Príbelská o vládnej reforme súdnictva: Je tu chaos, skepsa, snáď blbá nálada

Sudkyňa Najvyššieho súdu SR Petra Príbelská. Foto: Róbert Valent

Sudkyňa správneho kolégia Najvyššieho súdu a členka Súdnej rady Petra Príbelská vníma ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú v zamýšľanej veľkej reforme súdnictva ako osamotenú osobu. Vytýka jej, že sudcov nezapojila do reformy, postavila ich pred hotovú vec. Výsledkom je, že za stanovených podmienok odmieta Príbelská a jej kolegovia – špecialisti na správne súdnictvo, uchádzať sa o posty na Najvyššom správnom súde. Ten už od začiatku januára právne existuje a o päť mesiacov má začať pracovať. Možno z toho nebude nič, pretože konflikt medzi sudcami a ministerkou pravdepodobne zamieri na Ústavný súd.

Predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta koncom minulého roka vyhlásil, že jeho inštitúcii hrozí kolaps, chýbajú jej sudcovia. Je situácia na Najvyššom súde stále vážna?

Je vážna. Ku koncu minulého roka došlo, všeobecne na Slovensku, k odvolaniu veľkého množstva sudcov. Najvyššieho súdu sa to, prirodzene, dotklo najviac, pretože sa predpokladá, že sem už ide človek v určitom veku. Zasiahlo to najmä civilné kolégium Najvyššieho súdu, kde bol úbytok sudcov likvidačný. Civilné kolégium ostáva v poddimenzovanom personálnom stave. Zasiahlo to aj ostatné kolégiá, napríklad obchodné, ale najväčšie problémy to spôsobilo v civilnom.

Kolégiá sú štyri, toho vášho sa dotkla zásadná zmena. Zaniká a vytvára sa nový súd.

Trestné, obchodné a civilné ostávajú, správne kolégium bolo 1. januára 2021 zrušené zákonom. Vznikol Najvyšší správny súd. Ale tým, že príslušný zákon je nedokonalý, plénum Najvyššieho súdu znova zriadilo správne kolégium.

Najvyšší správny súd (NSS) máme v zmysle vlaňajšej novely ústavy teda od začiatku roka. V akom je dnes stave? Kým je obsadený?

Nikým. Je len zakotvený v ústave. To by nebol až taký problém. Česká republika po rozdelení federácie v roku 1993 prijala ústavou vznik samostatného Najvyššieho správneho súdu. V ústave bol zakotvený desať rokov a pracovať začal až v roku 2003. Počas tých desiatich rokov bežala o ňom diskusia. Aj u nás je potrebný. My, sudcovia správneho kolégia, sme naň dlho čakali. Myšlienka je vynikajúca, ale koncepcia je druhá vec. Nie je úplne správna.

Mierite na to, že kým v Česku to trvalo desať rokov, na Slovensku je čas oveľa kratší?  

Áno, iba sedem mesiacov. NSS má začať fungovať od 1. augusta 2021.

Takže máme tu zriadený NSS, ktorý sa má v rýchlom čase obsadiť sudcami. Ako?

Zákon o sudcoch nastavil určité kritériá výberového konania, ktoré sme na Slovensku doteraz nikdy nemali. Na spôsobilosť kandidáta a na obsadenie postu sudcu v NSS je stanovené jediné kritérium – desať rokov právnickej praxe. Nič viac. Do výberového konania na NSS sa tak môže prihlásiť hociktorý právnik s desiatimi rokmi právnickej praxe.

NSS stále nie je obsadený, ale ako ste povedali, s krátkou prestávkou stále pracuje správne kolégium pri Najvyššom súde, čo bola akási príprava na vytvorenie NSS. Aká je situácia v tomto prechodnom stave?

Správne kolégium existovalo už 28 rokov. Problém je, že vlaňajším zákonom o sudcoch sa právne zrušilo. Zákonodarcovia urobili prešľap. Museli sme to napraviť. Preto plénum Najvyššieho súdu včera [16. februára; rozhovor sa uskutočnil 17. februára, pozn. red.] hlasovalo a znovu vytvorilo správne kolégium. Vrátili sme sa späť, správne kolégium máme vytvorené plénom, nie zákonom. My, členovia správneho kolégia, pokračujeme, ostali nám spisy, vybavujeme i nové, ktoré prichádzajú.

