Klinika s reklamou na potraty spravila z Levíc mesto smrti

Levice. Foto: Samuel Pacala/wikimedia

Poslanci stoja pred otázkou, či má byť Slovensko krajinou, kde sa zo zabíjania nenarodených detí robí súťaž.

Možno ste si všimli, že Záborskej zákon o pomoci tehotným ženám chce zastaviť reklamu na umelé potraty. Poslankyňa Bittó Cigániková spochybňuje, že by reklama na potrat na Slovensku vôbec existovala.

Lenže ona existuje už roky a zdá sa, že je veľmi účinná.

Reklama sa nachádza na internete, teda tam, kde tehotné matky azda najčastejšie hľadajú informácie, keď ich zaskočí neplánované tehotenstvo. Pri zadaní slov potrat alebo interrupcia vyhľadávač ponúkne reklamu, spravidla na levickú potratovú kliniku Mediklinik (resp. jej iný názov Gyniklinik).

Prikladám screenshot vyhľadávania:

Reklamu na tú istú kliniku uvidíte aj vtedy, keď si do vyhľadávača zadáte poľský výraz usuwanie ciąży (ukončenie tehotenstva) alebo aborcja Slowacja.

Opäť screenshot a ukážka:

Azda to možno zhrnúť a povedať, že argument poslankyne Bittó Cigánikovej, že reklamu na potrat netreba zakazovať, lebo neexistuje, zjavne neobstojí.

Problém je však ešte väčší.

Reklama totiž zaberá

Ako som už spomenul, reklama na levickú potratovú kliniku je na internete dostupná už roky. Pozrime sa však na oficiálne štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) o potratovosti v okrese Levice.

Za posledné tri roky drží okres Levice prvenstvo v počte potratov na 1 000 žien v reproduktívnom veku (podľa trvalého bydliska ženy). V roku 2020 to bolo 13,2 potratu na 1 000 žien v reproduktívnom veku. Priemer na Slovensku je 4,3. Na takú vysokú potratovosť mohla čiastočne vplývať aj reklama na levickú kliniku, ale rozhodne aj iné, ešte silnejšie faktory. Potratovosť je pomerne regionálny fenomén, na ktorý vplýva mnoho faktorov: historických, kultúrnych, náboženských, praktických. (Jedným z nich je aj blízkosť potratového zariadenia, čomu som sa venoval v tomto článku.)

Do Levíc však chodia za potratom aj matky z iných okresov Slovenska. Podľa informácií, ktoré mi NCZI poskytlo na základe individuálnej žiadosti, bolo v roku 2017 v zdravotníckych zariadeniach v okrese Levice vykonaných spolu 646 umelých potratov žien s trvalým bydliskom na Slovensku. Lenže v tom istom roku šlo na potrat 306 obyvateliek okresu Levice. Rozdiel 340 umelých potratov je bilancia potratovej turistiky do Levíc z iných okresov Slovenska. Tento rozdiel už zrejme môže byť z veľkej časti pripočítaný práve reklame na konkrétnu potratovú kliniku, ktorá sťahuje do Levíc matky zo širšieho okolia.

A napokon, podľa informácie z NCZI bolo v roku 2017 v okrese Levice vykonaných 1 392 umelých potratov cudziniek. Celkovo bolo v tomto roku štatisticky vykázaných 1 394 umelých potratov cudziniek, teda len dva (štatisticky zdokumentované) umelé potraty boli spravené inde ako v Leviciach. Tu už je účinok reklamy na potratovú turistiku smerom na Slovensko neodškriepiteľný.

Keď si to zhrnieme, z celkového počtu 7 496 umelých potratov spravených na celom Slovensku, bolo v okrese Levice spravených až 2 038. To je 27 percent na jednom mieste krajiny.

Levická skúsenosť nám ukazuje, že umelý potrat sa môže stať biznisom aj na Slovensku. Poslanci budú mať možnosť vyjadriť sa, či chcú zo Slovenska krajinu, kde sa zo zabíjania nenarodených detí robí súťaž.

Ďalšie články od Patrik Daniška
Ďalšie články