Medvede na Slovensku nie sú premnožené, vyšlo v štúdii ministerstva životného prostredia

Západokarpatská populácia medveďa hnedého má okolo tisícky jedincov a v poslednej dekáde sa veľmi nezmenila.

Medveď, ilustračná fotografia. Foto: Pixabay.com Medveď, ilustračná fotografia. Foto: Pixabay.com

Medvede na Slovensku zrejme nie sú premnožené, citujú České noviny výsledky česko-slovenskej štúdie, ktorú si objednalo vedenie Ministerstva životného prostredia SR. Spolupracovala na nej Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) s Prírodovedeckou fakultou Karlovej Univerzity (PřF UK).

Experti zo ŠOP SR nazbierali počas dvoch vegetačných sezón viac než dvetisíc vzoriek medvedej srsti a trusu. Vedci z Prírodovedeckej fakulty UK potom vykonali analýzy DNA, aby odhadli početnosť a genetickú štruktúru populácie medveďov na Slovensku.

„Výsledok porovnania tejto štúdie s predchádzajúcim genetickým sčítaním je možné zhrnúť tak, že na Slovensku pravdepodobne nedochádza v poslednej dekáde k výrazným zmenám veľkosti populácie medveďa hnedého,“ uviedol Pavel Hulva z katedry zoológie PřF UK. Podľa aktuálneho odhadu mala v rokoch 2020 až 2021 západokarpatská populácia 1 056 jedincov.

Hoci je štandardné medializovať výsledky štúdií až po ich publikovaní vo vedeckom časopise, v tomto prípade urobil tím výnimku kvôli potrebe informovať verejnosť. Podľa vedcov možno predpokladať, že odhady aktuálnej aj staršej štúdie sa aj pri prípadných úpravách metodiky počas publikácie zásadne nezmenia. Rozdiely v početnosti by mali byť na úrovni štatistickej chyby.

Pre porovnanie, štátny podnik Lesy SR zriadený ministerstvom pôdohospodárstva zasa dlhodobo tvrdí, že medveď hnedý u nás nie je regulovaný. Jeho populáciu odhadujú lesníci cez dvetisíc jedincov, no toto číslo môže byť podľa nich na úrovni presahujúcej 2 800 kusov. S rovnakými číslami medvedej populácie operujú aj poľovníci.

(est)


Ďalšie články