Vráťme sa k úvodnej otázke, k nedostatku sudcov. Počúvam to z viacerých strán. Sudcovský stav je poddimenzovaný. Prečo?

Príčin je viac. Je to náročné povolanie, nie každý si ho vyberie. Je tam obrovská zodpovednosť. Kritériá, aby sa človek mohol stať sudcom, sú náročné. Ďalší problém je, že za posledný rok odišlo veľké množstvo sudcov do dôchodku. Historicky najviac sudcov odišlo do dôchodku v roku 2020. Podobná situácia možno bola ešte v 90. rokoch, keď odchádzali sudcovia do advokácie, pretože začali podnikať. Problém je, že sudcovia odchádzajú, ale spisy na súdoch zostávajú. Prerozdeľujú sa medzi zvyšných sudcov, ktorí tam zostávajú. Pre občana sa to bude spájať s obrovským prieťahmi v konaniach, so sťaženým prístupom k vybaveniu vecí.

Najvyšší predstavitelia súdov, ako som s nimi hovoril, vidia príčiny nedopĺňania stavov v dvoch veciach – v nevhodnom spôsobe výberu sudcov a v zlyhávaní ministerstva spravodlivosti.

Súhlasím, že kritériá výberu sudcov sú nastavené nevhodne. Účastníci výberových konaní musia absolvovať odborné testy, ktoré sú nastavené likvidačne. Okrem toho píšu rozsudky a prípadové štúdie. Bola som účastníčkou výberových komisií, stávalo sa, že ani komisia nevedela, aký má byť správny výsledok prípadovej štúdie. Dakedy bol obrovský záujem stať sa sudcom, ako sa nastavili tieto kritériá, záujem enormne klesol. Myslím si, že kritériá sa začnú uvoľňovať. A potom, keď už bude naplnený počet sudcov, sa budú asi zase sprísňovať.

Foto: Róbert Valent

Do akej miery môžu tieto personálne problémy ovplyvniť realizáciu reformy presadzovanej ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou? Je to najväčšia zamýšľaná reforma súdnictva od roku 1996.

Najdôležitejší problém je, že pri príprave zákonov chýbala komunikácia ministerstva spravodlivosti so sudcami. Dialóg sa neuskutočnil. Možno s nejakými vybranými sudcami, ale pýtam sa, kde sú tí proreformní lídri spomedzi sudcov, ktorí by k reforme pritiahli ostatných. V 90. rokoch sme mali takých lídrov. Napríklad členov zo Združenia sudcov Slovenska, ktorí boli veľmi veľkou autoritou. Mali sme tu osobnosti, ako bol nebohý Juraj Majchrák, a boli iní, ktorí pritiahli ďalších sudcov. Bola tu myšlienka, bolo tu nadšenie. A teraz? Chaos, skepsa, snáď blbá nálada. Sudcovia neboli do reformy zapojení, boli postavení pred hotovú vec. Chýbajú lídri. Ministerka spravodlivosti je na to akoby sama.

V mnohom sa jej zastáva predseda Súdnej rady Ján Mazák.

Som aj členkou Súdnej rady. Nepovedala by som, že sa jej zastáva. Pán Mazák to vidí cez prizmu neskutočne veľkých skúseností. Čo sa týka novej súdnej mapy, nevidím, že by sa jej zastával. Včera, keď sme mali zasadnutie Súdnej rady, kde sme pripomienkovali súdnu mapu, som prišla so zásadnými pripomienkami. Prešli mi a idú do pripomienkového konania.

K čomu smerovali vaše pripomienky?  

Zamerali sme sa najmä na krajskú úroveň súdov. Jednoznačný výstup zo včerajšieho zasadnutia Súdnej rady je, že sme jednoznačne za zachovanie odvolacích súdov v Bratislave a v Košiciach. Taktiež navrhujeme namiesto správneho súdu v Nitre správny súd v Bratislave a posunúť účinnosť celej súdnej mapy. Na úrovni okresných súdov by si mali urobiť pripomienky predsedovia týchto súdov. Ja ťažko môžem vedieť posúdiť, či má alebo nemá byť zachovaný trebárs okresný súd v Tvrdošíne. Musí to byť pripomienkované zo strany miest a obcí, samosprávy, zo strany dotknutých sudcov, zo strany prokuratúry.

Predsa, aký je váš postoj k novej súdnej mape na úrovni okresov?

My nechceme, aby mali občania sťažený prístup k súdom. Argument ministerky, že občan sa súdi raz za život, neobstojí. Máme početné rozvedené rodiny. V rodinných sporoch sa rieši výživné na maloleté dieťa až do plnoletosti, dokonca keď ešte študuje na vysokej škole, až kým nie je schopné sa samé živiť, čiže často do 25. roku veku. Keď sa súdia bývalí manželia alebo rodičia dieťaťa o výživné, niekedy je to aj každé dva roky alebo každý rok, podľa potreby dieťaťa, podľa situácie. V týchto veciach sa veľmi často chodí na súd.

Foto: Róbert Valent

Takisto kolízny opatrovník musí chodiť na súd. Zoberme si príklad, že okresný súd v Malackách má prejsť pod Senicu. Kolízny opatrovník bude musieť cestovať na takéto pojednávanie z Malaciek do Senice, pričom nemá ani priamy dopravný spoj na daný čas pojednávania. Ide tu hlavne o občanov, účastníkov konania, ktorí budú musieť absolvovať dlhé presuny na súd. Týka sa to aj štátu  – orgánov štátnej správy v správnych veciach alebo ďalších účastníkov, napríklad občanov zo znevýhodnených skupín – dôchodcov, ktorí sa súdia o starobný, výsluhový alebo invalidný dôchodok. Nehovoriac o trestných veciach, kde sa vo väzobných alebo vo veciach výkonu trestu zabezpečuje eskorta obvinených a odsúdených na pojednávanie. Podľa novej súdnej mapy má byť Trnava odvolacím súdom pre celé západné Slovensko. Budú sem zvážať väzňov z Ilavy, Trenčína, Dubnice nad Váhom, Leopoldova, Bratislavy, Nitry.

Argument zástancov reformy, že obvody sa majú zväčšiť, lebo pôvodne ich vytvorila vláda umelo, keď ich viazala na drobenie republiky na malé okresy, znie logicky. Nemá opodstatnenie napraviť politický zásah do súdnictva z 90. rokov?

Na úrovni malých okresov treba urobiť analýzu a vyhodnotiť, čo má byť ponechané. Niektoré okresné súdy má význam zrušiť, keď sú tam štyria sudcovia, keď nemôže byť zachovaná  špecializácia a je problém s náhodným výberom sudcu. Lenže tu je iný problém. So sudcami nikto nekomunikoval. Teraz sa má rozbehnúť diskusia? Keď je zákon v pripomienkovom konaní? Čo sa prijme? Keď som robila pripomienky k novele ústavy, čo sa týka NSS, tak v pripomienkovom konaní z nich akceptovali mizivé percento.

Pripomienkové konanie ministerstvo vyhodnocuje, ako to vyzeralo vo vašom prípade?

Akceptovali tri percentá pripomienok. Urobili ústupok, že pri funkčnej imunite sa v ústave zvýraznilo, že nemožno sudcu stíhať za právny názor. Ale zároveň tá veta pokračuje, že keby bol právnym názorom spáchaný trestný čin, stíhanie by mohlo byť. Toto trochu zohľadnili.

Nielen od vás, ale aj ďalších sudcov počúvam, že ministerka nechce komunikovať. Keď hovorím s ministerkou, tá sa ohradzuje, že dvere k nej sú otvorené, že na každú pripomienku, ktorá jej príde, odpovedá. Ako si to mám vysvetliť?

Čo sa týka NSS, ministerka nebola za nami ani raz. Až keď na Súdnej rade odzneli závažné slová, že sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu sa nebudú hlásiť do výberových konaní na NSS, prišla ministerka na pôdu nášho súdu. Osobne. Ale až po schválení zákonov. V lete predložili Najvyšší súd a Súdna rada pripomienky k zákonu o sudcoch, aj k novele ústavy. Z našich pripomienok týkajúcich sa NSS nebolo zohľadnené nič, ani pri pripomienkach k spôsobu personálneho obsadzovania NSS. Už vtedy sme poukázali na to, že je to problém.

Potvrdzuje sa to?

