Roman Michelko: Zmena generálneho riaditeľa RTVS nie je na programe dňa. Štátnu televíziu robiť nechceme

Roman Michelko Roman Michelko. Foto Matúš Zajac

Parlament schválil v prvom čítaní novelu zákona o Fonde na podporu umenia, vládna koalícia sa tiež chystá meniť zákon o Rade RTVS, špekuluje sa o tom, či sa tým pokúsi odvolať súčasné vedenie RTVS. Rozprávali sme sa s poslancom SNS a predsedom parlamentného výboru pre kultúru a médiá Romanom Michelkom, aké presne sú plány koalície a čo chcú novelami presne zmeniť. Pýta sa Dana Vitálošová.

Začnime aktuálne: v Národnej rade prešiel do druhého čítania návrh zákona o Fonde na podporu umenia (FPU). Tomuto fondu sa Štandard venoval v predchádzajúcich článkoch aj pre dúhové projekty pochybnej kvality, ktoré fond dlhodobo financuje. Tento fond má však výrazne väčší záber aktivít, vy teraz zasahujete do jeho riadenia, čo presne sledujete a čo chcete zmeniť?

Náš návrh sa týka dozornej komisie. Dnes je vo Fonde na podporu umenia taká situácia, že dozorná komisia nerozhoduje o dotáciách pre jednotlivé projekty, ale iba o zúčtovaní. V tej komisii sú traja ľudia, z čoho dvoch nominuje minister kultúry. Tretieho tiež menuje minister kultúry, ale na návrh ministra financií. My navrhujeme dozornú komisiu rozšíriť o dvoch ľudí, ktorých by do nej nominoval najvyšší orgán, teda rada fondu. 

V čom by to malo zlepšiť situáciu? 

Je to v prospech rady fondu, ktorá by zmenou zákona dostala možnosť pripomienkovať výhrady ministerských nominantov. 

Dozorná rada fondu ale zásadne neovplyvňuje fungovanie FPU, napríklad zloženie odborných komisií, práve ony sú pritom rozhodujúce, určujú, ktoré projekty FPU finančne podporí. Tam zmeny neplánujete?  

Je to malá technická novela a nevylučujem, že môžu prísť ďalšie pozmeňujúce návrhy. Ešte nemáme úplne presne určené, akým spôsobom vyriešime prípadné zmeny. Nebudú to ale žiadne rozsiahle zmeny. Hoci je v tejto chvíli predčasné o tom hovoriť, pôjde o zmenu maximálne dvoch-troch paragrafov. 

Opozícia vám vytýka, že ste zákon nepredložili od začiatku v plnom znení, ale avizujete pozmeňujúce návrhy v druhom čítaní. Je to legitímna kritika, prečo ste sa v koalícii najprv nedohodli a nepredložili návrh zákona od začiatku v plnom znení? 

Chceli sme predložiť balíček piatich návrhov zákonov o fondoch spoločne aj preto, že v prvom čítaní chceme zjednotiť dozorné komisie. Napríklad v Audiovizálnom fonde sú veľké otázniky ohľadom zúčtovania vecí, bude tam zasahovať Najvyšší kontrolný úrad. Podanie išlo podľa mňa od generálneho tajomníka služobného úradu, je tam podozrenie na subvenčný podvod.  

Pýtam sa, čo hovoríte na kritiku, že nie je štandardné predložiť návrh zákona s tým, že od začiatku predpokladáte, že k nemu dodáte aj pozmeňujúce návrhy. 

V minulom volebnom období to bol bežný štandard. 

Ale súčasná vláda chcela byť iná než tá Matovičova. 

Ako Matovičova určite áno, ale opoziční poslanci, ktorí nás dnes v tomto duchu kritizovali, by mali byť trochu skromnejší. Lebo minimálne saskári na týchto rozhodnutiach participovali, o OĽaNO ani nehovoriac. 

V parlamentnej rozprave ste spomínali, že máte mnoho argumentov, ktoré poukazujú na nedostatočnú nezávislosť odborných posudkových komisií FPU. Prečo ste ich ale nepredniesli a odkladáte to na druhé čítanie návrhu zákona? 

Do roku 2023 som viedol Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov. Mám preto skúsenosť so žiadaním dotácií od ministerstva kultúry aj z Fondu na podporu umenia. Skúsenosti mám ale najmä s odbornými komisiami, ktoré hodnotili grantové výzvy týkajúce sa literatúry. Nemám však až toľko informácií o komisiách v iných výzvach, napríklad v rámci výtvarného či tanečného umenia alebo umeleckých mobilít. Do druhého čítania ich plánujem zozbierať od ľudí, ktorí tieto skúsenosti majú. 

Ak nejde iba o ovládnutie fondu novými nominantami, čo chcete urobiť, aby sa zvýšila nezávislosť fondu?  

Bolo by dobré, keby sa voči rozhodnutiam hodnotiacich komisií dalo odvolať. Teda aby existoval odvolací orgán, ktorý by mohol korigovať rozhodnutia tej komisie. Dlhé roky na to apelovali aj umelecké zväzy. 

Kto by zriaďoval takýto orgán? 

Je niekoľko možností, ako by sa to dalo spraviť. Či už by odvolací orgán zriadila rada fondu, samozrejme, po prípadných zmenách, alebo ministerstvo s pomocou expertov na danú oblasť. Ale v koalícii nemáme ešte presne dohodnuté, ako budeme postupovať.  

Prejdime k druhej téme. RTVS sa po prudkom znížení rozpočtu dostala pod enormný tlak, Andrej Danko pred pár dňami hovoril o štátnej televízii, aké sú ďalšie plány koalície s RTVS? 


Vytvorte si účet zadarmo
alebo sa prihláste do svojho účtu a dočítajte tento článok.

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami