Výstavba Rázsoch je ohrozená. Mešká projektová dokumentácia, vo vedení tímu sú osoby, ktoré tam nemajú čo hľadať

Vladimír Lengvarský. Foto: Dano Veselský/TASR

AKTUALIZOVANÉ Kľúčové investície v rámci plánu obnovy môžu byť ohrozené, ak sa nezmení spôsob ich manažovania. V prípravách nemocnice Rázsochy treba pridať, konštatuje kontrolný úrad aj premiér.

„Ak chceme dotiahnuť do konca to, čo sme si v pláne obnovy zaumienili, musíme dbať na to, aby sa dodržiavali aj čiastkové termíny, ktoré k želaným výsledkom vedú. Toto platí dvojnásobne o veľkých investičných projektoch, akými sú nové nemocnice či dopravné projekty,“ skonštatoval v utorok dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO).

Dodal, že s dočasne povereným ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽaNO) intenzívne komunikuje a informuje sa o napredovaní realizácie projektov. „Túto príležitosť si nesmieme nechať ujsť zanedbanou či omeškanou prípravou,“ dodal.

Rezort podľa Lengvarského o problémoch vie a rieši ich „za jazdy“. „S niektorými opatreniami sme súhlasili, aj sa už dejú, niektoré budú potrebovať zmenu,“ skonštatoval minister. V ich plnení nevidí závažný problém. Podotkol, že rezort dopredu vedel, že projekty sú „veľmi na hrane“. „Budeme častejšie diskutovať o týchto veciach a budeme spolupracovať tak, aby sme všetky časové limity, ktoré máme, splnili,“ ubezpečil Lengvarský.

Úrad vlády zároveň informoval, že na webe plánu obnovy pribudol „semafor“, ktorý zverejnila Národná implementačná a koordinačná autorita NIKA. Ukazuje priebežný stav realizácie projektov plánu obnovy nad päťdesiat miliónov eur.

Príprava Rázsoch hrozivo mešká

Semafor na webstránke hrá pri projekte Rázsoch všetkými farbami. Najvýraznejšie omeškanie vidieť pri vypracovaní projektovej dokumentácie a vyhlásení verejného obstarávania na zhotoviteľa.

Koncová nemocnica by sa mala postaviť do štádia „hrubá stavba“ do 2. kvartálu 2026. Vyčlenilo sa na to 281 miliónov eur. NIKA konštatuje, že celej výstavbe chýba harmonogram. Robí sa všetko naraz a všetko mešká.

Základnou chybou je, že Lengvarský určil dodávateľovi projektov neskorší termín, než aký komunikuje Európskej komisii. Dodávateľ však ani tieto benevolentnejšie termíny nedodržal. Tým sa môže výrazne omeškať celá realizácia projektu, ako je zadefinovaná v pláne obnovy.

NIKA dala ministerstvu ultimátum do 30. januára. Dovtedy musí vypracovať komplexný harmonogram so všetkými procesmi dodávateľa projektovej dokumentácie. Musí tiež záväzne potvrdiť termín, kedy bude možné vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

Tím pozostáva z nezaradených osôb

Kontrolný úrad zistil nezrovnalosti aj v personálnej časti tímu, ktorý má na starosti výstavbu národnej nemocnice.

„NIKA identifikovala osoby, ktoré nie sú uvedené v štruktúre projektového tímu NUN Rázsochy, a napriek tomu sa priamo podieľajú na riadení jednotlivých členov projektového tímu, ako aj dodávateľov. Nie je jasná kompetencia a zodpovednosť týchto osôb, teda dôvod a opodstatnenosť ich aktívnej účasti v projektovom tíme,“ píše úrad v stanovisku.

Od ministerstva preto kontrolná agentúra bezpodmienečne požaduje oddeliť projektový tím od rušivých vplyvov iných osôb, ktoré tam oficiálne nemajú čo hľadať.

Lengvarský musí doplniť projektový tím

Hoci sa okolo príprav národnej nemocnice pohybujú nadbytočné osoby, samotný projektový tím Rázsoch je podľa zistení agentúry dlhodobo odborne nekompletný a kriticky poddimenzovaný.

Paralelne prebieha niekoľko náročných procesov: kontrola rozsahu a správnosti projektovej dokumentácie, povoľovacie procesy či príprava stavebných postupov. Všetko zastrešuje jedna osoba.

„Toto nie je akceptovateľné jednak z dôvodu odbornej a ľudskej kapacity, ako aj z dôvodu zastupiteľnosti. Je nereálne a navyše vysoko rizikové z projektového hľadiska, ako aj z hľadiska pracovného práva, aby jeden projektový manažér obsiahol takýto rozsah práce, navyše pri takto strategickej investícii. Chýba približne osem až desať odborných kapacít, ktoré v tejto fáze projektu mali plnohodnotne plniť svoju úlohu,“ konštatuje NIKA.

Do konca februára má Lengvarský zistiť, prečo v projektovom tíme nepracuje dostatok odborníkov. Zároveň má minister identifikovať chýbajúce pozície a okamžite podniknúť kroky na ich obsadenie. Má aj zabezpečiť, aby sa podobná situácia nezopakovala.