Áno, naše obavy sa potvrdzujú. Boli sme za to, aby koncepcia vyzerala ako v Českej republike. Presadzovali sme, aby sudcovia správneho kolégia prešli zo zákona, so súhlasom, na NSS, aby bola zachovaná kontinuita, orgánová pamäť. A aby spisy, ktorých je na správnom kolégiu nevybavených okolo dvetisíc, prešli na NSS. Na pripomienky sme nedostali reakciu, ministerka sa s nami nestretla. Boli sme na tom ešte horšie ako sudcovia krajských a okresných súdov, s ktorými ministerstvo zorganizovalo vlani v novembri aspoň videokonferenciu. Jediný, kto prišiel na našu pôdu, bol predseda Súdnej rady Mazák, ten sa opakovane vyslovil, že je za prechod zo správneho kolégia Najvyššieho súdu na NSS.

Aké boli vaše ďalšie kroky?

Od januára vstúpili do platnosti a účinnosti predpisy týkajúce sa NSS a jeho kreovania. Ešte v decembri, pred schválením týchto zákonov, sme napísali otvorený list poslancom Národnej rady SR, kde sme upozornili, že to bude obrovský problém, pretože personálny substrát správneho kolégia nebude využitý na NSS. Až keď sa ministerka zapojila do online zasadnutia Súdnej rady, kde sa hovorilo o počtoch sudcov NSS, sme otvorene komunikovali, že sudcovia zo správneho kolégia sa asi nebudú hlásiť  do výberových konaní. Následne na to prišla ministerka na pôdu správneho kolégia aj s predsedom Súdnej rady, ale nedošlo k žiadnemu posunu.

Kedy to bolo?

Začiatkom februára.

Čo bolo ďalej?

V ústave je zriadenie NSS, s tým sme spokojní. Položila som otázku, či existuje priestor na legislatívnu zmenu zákona o sudcoch. Dostala som odpoveď, že nie. Tak načo sme sa teda stretli, keď už je všetko prijaté a účinné? Pani ministerka nás prosila, aby sme išli do výberových konaní. Ona sa domnieva, že kreovať NSS takýmto spôsobom je správna cesta. My sme jej oponovali. K posunu nedošlo. Vyvrcholilo to podaním podnetu zo strany 18 sudcov správneho kolégia predsedovi Súdnej rady, ktorý má návrhovú kompetenciu obrátiť sa na Ústavný súd, je oprávnený podať návrh na súlad zákona s ústavou. V podnete namietame, že výberové konania na NSS tak, ako sú nastavené v zákone o sudcoch, môžu byť v rozpore s ústavou.

Predseda Súdnej rady vzápätí povedal, že návrh na konanie o súlade právnych predpisov je zložitý právnický útvar a na jeho prípravu treba určitý čas. Nie je práve čas teraz najdôležitejší?

Čas je dôležitý, pretože uzávierka prihlášok do výberového konania na NSS je 26. februára. Výberové konania na sudcov NSS sa budú uskutočňovať počas apríla.

Ešte predtým má Súdna rada zvoliť predsedu.

Predseda NSS by mal byť zvolený 2. marca. Ak bude zvolený, v podstate nebude vedieť, komu bude šéfovať. Je tam jeden kandidát, Jaroslav Macek, predseda žilinského okresného súdu.

Takže sa môže stať, že 2. marca bude zvolený predseda NSS a nebude mať sudcov.

On bude mať tých, ktorí sa stanú úspešní vo výberovom konaní pred Súdnou radou.

Budú takí?

Neviem. Budeme o tom hlasovať v Súdnej rade. Aby sa zo dňa na deň stali sudcami NSS, budú potrebovať najmenej desať hlasov. Jediné kritérium, ktoré budú musieť splniť, je desať rokov právnickej praxe.

Koľko bude kandidátov?

Môžu sa hlásiť do 26. februára a verím tomu, že takýchto uchádzačov, najmä z externého prostredia, bude veľa.

Ak tu, na Najvyššom súde, budete trvať na svojom, môže sa stať, že NSS obsadia úplne noví ľudia.

Presne tak.

S akou agendou?

Budú riešiť veľký balík vecí. Hlavnou časťou agendy sú daňové veci. Teraz v kolégiu preskúmavame rozhodnutia finančného riaditeľstva, je tam DPH, daň z príjmu, daňové podvody či spotrebné dane.

Foto: Róbert Valent

To sú vážne veci.

