Vo vydavateľstve Štandardu sa uskutočnila plánovaná zmena vo vlastníckej štruktúre

22IMG_6987 Štandard. Foto: archív

Zloženie vlastníkov sa nemení, donedávna menšinový investor zvýšením základného imania získal kontrolu nad 74 percentami akcií.

V septembri tohto roku Peter Núñez v Štandarde avizoval, že dôjde k  k zvýšeniu základného kapitálu a stane sa menšinovým akcionárom a spoločnosť Saidler & Co. väčšinovým majiteľom. Tieto zmeny sa už uskutočnili a sú zapísané v Obchodnom registri.

Švajčiarska spoločnosť Saidler & Co. vlastní aktuálne 74 percent akcií, Peter Núñez 25 percent akcií a Peter Peťovský 1 percento akcií. K zmene vlastníckych pomerov došlo zvýšením základného imania spoločnosťou Saidler & Co. Táto zmena bola plánovaná a prebehla po vzájomnej dohode.

Na obsah a orientáciu Štandardu to nemá nijaký vplyv, k žiadnym ďalším zmenám nedochádza. Tak ako doteraz, aj naďalej sa budú akcionári usilovať o konanie vo vzájomnej dohode. Zmena by mala podporiť ďalšiu plánovanú expanziu Štandardu, o ktorej vás budeme informovať.

(red)


Ďalšie články