Prihlásiť sa
Pozrite si slepý exit poll, ktorý zverejní Televízia Markíza. Do parlamentu by sa podľa neho dostalo šesť alebo sedem strán a koalícií
Pozrite si slepý exit poll, ktorý zverejní Televízia Markíza. Do parlamentu by sa podľa neho dostalo šesť alebo sedem strán a koalícií
Pozrite si slepý exit poll, ktorý zverejní Televízia Markíza. Do parlamentu by sa podľa neho dostalo šesť alebo sedem strán a koalícií
Pozrite si slepý exit poll, ktorý zverejní Televízia Markíza. Do parlamentu by sa podľa neho dostalo šesť alebo sedem strán a koalícií
Pozrite si slepý exit poll, ktorý zverejní Televízia Markíza. Do parlamentu by sa podľa neho dostalo šesť alebo sedem strán a koalícií
Pozrite si slepý exit poll, ktorý zverejní Televízia Markíza. Do parlamentu by sa podľa neho dostalo šesť alebo sedem strán a koalícií
Pozrite si slepý exit poll, ktorý zverejní Televízia Markíza. Do parlamentu by sa podľa neho dostalo šesť alebo sedem strán a koalícií
Pozrite si slepý exit poll, ktorý zverejní Televízia Markíza. Do parlamentu by sa podľa neho dostalo šesť alebo sedem strán a koalícií
Pozrite si slepý exit poll, ktorý zverejní Televízia Markíza. Do parlamentu by sa podľa neho dostalo šesť alebo sedem strán a koalícií
Pozrite si slepý exit poll, ktorý zverejní Televízia Markíza. Do parlamentu by sa podľa neho dostalo šesť alebo sedem strán a koalícií
Pozrite si slepý exit poll, ktorý zverejní Televízia Markíza. Do parlamentu by sa podľa neho dostalo šesť alebo sedem strán a koalícií

Krajniak: Heger vlani venoval vyššiu prioritu liberálnej agende ako prorodinným a konzervatívnym reformám

Krajňák 3 Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Foto: Róbert Valent

Konzervatívci plávali v roku 2021 v silnom protivetre. Milan Krajniak to chce zmeniť a presadiť, aby sa štát zmenil na prorodinný.

Bude tento rok rodičovský bonus?

Mám tri zásadné priority na prvý polrok 2022, ktorými chcem zmeniť nastavenie Slovenska v prospech prorodinnej spoločnosti. Prvým je schválenie vykonávacieho zákona k rodičovskému bonusu a ďalšie zmeny v dôchodkovom systéme. Po druhé by som bol rád, aby tá časť daňovej reformy na podporu rodín s deťmi, ktorú navrhol minister financií, bola legislatívne schválená už do leta 2022. A do tretice chcem, aby sme prijali zákon o podpore rodinných podnikov, ktorý na Slovensku doteraz nie je. Z hľadiska prorodinnej konzervatívnej politiky by sme tak pokryli celý život človeka – od narodenia dieťaťa cez ekonomicky aktívny vek až po dôchodok. Za tento polrok by sme vedeli posunúť tento štát k prorodinnému typu spoločnosti, kde má rodina strategickú podporu štátu v každej etape života jednotlivca.

Pred polrokom ste zvolali stretnutie s novinármi, oznámili ste tri termíny, ako bude rodičovský bonus prechádzať. Za ten polrok sa však nestalo nič. Mediálne to vyzerá tak, že ste zahnaný do kúta. Prečo by sa to teraz malo podariť?

Za ten polrok sme všetky zložky dôchodkovej reformy dôkladne pripravili, prediskutovali a teraz sme v realizačnej fáze. So všetkými koaličnými partnermi máme vydiskutované zhody aj rozpory. Neočakávam, že sa podarí odstrániť všetky rozpory. Vo vládnej koalícii máme aj progresívcov, sme tam aj my konzervatívci, ale o tom je koaličná vláda. Aj my musíme rešpektovať veci, ktoré nie sú úplne podľa nášho gusta. Recipročne očakávam, že celá vládna koalícia podporí aj prorodinné a konzervatívne reformné priority z programového vyhlásenia vlády.

To, že zákony sú pripravené, ste hovorili už pred polrokom.

Odvtedy boli v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Po zapracovaní pripomienok som sa rozhodol akceptovať tri zásadné pripomienky, aby rodičovský bonus prešiel. Po prvé som splnil sľub Eduardovi Hegerovi, ktorý som mu dal ako čerstvo vymenovanému premiérovi v apríli 2021. A to, že vezmem na seba to bremeno a dám do Plánu obnovy zlepšiť dlhodobú udržateľnosť financií o 1,8 percenta HDP z pohľadu 50 rokov tak, ako EÚ žiada… Žiaden iný rezort takýto merateľný záväzok do Plánu obnovy nedal. Ale podarilo sa mi to. Pripravená dôchodková reforma vrátane rodičovskému bonusu zlepšuje dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému o 1,86 percenta. A celkovo zlepšuje udržateľnosť verejných financií o 2,4 percenta HDP.

Po druhé, vyhovel som ministrovi financií v tom, že rodičovský bonus bude taký, aby z dlhodobého hľadiska nezhoršoval udržateľnosť verejných financií. Aj to som splnil. Zmenou výpočtu aktuálnej dôchodkovej hodnoty sme vykompenzovali rodičovský bonus. Je to presne 0,6 percenta HDP za 0,6 percenta HDP v horizonte 50 rokov. Neurobí sa žiadna diera v celom dôchodkovom systéme.

Do tretice som ustúpil ministrovi hospodárstva. V našom návrhu bolo zrušenie odvodových stropov, lebo z odvodov najbohatších sme okrem iného chceli financovať rodičovský bonus. Považujem to stále za solidárne, ale ustúpil som ministrovi hospodárstva a predseda SaS odvtedy náš návrh nekritizuje. Odvtedy diskutujeme len o percentách. Mám pocit, že som vyhovel všetkým trom kľúčovým kolegom vo vláde, a preto očakávam, že neexistujú prekážky na realizáciu rodičovského bonusu.

Pred polrokom bol návrh päť percent, každé dieťa mohlo 2,5 percenta svojich odvodov poslať každému rodičovi. Ako vyzerá rodičovský bonus dnes?

Na tom sa nič nezmenilo. Ale máme deväť alternatív, ako môže rodičovský bonus nabiehať. Som otvorený kompromisom, ako ho zrealizovať, ale nie som otvorený otázkam o tom, či rodičovský bonus bude alebo nebude.

A čo spravíte, ak by nebol?

Zopakujem to podstatné: Aby rodičovský bonus mohol prejsť čo najskôr a v čo najväčšej výške, splnil som sľub premiérovi. Náš rezort sa ako jediný zaviazal v Pláne stability zlepšiť udržateľnosť verejných financií o konkrétne číslo. Ako jediný rezort máme konkrétny merateľný cieľ, ktorý sme v návrhu dôchodkovej reformy prvého piliera vrátane rodičovského bonusu dodržali – 1, 86 percenta HDP. Celkovo to zlepšuje udržateľnosť verejných financií o 2,4 percenta. Treťou vecou je dohoda s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom, že hospodárske zdroje nájdeme mimo zrušenia odvodových stropov.

Nebude potom podoba rodičovského bonusu len kozmetická?

Nie. V každej z pripravených variant pôjde o bonus, ktorý vyrovnáva nespravodlivosť dôchodkového systému, ktorý udržiavajú v chode deti, ktoré platia odvody. A pritom matka, ktorá vychovala najviac pracujúcich detí, má najnižší dôchodok. V roku 2023 bude novodôchodkyňa s jedným dieťaťom, ak predtým pracovala za priemernú mzdu, prichádzať ročne o 564 EUR na dôchodku. Novodôchodkyňa so štyrmi deťmi, predtým pracujúca za priemernú mzdu, bude mať ročný dôchodok nižší až o 2 952 EUR ročne, v porovnaní s bezdetnou novodôchodkyňou počas života pracujúcou za priemernú mzdu. A to nie je ani správne, ani spravodlivé a určite nie zaslúžené, práve keď pracujúce deti matiek svojimi odvodmi financujú dôchodky všetkých. Namiesto dlhých rečí vám ukážem tabuľku:

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ako príklad môžem uviesť, že ak má dôchodkyňa dve pracujúce deti, ktoré obe pracujú za hrubú mzdu 1000 eur, od januára 2023 by mala dostávať za každé dieťa rodičovský bonus 25 eur, čo je spolu 50 eur mesačne a 600 eur ročne. Rovnako aj otec, ak poberá starobný dôchodok. Obaja rodičia by teda k dôchodku dostali de facto 14. dôchodok.

Už v pôvodnom návrhu nedošlo k tomu, aby bola nespravodlivosť odstránená, matky s viac deťmi mali stále nižšie dôchodky. Váš návrh je teda od začiatku kompromisný kvôli finančnej náročnosti. Z toho, čo hovoríte, vyplýva, že chcete ustúpiť ešte viac.

Nie. Nebavíme sa o systéme rodičovského bonusu, ale o jeho nábehu. Teda aby si systém verejných financií vedel na to v jednotlivých rokoch zvyknúť. Súčasne sme urobili opatrenia, aby mal na to štát peniaze. Čo sa týka príjmov dôchodkového systému, vzhľadom na hospodársku a sociálnu politiku, ktorú naše ministerstvo v posledných rokoch výrazne ovplyvňovalo, vieme už za rok 2021 povedať, že príjmy Sociálnej poisťovne od ekonomicky aktívneho obyvateľstva boli vyššie o 244 miliónov eur oproti schválenému rozpočtu. V roku 2023 to bude ešte viac. Dosiahli sme to tým, že sme ľudí motivovali pracovať a súčasne platiť odvody. Prvú pomoc dostával len ten, kto poctivo platil odvody a dane. Udržali sme zamestnanosť a súčasne aj príjmy sociálnej poisťovne tak, aby nevykazovala schodky a štát musel prispievať čo najmenej. A pomohli sme aj ľuďom s dlhmi.

Ako?

Pre udržateľnosť financií sme na náš návrh schválili uznesenie vlády o znížení splátok, ktoré môže exekútor mesačne zrážať z príjmu človeka, na polovicu. Aj pre ľudí s dlhmi a menšími príjmami je teraz finančne lepšie legálne sa zamestnať, platiť odvody a dane, lebo exekútor im vezme menej. Dostávame tak späť do systému ľudí, ktorí platia dane a odvody a tie sa im vrátia v čase, keď to budú potrebovať, napríklad vo forme vyšších dôchodkov.

Pred polrokom ste nakreslili zámer, ako sa mali zákony prijať od septembra do decembra. Teraz hovoríte o ďalšom polroku?

Zákony sú hotové. Teraz som urobil 9 návrhov, ako spraviť nábeh rodičovského bonusu. V každej variante pocítia adresáti bonusu už od prvého roku, že tento bonus majú.

Stále platí, že štart má byť v roku 2023?

Áno.

A čo ak by sa to nepodarilo?

Vláda nemôže fungovať tak, že niektorí koaliční partneri očakávajú, že ich reformné priority v programovom vyhlásení vlády sa splnia a súčasne nebudú podporovať reformné priority ostatných členov koalície. Ako vidíme, reformy nemocníc a národných parkov už prešli parlamentom. Reforma vysokých škôl je v parlamente. Napriek tomu, že s reformou nemocníc sme nesúhlasili, lebo takto nebola napísaná v programovom vyhlásení vlády, reforma národných parkov je v Pláne obnovy napísaná inak, a aj s reformou vysokých škôl budeme súhlasiť až po zapracovaní našich pripomienok, rešpektujem, že sú v procese. Ale rovnako recipročne žiadam, aby prešli aj naše prorodinné a konzervatívne reformy. Najmä ak sú v programovom vyhlásení vlády. Pred rokom sme s mojou výraznou podporou schválili reformu ústavy, v rámci ktorej vznikol Najvyšší správny súd. Ten nebol našou prioritou, bola to priorita progresívne orientovanej ministerky Márie Kolíkovej. My sme si vedeli predstaviť riešiť problémy v súdnictve aj bez jeho vzniku, ale rešpektovali sme to a v priebehu posledného roka mi ani nenapadlo kritizovať, že by nemali byť prijaté vykonávacie predpisy a zákon platí. Aj ja som trpezlivo celý rok počúval pripomienky koaličných partnerov k vykonávacím predpisom rodičovského bonusu, ktorý bol súčasťou tej istej novely a zakotvený je v ústave rovnako. Teraz logicky očakávam, že prejdeme k realizácii rodičovského bonusu.