Áno. Ďalej budú riešiť agendu sociálnych vecí, stavebných konaní, katastrálnych konaní, administratívneho trestania, teda všetky priestupky na úseku dopravy alebo iné priestupky. Budú riešiť hospodársku súťaž, verejné obstarávanie, otázky info zákona, otázky preskúmavania prepustenia zo služobného pomeru, disciplinárnych konaní, volebného súdnictva, rozpustenia politickej strany, preskúmania neudelenia bezpečnostných previerok zo strany Národného bezpečnostného úradu. A nemožno zabudnúť na prednostnú a lehotovanú azylovú problematiku, zaisťovanie, administratívne vyhosťovanie. Celková agenda je neskutočne široká. Ako som už povedala, správne kolégium Najvyššieho súdu funguje 28 rokov. Máme už niečo za sebou. Dvaja sudcovia od nás sú na európskej úrovni. Alena Poláčková je sudkyňou Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu za Slovensko, Miroslav Gavalec bol úspešný a stane sa sudcom odvolacieho súdu v Luxemburgu.

Noví sudcovia od vás preberú celú agendu?

Právna úprava je zatiaľ taká, že staré spisy by mali prejsť na NSS.

Koľko takých presunutých sudcov musí byť, aby bol NSS funkčný?

Na NSS je plánovaných celkovo 30 sudcov. Ideálny by bol pomer 20 k 10. Čiže 20 sudcov zo správneho kolégia Najvyššieho súdu a 10 z pozícií krajských súdov alebo nesudcov, advokátov, právnikov.

Čo bude s vami, ak neprejdete na NSS?

Ostaneme na Najvyššom súde.

Dvere na NSS sa vám tak zavrú?

To je hypotetická otázka. Je to možné.

Ak nastane takáto situácia, na Slovensku budeme mať úplne nové vedenie správneho súdnictva.

Bude smutné, ak by sa stalo, že na najvyššom stupni súdu budú súdiť najmä nesudcovia, ktorí budú bez skúseností súdiť. Akú to bude mať úroveň? Aká to bude výkladná skriňa?

Teraz nejde ani tak o výkladnú skriňu, ale o to, ako bude fungovať NSS. Vymenovali ste desiatku dôležitých oblastí, kde bude treba ďalej konať.

Stále na toto upozorňujeme. Prečo sa to nemohlo urobiť inak? Prečo by sme zo zákona nemohli automaticky prejsť na NSS, ako to bolo v Českej republike? Keď pani ministerka nesúhlasila s týmto riešením, navrhovali sme kompromisné, lebo chápeme požiadavku doby, že sú tu korupčné kauzy spojené so sudcami. Jej úmysel bol jasný, aby sme predstúpili pred Súdnu radu, aby nás nejakým spôsobom vypočuli, aby nás majetkovo či inak preverili. Navrhovali sme, že si dáme žiadosti o preloženie, Súdna rada bude o nás rozhodovať na verejnom vypočutí, či nás preloží. Najprv sme trvali na prechode zo zákona, čo by bolo najjednoduchšie, najlogickejšie, najefektívnejšie, zachovala by sa kontinuita, judikatúra, ostali by nám staré spisy. Keď sme videli, že táto cesta nie je schodná, navrhli sme pristúpiť na verejné vypočutie pred Súdnou radou prostredníctvom inštitútu preloženia.

Pre ministerku to nie je to schodná cesta?

Na februárovom stretnutí povedala, že trvá na výberovom konaní.

Prečo sa mu bránite?

Vidíme tam nepriamu diskrimináciu. Zvýhodnení sú nesudcovia. Na to, aby sa stali sudcami NSS, im stačí desať rokov právnickej praxe a absolvovať špeciálne výberové konanie – jediný ústny pohovor pred Súdnou radou. Nemusia mať psychologické testy, nemusia absolvovať písanie rozsudkov, prípadových štúdií, jazykový test, nemusia absolvovať odborný test.

To vy už máte za sebou?

Viackrát. Keď som išla cez výberové konanie na okresný súd, krajský súd, na Najvyšší súd. Mnohí z nás majú ešte ďalšiu vyššiu sudcovskú funkciu predsedu senátu, ktorá si tiež vyžadovala výberové konanie. Ja som tak absolvovala päť výberových konaní.

Asi tam je zámer stihnúť výberové konania tak, aby sa NSS mohol rozbehnúť 1. augusta.

Súhlasím, ale pýtam sa, prečo sa tak ponáhľame. Práca chvatná, málo platná. Nič nebráni vyčkať a vybrať kvalitu. V ústave je už predsa NSS zakotvený.

Nesúvisí to s uplatnením novej súdnej mapy? Tam sa tiež ministerstvo ponáhľa.

NSS sa môže riešiť bez nejakej súvislosti s novou súdnou mapou.