Menšia plocha za viac peňazí

Úradu sa nepozdáva ani to, že vo finálnom návrhu nemocnice došlo k zvýšeniu celkovej podlahovej plochy zo 120-tisíc na 180-tisíc štvorcových metrov. Ministerstvo so zvýšenou cenou súhlasilo. Zhotoviteľ však oznámil, že projektovú dokumentáciu čaká optimalizácia, kde sa má plocha znížiť.

„Informácie ohľadom zvýšenia plochy sú zmätočné, dôvody sú nejasné, navyše ,optimalizácia‘ nie je zahrnutá v harmonograme, nikomu nie je jasné, aký vplyv bude mať na následné termíny procesov,“ obáva sa NIKA.

Do konca februára preto požaduje odôvodniť presnú príčinu zvýšenia plochy nemocnice. Zodpovedná osoba má určiť, či má tento úkon skutočné opodstatnenie, či vznikol nedopatrením alebo z iného dôvodu. Treba tiež preskúmať, či to ovplyvní cenu projektovej dokumentácie, zhotovenie diela, povoľovacie procesy a termín zahájenia a dokončenia stavby.

Priestranstvo, kde stáli Rázsochy. Foto: Matúš Zajac

Manažovať to mala agentúra, v ktorej zmizol milión eur

Prípravu nemocničných projektov mala manažovať Zdravotnícka implementačná agentúra (ZIA), ktorej na to ministerstvo financií v marci 2021 vyplatilo milión eur. Informoval o tom denník Sme. Za rok 2021 eviduje ZIA podľa Finstatu príjmy len necelých 115-tisíc eur. Náklady dosiahli takmer 116-tisíc, takže skončila v miernej strate.

Na otázky Sme, kde skončilo zvyšných viac ako 885-tisíc eur, ministerstvo zdravotníctva neodpovedalo.

ZIA zriadil vtedajší šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Ten ministerstvo obviňuje, že reálne nepodporilo jej fungovanie, blokovalo financovanie a napriek záujmu zo strany vedenia agentúry jej neumožnilo spoluprácu s nemocnicami.

Agentúra preto nestihla posúdiť projekty výstavby a rekonštrukcie veľkých štátnych nemocníc. Z pomalosti štátu profituje súkromník. Finančná skupina Penta, ktorá vlastní sieť nemocníc Svet zdravia, môže replikovať svoj projekt nemocnice Michalovce. Z európskych peňazí preto plánuje vybudovať nové nemocnice v Rimavskej Sobote a Humennom.

Lengvarský tvrdí, že ustanovenie ZIA neprinieslo požadovaný efekt. „Skôr sa potvrdilo, že zriadenie takejto agentúry je nehospodárne, neefektívne a napriek mediálne komunikovaným informáciám ZIA nedokázala plniť ani základné funkcie v rozsahu jej zriaďovacej listiny. Už vôbec by nedokázala vykonávať komplexnú projekčnú činnosť pre všetky štátne nemocnice, respektíve pre nemocnice, ktoré by boli financované z plánu obnovy,“ reagovalo koncom novembra ministerstvo. 

Ministerstvo zdravotníctva nedávno informovalo, že agentúra v prvom štvrťroku 2023 ukončí svoju činnosť, lebo rezort „chce efektívnejšie riadiť projekty v rámci plánu obnovy“. Lengvarský nevysvetlil, prečo teda ZIA dostala v septembri 2022 takmer tri milióny eur, keď už bolo jasné, že zlyháva vo svojej základnej funkcii – riadení projektov z plánu obnovy.

Rázsochy sú nevyhnutné na výchovu nových generácií lekárov

Na rozdiel od bežných nemocníc, tie univerzitné zdokonaľujú používané liečebné postupy, čím zvyšujú kvalitu života pacientov. Vyriešiť môžu aj personálny nedostatok v slovenskom zdravotníctve. Univerzitná nemocnica v Bratislave pripravuje takmer polovicu budúcich lekárov, ktorí ostanú na Slovensku. 

Aktuálne má nedostatočné množstvo lôžok na kvalitnú prípravu toľkých medikov. Oddelenia v Univerzitnej nemocnici Bratislava sa zatvárajú pre nedostatok personálu. Nové moderné priestory by mohli podľa odborníkov odliv personálu zastaviť a zároveň skvalitniť výučbu budúcich slovenských lekárov.

Nemocnica bude mať 653 lôžok, ku ktorým má neskôr pribudnúť ďalších päťsto. Lekárska obec totiž požadovala, aby mali Rázsochy aspoň 1 150 lôžok, lebo taký je európsky štandard. 

S výstavbou národnej nemocnice počíta aj reforma nemocníc. Bude sa v nej na jednom mieste poskytovať vysoko špecializovaná zdravotná starostlivosť – napríklad transplantácia srdca. Rázsochy by mali mať dostatočnú kapacitu na liečbu všetkých závažných ochorení vrátane takých, kde sa budú musieť podieľať odborníci z viacerých odborov.

Ďalšie články