Za posledné dva-tri mesiace sa stalo niekoľko vecí, ktoré tomuto optimizmu protirečia. V decembri sa schválili dve veľké reformy bez hlasov a súhlasu Sme rodina, aj bez snahy o kompromis. Súčasne Igor Matovič predložil daňovo-odvodovú reformu, z ktorej sa veľká časť týka vášho rezortu, ale na tlačovej konferencii ste s ním neboli a pozerali ste to ako jeden z divákov.

Mýlite sa. Bol som iba na prvej tlačovke týkajúcej sa detského bonusu 200 eur pre každé dieťa.

Spýtam sa znovu: Neustupujete príliš?

Rok 2022 má v sebe tri dvojky. Keď ich zrátate, dostanete číslo šesť, čo je presne počet bodov, ktoré by som chcel v tomto roku presadiť alebo uviesť do života.

Prvým bodom je rodičovský bonus. Druhou vecou je prorodinná časť daňovo-odvodovej reformy. Po tretie potrebujeme podporiť fungovanie rodín aj v ekonomicky aktívnom veku cez podporu rodinného podnikania. Zmyslom tejto novely je, aby mohla rodina časť zisku používať napríklad na starostlivosť o člena rodiny, ktorý potrebuje pomoc alebo na podporu vysokoškolského vzdelania, alebo na rozvoj iných talentov.

Ďalšie tri veci sme v roku 2021 už urobili. Pracovali sme na nich, presadili ich a v roku 2022 ich budeme uvádzať do života. Ide o detské ihriská, rodinné poradne a dlhové poradne. Týchto šesť vecí mení Slovensko z pohľadu rodín zásadne k lepšiemu. A štát im podá pomocnú ruku vtedy, keď ju budú najviac potrebovať.

Podporujete Matovičovu reformu?

V zásade podporujeme daňovú reformu ako celok. Rovnako ako zvyšní koaliční partneri máme časti, ktoré chceme ešte prediskutovať. Najviac ide o SZČO. Všetkými desiatimi som za to, aby sa podpora rodín legislatívne zrealizovala už v prvom polroku. Nevidím žiaden väčší odpor žiadneho z partnerov, je to technická vec. Tak ako bude rodičovský bonus počas dôchodku, toto bude detský bonus, aby mohli rodičia vynaložiť čo najviac peňazí na rozvíjanie ich talentov.

Problém je, že Matovič vás doteraz nikdy nepodporil. Kuloárne odkazuje, že to nepovažuje za dôležitú vec, skôr sa zdá, že Matovič rodičovský bonus nákladmi na svoju reformu ohrozuje.

Dôležitý je výsledok. Nikoho nezaujíma, ako sa kaša varí, podstatné je, či na záver bude chutiť. Tieto tri prorodinné reformy zásadne uľahčia ľuďom život a zvyšné tri – detské ihriská, rodinné a dlhové poradne – im pomôžu zvýšiť kvalitu života.

Ani premiér Eduard Heger vás nepodporuje, jeho ľudia princíp rodičovského bonusu spochybňujú a považujú ho za ohrozenie verejných financií.

To je normálne. Sme vo vládnej koalícii, každý má iné priority. Teší ma, keď minister financií odôvodňoval, akým spôsobom chce nájsť peniaze na realizovanie daňovej reformy. Musel na ňu totiž nájsť zdroje a vymenoval zhruba polovicu vecí, s ktorými som pri odôvodňovaní rodičovského bonusu rátal aj ja. Tým pádom nikto nemôže spochybniť argument, že peniaze na prorodinné reformy v ekonomike štátu sú. Ide len o to dohodnúť sa, koľko a na aké zmeny ich použijeme.

Keďže s týmito peniazmi Matovič tiež počíta, nehrozí, že jemu návrh prejde a vy vyjdete naprázdno?