Ak sa Ján Mazák ako predseda Súdnej rady stotožní s vašou myšlienkou, dá návrh na Ústavný súd a ten k tomu bude musieť zaujať postoj, aký dopad to bude mať na dodržanie termínov reformy?

Ak by predseda podal návrh, otázka je, či by žiadal o odklad účinnosti zákona. Keby Ústavný súd povolil odkladný účinok, zablokovalo by sa fungovanie NSS na veľmi dlhú dobu. Zostalo by to tak, ako je to teraz, kým by sa daná vec nevyriešila.

Ak by dostal Ústavný súd návrh od predsedu Súdnej rady, do akého času by vedel zaujať postoj?

Neviem, to môže trvať rok, aj dva.

Je predseda Mazák zaviazaný, aby podal návrh?

Nie, je to len na ňom.

Má teda v ruke horúci zemiak. Zbaví sa ho tak, že ho pošle do Košíc?

Je to na ňom. Možno bude vedieť názor Súdnej rady, môže sa jej na to opýtať, ale nebude viazaný ani jej názorom, pretože je to výlučne jeho kompetencia ako predsedu Súdnej rady.

Novelou ústavy prechádzajú na NSS nové právomoci. Bude rozhodovať o námietkach pri konaní parlamentných či komunálnych volieb?

Áno. To, čo riešil Ústavný súd, by malo prejsť na NSS, ako to majú v Českej republike.

Ďalšia vec sú disciplinárne konania voči sudcom.

Disciplinárne konania sú pod kuratelou Súdnej rady. Máme prvostupňový a druhostupňový disciplinárny senát. Po novom by mali prejsť pod jednu inštanciu, NSS. Ten bude rozhodovať v jednoinštančnom konaní, bude musieť viesť dokazovanie a s konečnou platnosťou rozhodnúť. Proti takémuto rozhodnutiu sa bude môcť účastník disciplinárneho konania obrátiť so sťažnosťou iba na Ústavný súd. Vnímam to kriticky. Je síce pravda, že aj v Českej republike majú túto právnu úpravu, že o disciplinárnych konaniach rozhoduje Najvyšší správny súd v jednej inštancii, ale idú to meniť. Európska komisia im dala upozornenie, že to nie je v súlade s medzinárodným právom, pretože ide len jednoinštančné konanie. Bola som skôr za to, aby prvý stupeň disciplinárnych konaní zostal pod kuratelou Súdnej rady a ako opravný prostriedok by disciplinárne konanie riešil NSS. Ale ešte nevieme, ako to bude presne vyzerať.

Z toho, čo tu doteraz hovoríme, vyplýva, že zloženie NSS bude veľmi dôležité. Jeho členovia budú rozhodovať  v disciplinárnych konaniach, budú rozhodovať o tom, či sudcovia budú ďalej pôsobiť, alebo nie.

Súhlasím s vami, je to veľmi dôležité.

Náš demokratický systém je postavený na troch autonómnych pilieroch moci – zákonodarnej, výkonnej a súdnej. Stále si kladiem otázku, aká je autonómnosť súdnictva, prípadne jeho kontrola. NSS dostane do rúk veľkú právomoc, bude posudzovať, či je sudca hodný pôsobiť. Neponáhľame sa so spustením NSS opodstatnene, aby sa sudcovský stav zbavil nehodných sudcov?

Musíte si uvedomiť, že disciplinárna agenda bude pre NSS marginálna. Ona nemôže byť vlajkovou loďou. Vymenovala som vám, čo všetko bude NSS robiť.

Ale disciplinárna agenda je politicky veľmi významná, aspoň v súčasnosti.

Áno, je.

Zažívame nebývalé časy, sudcov zatýkajú, viacerí sú vo väzbe. To tu doteraz nebolo.

Treba si položiť otázku, či nástrojom na zamedzenie korupcie je znefunkčnenie súdnictva. Na to si musí dať odpoveď zákonodarca. Ja si myslím, že nástrojom na korupciu sú disciplinárne a trestné konania. Musia konať aj orgány činné v trestnom konaní. Ale asi miešame dve veci. My súhlasíme s tým, aby disciplinárne konania prešli pod NSS, aby sa rýchlo riešili.

Z nášho rozhovoru vyplýva, že bude veľmi ťažké zvládnuť, aby sa NSS od 1. augusta ozaj rozbehol.

