodárili tieto štátne nemocnice so stratou 76,5 milióna eur, pričom v roku 2019 bol ich hospodársky výsledok bez zohľadnenia oddlženia strata takmer 178 miliónov eur. Z tohto pohľadu možno podľa analytika skonštatovať, že minulý rok nebolo hospodárenie štátnych nemocníc horšie ako po predošlé roky.
Za dobrú správu považuje to, že napriek pandémii sa nemocniciam delimitovaným na obce a VÚC alebo transformovaným na neziskové organizácie podarilo medziročne znížiť stav svojho dlhu po lehote splatnosti a že zdravotnícke zariadenia transformované na akciové spoločnosti dlhodobo pokračujú vo výbornom hospodárení a splácajú svoje faktúry v plnej výške a načas.
„Za pozornosť určite stojí skutočnosť, že celý medziročný nárast výnosov štátnych nemocníc od zdravotných poisťovní stačil pokryť len 55 percent medziročného nárastu personálnych nákladov nemocníc,“ povedal.

(tasr)

Ďalšie články od Jozef Hajko
Ďalšie články