Je to vecou vyjednávania. Prijatie zlepšenia prvého piliera dôchodkovej reformy je pre mňa nasledujúce tri mesiace prioritou. Spolu s tým je dôležitý aj detský bonus a podpora rodín s deťmi alebo prorodinná daňová reforma.

Je to paradox. Vaša strana si s Matovičom rozumela najlepšie, podporovali ste jeho covidovú politiku, ktorá verejnosť polarizovala. Ale keď príde na témy, ktoré sú pre vašu stranu dôležité, Matovič a Heger to pretlačia a ešte vám Igor Matovič odkáže, že ste dostali po frňáku..

…áno a ešte sa pri reforme nemocníc a národných parkov spájajú s opozíciou.

Prečo by sa to malo v novom roku zmeniť?

Zmena daňového mixu, čo je odborný názov pre to, čo sa má udiať v daňovej revolúcii, a rodičovský bonus, to sú súčasti programového vyhlásenia vlády (PVV). Nie sú to veci, ktoré niekto teraz prináša zboku. Máme dohodu a spoločný záväzok presadiť ich. Vidím v tom dosť zásadný principiálny rozdiel.

Minister práce Milan Krajniak (vľavo) s premiérom Eduardom Hegerom. Foto: Jaroslav Novák/TASR 

Aj reforma národných parkov bola predsa v programovom vyhlásení vlády.

Ale nie v takejto podobe. Práve preto bolo úplne legitímne, že ak sme mali k tej podobe výhrady, nepodporili sme ju. Ani pri reforme nemocníc nás nikto nemohol obviniť z toho, že porušujeme PVV. Toto je iná vec. Rodičovský bonus je v PVV, sú naň zdroje, a ak by to chcel nejaký koaličný partner zablokovať, porušil by koaličnú zmluvu.

Nemáte pocit, že doplácate na podporu Matoviča a súčasne vláda ignoruje vaše priority? Neplatíte za to vysokú cenu?

(Dlho ticho.) Nie. V priebežných veciach, ako je pomoc rodinám a pracujúcim ľuďom počas covidu alebo zvýšenie príspevkov na opatrovanie a asistenciu, som cítil silnú podporu premiéra aj ministra financií. Rovnako aj pri presadení priorít Sme rodina, čo bolo odškodnenie žien ročníkov ‘57 až ‘64 pri odchode na dôchodok, zrušenie doplatkov za lieky pre deti do 6 rokov, dôchodcov a ŤZP, ako aj pri pomoci ľuďom s dlhmi, to bolo to zníženie zrážok pre exekútora z príjmu na polovicu. Mám však pocit, že som urobil chybu, keď som očakával reciprocitu v podpore reforiem. Teda že tie spoločné reformné ciele z programového vyhlásenia vlády budú rovnako podporované aj v prípade, ak pôjde o moje a naše stranícke priority. Túto chybu v roku 2022 nezopakujem.

Čo to znamená?

O Najvyššom správnom súde sme s ministerkou diskutovali týždne, ale nikto nespochybnil prijatie vykonávacieho predpisu, čím by sme zablokovali fungovanie tohto súdu. Teraz majú niektorí predstavitelia koaličných strán tendenciu každý mesiac začať o rodičovskom bonuse vyjednávať od začiatku. Tak to už nebude, my už sme dovyjednávali v zmysle áno-nie. Môžeme sa len baviť o tom, ako to ideme urobiť. Tak funguje koaličná vláda.

Premiér Heger sa pridáva k tomu naratívu, ktorý pestujú červené denníky a SaS, že Sme rodina rozbíja túto vládu. Čo rozbíja túto vládu podľa vás?

