Mazák bráni Záleskú a hovorí o diskreditácii. Podľa Jelínkovej jeho vyjadrenia môžu deformovať verejnú mienku

Na snímke Ján Mazák. FOTO: TASR/Jaroslav Novák

Ján Mazák tvrdí, že súdna rada už tretíkrát riešila Pamelu Záleskú, lebo sa ju časť sudcov snaží odstaviť. Sudkyňa Dana Jelinková Dudzíková reaguje, že takéto vyjadrenia môžu deformovať verejnú mienku.

Šéf súdnej rady Ján Mazák bol v utorok hosťom relácie v denníku Sme u moderátorky Zuzany Kovačič Hanzelovej. Vyjadroval sa k medializovanej kauze pobytu novinárky Denníka N Moniky Tódovej a sudkyne Pamely Záleskej vTatrách.

Záleská na minulotýždňovom vypočutí na Súdnej rade SR odmietla, že by vynášala informácie zo spisov.

Mazák v rozhovore pre Sme prízvukoval, že sa nedokázalo, že by sa sudkyňa dopustila etického prešľapu.

„Už tretíkrát sa časť Súdnej rady snaží odstaviť sudkyňu alebo dosiahnuť to, aby sudkyňa Záleská bola obvinená zo spáchania nejakého etického deliktu. Diskreditácia, ktorá stále zatiaľ končí tým, že nemajú žiadny argument, objektívny dôkaz, ktorý by spochybňoval integritu sudkyne,“ hovorí predseda Súdnej rady Ján Mazák o vypočúvaní sudkyne Záleskej na Súdnej rade.

Mazák tvrdil, že by od zvyšných sudkýň očakával, že budú brániť kolegyňu. „Navyše mi to pripadalo veľmi nedôstojné,“ uviedol na margo Záleskej vypočúvania.

Prerokovanie Záleskej bolo v súlade so zákonom, tvrdí Jelinková Dudzíková

Členka Súdnej rady SR Dana Jelinková Dudzíková v stredu k Mazákovmu rozhovoru zverejnila stanovisko, v ktorom uviedla, že je potrebné verejnosti predložiť namiesto subjektívnych pocitov a nepresných tvrdení predsedu súdnej rady fakty a vecné zdôvodnenie konania na pôde súdnej rady.

Súdna rada sa na svojom tohtoročnom 3. zasadnutí zaoberala návrhom predsedu súdnej rady na začatie konania o dôvodnosti kvalifikovaného podnetu podaného treťou osobou týkajúceho sa sudkyne Pamely Záleskej. Jelínková Dudzíková argumentuje, že „povinnosť zaoberať sa prerokovaním takéhoto návrhu vyplýva priamo zo zákona o súdnej rade a zaradenie do programu vykonal sám predseda súdnej rady“.

Za dôvodnosť podaného návrhu hlasovali tri členky súdnej rady, Jelinková Dudzíková, Pružinec Eren a Mišíková, pričom na prijatie uznesenia je potrebných desať hlasov členov súdnej rady.

Kauza inzulín

Na šiestom zasadnutí v tomto roku súdna rada prerokovala medializované informácie a podnet týkajúci sa postupu Pamely Záleskej na pojednávaní v súvislosti s neumožnením podania inzulínu obžalovaným. Tento bod programu bol zaradený na základe písomného podnetu príbuzných obžalovaného doručenému aj predsedovi súdnej rady a návrhu členiek súdnej rady Pružinec Eren, Kosová a Jelinková Dudzíková.

„Keďže predseda súdnej rady nezabezpečil na prerokovanie tohto bodu programu ani len zvukový záznam z pojednávania zo dňa 19. apríla 2023, bol vznesený návrh na vyžiadanie si tohto zvukového záznamu, ale aj informácie od Generálnej prokuratúry SR. Uvedený návrh podporilo sedem členov súdnej rady, a to Farkaš, Jelinková Dudzíková, Kosová, Kunay, Pramuková, Príbelská a Pružinec Eren. Tento návrh nebol schválený, keďže na prijatie rozhodnutia je potrebných desať hlasov. Preto súdna rada dosiaľ nezaujala žiadne stanovisko ku ‚kauze inzulín‘,“ uviedla Jelinková Dudzíková v stanovisku.

Tódová

Členka súdnej rady ďalej uviedla, že na ôsmom zasadnutí v tomto roku sa súdna rada zaoberala stanoviskom sudkyne Pamely Záleskej k medializovaným informáciám o jej vzťahu k novinárke Denníka N Monike Tódovej s osobitným zreteľom na vynášanie informácií zo spisov, v ktorých bola zákonnou sudkyňou. Konštatuje, že tento bod programu bol zaradený na základe návrhu štyroch členov súdnej rady, a to Mazák, Gandžala, Berthotyová a Mišíková, ako aj na základe žiadosti sudkyne Pamely Záleskej. K tomuto bodu programu navrhovatelia nevzniesli žiadny návrh uznesenia, o ktorom by súdna rada hlasovala.

„Ako vyplýva z uvedeného, na prerokovanie sudkyne Pamely Záleskej na pôde súdnej rady došlo na základe zákona o súdnej rade a v súlade so zákonom. K zaradeniu tejto sudkyne do programu súdnej rady prispel svojím návrhom aj sám predseda súdnej rady. Preto verejne vyslovený hodnotiaci úsudok predsedu súdnej rady o snahe časti súdnej rady diskreditovať sudkyňu Pamelu Záleskú nie je založený na dostatočnom skutkovom základe a je okrem iného spôsobilý deformovať verejnú mienku o konaniach na pôde súdnej rady a na výkone jej zákonných kompetencií,“ uzatvára Jelinková Dudzíková.

(tasr, est)


Ďalšie články