Drag workshop pre mládež dotovaný z EÚ sa budúci rok uskutoční na Slovensku

dragtivism Vizuál k projektu Dragtivism, ktorý sa koná na Slovensku. Zdroj: Facebook

Chlapci v mejkape a ženskom oblečení, ktorí pred publikom predvádzajú sexualizovanú šou. Divoko zmaľované dievčatá, čo robia to isté. Takto vystupovať sa bude mládež “učiť” na workshope sponzorovanom Európskou úniou. 

Tréning Dragtivism, kde sa ľudia starší ako 16 rokov naučia predvádzať drag šou, sa tento rok bude konať v Košiciach. Projekt, na ktorom sa zúčastňuje aj slovenská LGBT mimovládka Saplinq, bude trvať 11 dní.

V mládežníckej výmene Dragtivism sa spojili mimovládky z 11 štátov EÚ. Každá z organizácií sľúbila zo svojej krajiny na workshop dostať aspoň dvoch mladých ľudí. Mládež z Litvy, Španielska, Grécka, Maďarska, Bulharska, Poľska, Česka, Portugalska, Rumunska, Rakúska a zo Slovenska sa teda v januári 2024 príde učiť robiť drag do Košíc. 

Drag je forma vystúpenia, ktorá sa tradične odohrávala v baroch a nočných kluboch. Muži a ženy pri ňom napodobňujú opačné pohlavie a ich vystúpenia majú často sexuálny podtón. Tento typ zábavy spopularizovala hlavne reality šou RuPaul’s Drag Race, ktorú prvýkrát uviedli v roku 2009. Najmä na západe už desaťročie prebiehajú snahy presadiť drag ako zábavu vhodnú pre deti a mládež, čo prinieslo množstvo kontroverzných výsledkov. 

Mládežnícke výmeny, kde sa učia robiť drag, Európska únia sponzoruje minimálne od roku 2016. V rámci týchto tréningov sa od roku 2018 organizuje, vždy pod taktovkou inej mimovládky, workshop s názvom Dragtivism.

Popisy dragových projektov pre mládež, ktoré sponzoruje EÚ, nepriznávajú dragu sexuálny charakter. Naopak, zdôrazňujú, že ide o umenie a formu aktivizmu, ktorý má mať na účastníkov oslobodzujúci účinok. „Cieľom tejto mládežníckej výmeny je preskúmať genderové vyjadrenie ako formu umenia, ale aj ako formu aktivizmu, ktorá umožňuje spochybniť genderové spektrum, ale aj iné nespravodlivé situácie, napríklad gender gap a mnohé sklenené stropy, ktorým ženy a menšiny denne čelia,“ píše sa na webstránke Európskej únie.

Kto však dragové vystúpenia sleduje, ich sexualizovaný charakter mu nemôže uniknúť. Ako príklad môžu poslúžiť aj fotografie mladých ľudí zo Slovenska, ktorí sa zúčastnili minuloročného španielskeho tréningu. Títo účastníci patria do „neformálneho zoskupenia umelectva“, ktorí si hovoria House of Elisabeth. Skupina je z východného Slovenska, kde spolu robí dragové vystúpenia a tiež dragové workshopy.

Výpovede iných účastníkov minuloročnej mládežníckej výmeny tiež naznačujú, že napriek zacieleniu na nedospelých ľudí, ostávajú tréningy verné prepojeniu dragu s nočným životom. Slávnostným zakončením minuloročného workshopu Dragtivism v Barcelone boli vystúpenia v bare. „V prvý deň sme hovorili o histórii dragovej scény a všeobecne o aktivizme. Počas programu sme sa naučili, ako sa transformovať do drag persóny, a na konci sme dostali možnosť vystúpiť v malom bare v Barcelone,“ povedal o workshope účastník.

2023

Ďalšie spojenie so sexom naznačuje aj tohtoročný organizátor workshopov, ktorým je rakúska organizácia Queer Theater Ensemble (Súbor queer divadla, QTE). Rakúska QTE okrem iných aktivít organizuje vo Viedni pravidelné dragové workshopy pre „ľudí všetkých vekových kategórií“. Redakcia kontaktovala vedúcu združenia s otázkou, či sú jej tréningy otvorené aj pre deti. Pokiaľ odpovie, článok budeme aktualizovať.

Vedúca QTE, ktorá sa vyhlasuje za nebinárnu osobu a hovorí si Magoa Hanke, tiež tento rok viedla dragové workshopy a prednášala na rakúskom „sex-pozitívnom“ festivale Intimate Revolution (Intímna revolúcia).

Tvorcovia festivalu ho označujú za podujatie „zamerané na súhlas, empatiu a spojenie“. V minulosti boli však jeho súčasťou aj fetišistické semináre, ako Fackovanie tváre (Face slapping), Zväzovanie hlavy (Head Bondage), Rozkoš a bolesť (Pain and Pleasure) či Súhlasný nesúhlas (Consensual Nonconsent).

Magoa Hanke dáva drag do súvislosti so sexom aj na svojej webstránke, keď sa pýta, „čo má drag spoločné s túžbou“. Pokračuje: „Ako drag súvisí so sexualitou? V ktorých roliach môžem slobodne vyjadriť svoje túžby a stanoviť si hranice? Je čubka (bitch) nadávka? Alebo ide o postavu, ktorú si môžem osvojiť? Ako na tieto experimenty reaguje moje telo?“

View this post on Instagram

A post shared by The Intimate Revolution (@theintimaterevolution)

Sexualizovaný charakter vystúpení na mládežníckych výmenách Dragtivism naznačujú aj fotografie a videá z ostatných ročníkov. Napríklad z roku 2018 v Turíne alebo 2019 v Glasgowe.

Štedrá finančná injekcia pre Saplinq, o.z.

Samotní organizátor workshopu Dragtivism v rokoch 2023 a 2024 dostal na usporiadanie tréningu od Európskej únie vyše 32-tisíc eur. Slovenské združenie Saplinq bude hrať v projekte dôležitú úlohu, keďže sa workshopy uskutočnia v jeho materských Košiciach.

Zakladateľom mimovládky je usporiadateľ dúhového Pridu Košice Róbert Furiel. Toto združenie stojí aj za fungovaním a vznikom komunitného centra Prizma, kde workshopy dragu konali aj v minulosti.

Združenie Saplinq dostalo tento rok na svoje fungovanie viac ako 500-tisíc eur. Najväčšiu finančnú injekciu, 308 398 eur, dostalo združenie cez Národný inštitút vzdelávania a Národnú agentúru programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu po tohtoročných predčasných voľbách, tesne pred menovaním súčasnej vlády.

Poznámka po zverejnení: V texte bolo pôvodne uvedené, že občianske združenie Saplinq dostalo štátnu dotáciu 308 398 eur zo štátnych zdrojov. Až dodatočne sme zistili, že daný grant síce zastrešovala príspevková organizácia Ministerstva školstva – Národný inštitút vzdelávania ale spoluúčastným na ňom bola aj Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.


Ďalšie články