(Ticho.) Vládu rozbíjajú progresívci, ktorí ovládajú väčšinu podhubí ministerstiev a ich analytické útvary, ktoré vytrvalo a tvrdošijne presadzujú svoju progresívnu úradnícku agendu pri každom jednom návrhu. Keď sa konzervatívnejšia časť vlády ozve, je napadnutá, že nepodporuje reformy. Omyl, my podporujeme reformy, ale také, ktoré majú pomôcť ľuďom. Za našimi návrhmi k reforme zdravotníctva predsa stoja odborníci aj skúsenosti z regiónov. Rovnako to bolo pri národných parkoch. A prečo to nepovedať, trochu mi chýba premiérova podpora konzervatívnych priorít vlády, mám pocit, že príliš dôveruje expertom, ktorí v skutočnosti nie sú žiadni fanúšikovia tejto vlády. Navyše platí argument, že najväčšie merateľné reformné úsilie z hľadiska udržateľnosti verejných financií robí moje ministerstvo. Ak niekto spochybňuje reformné úsilie Sme rodina, nech mi ukáže nejaké iné ministerstvo, ktoré sa v Pláne obnovy takto záväzne reformne zaviazalo. Žiadne iné také ministerstvo neexistuje. Iba ministerstvo práce.

Heger je obklopený mnohými liberálmi, je to jeho voľba. Keď došlo naposledy k zatváraniu kostolov, ignoroval požiadavky kresťanov, nedôstojne sa správal k biskupom, frustrovalo to aj časť poslancov jeho klubu. Keď mala v parlamente zákon Anna Záborská, mal hlavu v piesku. Prečo by sme mali v tomto prípade veriť, že dá na vyjednávanie s vami a nedá na svoj tím, ktorý to považuje za ohrozenie verejných financií?

(Ticho.) Premiér Heger rešpektuje fakty. Faktom je, že každý koaličný partner má svoje priority. Predseda OĽaNO je súčasne ministrom financií a jeho prioritou je daňovo-odvodová reforma. Urobiť daňovú reformu, ktorá pomôže rodinám s deťmi, je správne a podporujem to, hoci bude niečo stáť. Očakávam, že ak je v PVV rodičovský bonus, ktorého náklady sú pri najhorších odhadoch jedna štvrtina toho, čo je potrebné na daňovo-odvodovú reformu, premiér Heger to bude rovnako rešpektovať.

Aj väčšine poslancov z jeho klubu záležalo na naplnení cieľa z PVV o pomoci tehotným ženám a nepohol preň prstom.

Premiéra Hegera som sa na to pýtal. Povedal mi, že sa neustále priebežne informoval o tom, akú podporu mal tento zákon a do poslednej chvíle bol presvedčený, že prejde.

To je absurdné, to predsa nesedí. Každý, kto sa o tému zaujímal, vedel, že ten zákon bol ohrozený a nemal istú väčšinu. Bojovalo sa o každý jeden hlas.

Počul som túto výhradu, a preto som sa premiéra Hegera na to pýtal. Nemám dôvod neveriť mu, ak tvrdí, že sa nechal priebežne informovať. Osobne som bol v ten deň v parlamente a presvedčil som niekoľko poslancov, aby hlasovali v prospech Záborskej novely. Všetky kluby v parlamente majú pri hlasovaní o kultúrno-etických otázkach takzvanú zelenú kartu, nehlasuje sa stranícky.

Toto nebola kultúrno-etická otázka. Išlo o sociálnu politiku. Zjavne ste mali iné informácie o správaní sa poslancov než premiér, keď ste ich ešte v posledný deň presviedčali.

Presviedčal som kolegov z nášho poslaneckého klubu. Neviem, aké informácie mal premiér v klube OĽaNO. Podstata problému je v tom, že konzervatívci vo vládnej koalícii sú málo sebavedomí v nastoľovaní vecí, ktoré sú pre nás dôležité. Pod tlakom progresívnych médií strácame nerozhodnutých alebo budíme dojem, že pre nás kľúčové veci sú z pohľadu celej koalície menej dôležité. V tom sme urobili v roku 2021 chybu. Je to druhá vec, ktorú som si vyhodnotil a ktorú chcem v novom roku robiť úplne inak.

Nie je Eduardovi Hegerovi bližšia liberálna agenda, zvlášť pritakávanie EÚ, ako konzervatívne témy?

Nemyslím si, že mu je bližšia. Ale faktom je, že jej v roku 2021 z môjho pohľadu venoval oveľa vyššiu prioritu ako prorodinným a konzervatívnym reformám. Chápem, že to má ťažké a okrem covidu musí riešiť aj iks koaličných kríz, ale konzervatívci sú príliš dlho ticho. Je načase sa ozvať.