Je tam viacero vecí. Nevieme, kto sa prihlási do výberového konania, nevieme, kto bude vybraný Súdnou radou na tieto pozície, či bude dostatočný počet sudcov. Nevieme, kto bude predsedom, podpredsedom NSS. Je tam veľa nezodpovedaných otázok. Pýtam sa, kde bude budova NSS. Zatiaľ nemá NSS ani stoličku či počítač.

Už o pár dní sa uskutoční voľba predsedu NSS. Ako bude podľa vás hlasovať Súdna rada, ktorej ste členkou?

Uvidíme, kandidát bude prezentovať svoje predstavy, ciele.

Kandidát Jaroslav Macek je človek, ktorý sa dostal do pozície predsedu okresného súdu v Žiline práve v čase, keď ministerka Kolíková bola štátnou tajomníčkou. Keď som sa rozprával s ministerkou o novej súdnej mape, potvrdila mi, že bude mať záujem, aby z riadiacich funkcií spravovali súdnictvo ľudia, ktorí podporujú jej reformu. 

Čo sa týka voľby predsedu NSS a podpredsedu NSS, ministerka nie je členkou Súdnej rady, teda nevolí predsedu ani podpredsedu NSS.

Áno, ale vládna koalícia má svojich ľudí v Súdnej rade. Vychádzajme z toho, že Súdna rada zvolí predsedu NSS. Čo sa bude diať ďalej?

Neviem, to sú hypotetické otázky. Ale je ich až príliš veľa na to, aby neexistovalo riziko, že sa nenaplní vízia o elitnom súde. Kladiem si aj ďalšiu otázku. Na NSS nemáme vyčlenené nejaké špeciálne finančné prostriedky. Ministerstvo financií len odkrojí Najvyššiemu súdu peniaze, ktoré mal na 30 sudcov. Odkrojí ich, ako keby išlo o prechod, ale zároveň to nebude personálny prechod sudcov.

Foto: Róbert Valent

Čo by vás osobne primalo, aby ste sa uchádzali o miesto sudkyne v NSS?

Nehovorím za ostatných, hovorím sama za seba. Milujem správne právo, myslím, že sa snažím, aby som bola rešpektovanou odborníčkou v tomto odvetví, prednášam na Slovensku a v Českej republike, publikujem. Môj názor je, že takto nastavená koncepcia je diskriminačná. Je to ako keby ste neurochirurga, ktorý sa špecializuje na operovanie mozgov, po postavení novej nemocnice nútili ísť do výberového konania s lekárom, ktorý nemá ani jednu atestáciu, a ešte mal mať zodpovednosť za nováčika v operačnom tíme. Sudcovia správneho  kolégia sa snažili niečo dosiahnuť, máme konkrétne výsledky. Nemôže sa na nás uplatňovať princíp kolektívnej viny. Korupcia sa nemôže riešiť takýmto nástrojom. Podrýva to základy právneho štátu. Keď je problém s niekým konkrétnym, nech sa to rieši, máme na to nástroje.

V čom vzniká nebezpečenstvo pre právny štát?

Nemôžeme obviniť celý sudcovský stav. Tobôž keď je to taká špecifická legenda. Nás je na celom Slovensku možno 60, ktorí sa venujeme problematike správneho súdnictva. Nemôžeme pripustiť takýto hazard. Správne súdnictvo je ako neurochirurgia v medicíne. Sme smutní. Obidve strany, my i ministerka, si prajeme to isté. Stále verím tomu, že existuje možnosť, ako túto situáciu vyriešiť. Domnievam sa, že korektné bude, pokiaľ nám umožnia predstúpiť pred Súdnu radu preložením. Nech nás vypočujú, nech nás preveria, môžu sa nás odborne pýtať, ale bude to inštitút preloženia. To, samozrejme, neznamená, že Súdna rada preloží každého. Nebolo by to automatické.  

Čo by sa muselo stať, aby sa išlo touto cestou?

Model, ktorý navrhujeme, bol zvolený pri krajských správnych súdoch. V zákone o sudcoch je stanovené, že doterajší sudcovia krajského súdu, ktorí vybavovali správnu agendu, budú, keď si dajú žiadosť, preložení cez Súdnu radu na krajský správny súd aj so spismi, ktoré majú. To nie je kariérny postup, je to na tej istej úrovni. Podobné by to bolo v našom prípade.

Ďalšie články od Jozef Hajko
Ďalšie články