V téme konzervatívcov v tejto vláde som bol vždy skeptický. Ak existuje nejaká časť konzervatívcov, sú to jednotlivci, ktorí sa nevedia postaviť, ich agenda je systematicky ignorovaná a vysmievaná.

A to chcem v roku 2022 zmeniť. Mám taký pocit, že konzervatívci v tejto vláde v minulom roku zistili, že musíme plávať vo výraznom protivetre. Z Európy sa valia Green Dealy a progresívna agenda, aj doma sme v parlamente zažili neúspechy… Je toho akosi priveľa. Musíme sa naučiť plávať v protivetre. Využiť protivietor ako plachetnica, ktorá dokáže plávať aj proti vetru. A ak to nepôjde, tak budeme viac veslovať. To je zadanie na rok 2022. Pre mňa bude tento rok rokom rodiny. Zmien, ktoré sa jej týkajú. Je to pre mňa alfa a omega. Aký zmysel má fungovať v progresívnej vláde a nechať sa unášať? Ak má byť vláda vyvážená, ak to má dávať zmysel, musíme to najbližších šesť mesiacov ukázať.

Čo má byť tou nosnou témou?

Za dva roky sme zmenili vnímanie podpory rodiny na Slovensku, ale chceme ísť ďalej.

Skúste uviesť príklad.

Na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, s dôrazom na rodinu, neexistovala žiadna dotačná schéma na podporu rodiny. Začali sme s podporou neziskových organizácií, cirkví a občianskych združení, ktoré sa rodinám venujú. Minulý rok sme pridelili dotácie na vybudovanie sto nových detských ihrísk. Štát doteraz vôbec nepodporoval budovanie priestorov, kde by sa mohla stretnúť celá rodina a stráviť spolu kultivovane v bezpečnom prostredí čas. Počas pandémie sme vyplácali jednorazové rodinné prídavky vo výške sto eur na dieťa, podporili sme rodiny v hmotnej núdzi sumou 333 eur na každé dieťa, zvýšili sme daňový bonus na dieťa, zaviedli tehotenské 200 eur na pomoc s výdavkami pre tehotné mamičky, zvýšili sme príspevky na podporu rodín, ktoré opatrujú niekoho zdravotne znevýhodneného. Tento rok je podľa mňa priestor na zrealizovanie tých spomínaných šiestich prorodinných priorít, ktoré som spomenul na úvod.

Čo sú to tie dlhové a rodinné poradne?

Možno si čitatelia spomenú, že tu dlhodobo fungovali takzvané manželské poradne. Predtým než konflikt v rodine eskaloval do rozvodu manželstva alebo rozchodu partnerov, tí sa mali na koho obrátiť. Veľká väčšina problémov sa medzi rodinami opakuje. Možno pätina rozpadnutých vzťahov by sa dala zachrániť a deti by nemuseli žiť v rozpadnutej rodine. Po viac než 15 rokoch takúto pomoc obnovujeme.

Za 15 rokov sa zmenili aj ľudia, budú mať o to záujem?

Práveže o to záujem majú, ale častokrát sa nemajú na koho obrátiť, lebo im chýbajú financie na psychológa. Na rovnakom princípe fungujú aj dlhové poradne. Ľudia by nemuseli mať dlhy, často sa dostali do dlhovej špirály len preto, že im nemal kto poradiť. V dlhových poradniach budú mať k dispozícii právnika, ekonóma aj psychológa, a to bezplatne.

Koľko takýchto poradní bude na Slovensku?

Cieľom je, aby boli minimálne v tých okresných mestách, kde existujú úrady práce. Dlhové poradne sme začali spúšťať už v minulom roku a s rodinnými poradňami začneme v prvej polovici tohto roka. Po dlhých rokoch prichádza pomocná ruka štátu a ľudia sa majú na koho obrátiť so žiadosťou o radu. Rodinné poradne nebudú riešiť len partnerské problémy. Môže sa tam obrátiť ktorýkoľvek člen rodiny. Dieťa v tínedžerskom veku môže mať problém so šikanou alebo so svojím partnerským vzťahom, ale rodičov sa hanbí opýtať.

Vláda sa vrátila k dohode s Amerikou, ktorá umožňuje vytvorenie americkej základne na našom území. Niektoré štáty NATO takú dohodu už majú, iné ju nechcú mať. Na Slovensku je istý konsenzus obyvateľstva v otázke prítomnosti cudzích vojsk – či už zo západu, alebo východu. Generálny prokurátor Maroš Žilinka zmluvu otvorene napadol, spísal politické pripomienky k dohode. Aká bude pozícia Sme rodina?

Zdá sa mi úsmevné, keď členovia Smeru alebo Hlasu kritizujú Američanov, od ktorých kúpili F-16. Je logické, že tu preto budeme mať amerických vojenských špecialistov. Keď sme tu mali MiG-29, museli tu byť prítomní aj ruskí vojenskí špecialisti, ktorí pomáhali s prevádzkou a údržbou lietadiel. Česi kúpili švédske Gripeny, tak majú na svojom území Švédov. Ďalej mi pripadá smiešne, že pán Blaha a iní vedú protiamerickú rétoriku, hoci ich vláda akceptovala niekoľko hrdlorezov a islamských teroristov z Guantanáma. Takéto vlastenecké reči mali mať vtedy, nie teraz.

Keďže dohoda spustila debatu, nechal som si vytvoriť analýzu a porovnanie zmluvy, ktorú v roku 2019 podpísala vláda Viktora Orbána, ktorého určite nemožno obviňovať z toho, že by bol rusofób. Naša zmluva je analogická. V niektorých častiach upravujúcich spoluprácu našich občanov s ľuďmi z NATO alebo Spojených štátov amerických dokonca ochraňuje naše záujmy viac než maďarská zmluva. Zatiaľ v tom nevidím žiadnu odlišnosť od zmlúv, ktoré s Američanmi podpísali nielen dlhodobo proamerické štáty ako Poľsko, ale aj štáty ako Maďarsko, ktoré s USA nemá aktuálne najlepšie vzťahy.

Táto dohoda prekračuje rámec toho, keď tu boli ruskí technici, ktorí robili servis ruským lietadlám. Zmluva umožňuje širší výklad vrátane vzniku americkej základne a beztrestnosti amerických vojakov, čo dohoda s Rusmi ani Švédmi neumožňuje. Maroš Žilinka je váš nominant, formuloval 35 zásadných nesúhlasných požiadaviek. Čo si o jeho kritike myslíte?

S mnohými bodmi sa dá súhlasiť, na to slúži medzirezortné pripomienkové konanie. Preštudujem si to podrobnejšie, potom sa budem vedieť k tomu vyjadriť. Ale priestor budeme mať určite pred rokovaním na vláde a potom v parlamente.

Doteraz Sme rodina nešla v žiadnej téme, na ktorej vám záležalo, do ostrého konfliktu. Trošku pohrozíte a potom sa stiahnete. Ak sa takto stretneme o rok a rodičovský bonus nebude schválený, ste pripravení ísť do konfliktu s Matovičom a Hegerom?

Nevnímam to ako konflikt s Matovičom a Hegerom. Skôr to beriem ako konflikt s úradnícko-expertným podhubím väčšiny ministerstiev na Slovensku, ktoré je, žiaľ, progresívne a z princípu hejtuje čokoľvek s puncom podpory rodiny ako inštitúcie či podpory medzigeneračnej solidarity. Pre mňa je to zásadná otázka a som pripravený ísť do konfliktu.

Prechádzame do druhej polovice volebného obdobia. Teraz je posledný čas na veľké dobré veci a ja ho chcem využiť naplno. V najbližšom polroku sa rozhodne, ktoré z dobrých vecí, ktoré môžeme presadiť, sa nám aj podarí urobiť. Aj preto nie som na horách a nelyžujem, ale od 2. januára som v Bratislave a pripravujem si podklady a materiály na takéto rokovania. S premiérom Hegerom som sa dohodol, že v stredu 12. januára po rokovaní vlády zvolá stretnutie za účasti všetkých koaličných strán k rodičovskému bonusu, dôchodkovej reforme a výdavkovým limitom. Na toto stretnutie mám pripravené argumenty aj návrh finančných zdrojov na presadenie priorít a očakávam výrazný posun.


Jaroslav Daniška