Drucker chce plošný zákaz mobilov v školách. Ešte zvažuje, odkedy bude platiť

mobil_skola_FOTO_Kristóf_Gremsperger Ilustračný obrázok. Foto: Matúš Zajac

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) apeluje na nariadenie plošného zákazu mobilov v slovenských školách. O tom, či bude zákaz platiť ešte tento alebo až ďalší školský rok, má šéf rezortu informovať začiatkom apríla.

Ministerstvo školstva zriadilo na účel diskutovanej témy o regulácii mobilných telefónov v školských zariadeniach pracovnú skupinu. Jej výstupy majú byť známe do konca prvého polroka 2024.

Minister však dal najavo predpokladaný výsledok už teraz. Na prvom stupni základných škôl by sa podľa neho mohli mobilné telefóny zakázať úplne. Na druhom stupni by sa ich využívanie mohlo obmedziť.

Na reguláciu mobilov dlhodobo apeluje detský komisár

Na vážnosť témy regulácie mobilov v školách opakovane upozorňuje komisár pre deti Jozef Mikloško. Pri príležitosti Svetového dňa bez mobilov (6. februára) Úrad komisára pre deti spustil taktiež výzvu za úpravu používania mobilov v školách. Iniciatívu môžu občania podporiť na tomto odkaze.

Okrem iného v októbri úrad organizoval odbornú konferenciu s názvom Mobily v škole – pomoc alebo hrozba?, počas ktorej Mikloško taktiež opätovne apeloval na ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva, aby prijali opatrenia na obmedzenie používania telefónov vo vzdelávacích zariadeniach.

„Podporiť našu iniciatívu môže ktokoľvek. Nie je to petícia, nezbierame nejaký vopred určený počet podpisov. Upozornili sme na tému, ktorej sa dlhodobo venujeme a budeme sa jej venovať naďalej,“ vyjadril sa pre Štandard detský ombudsman, ktorý tvrdí, že zapojenie väčšieho množstva verejnosti znamená väčšiu silu pre kompetentné orgány, aby to začali brať vážne a riešiť medzi prioritami.

Odborníci sa podľa slov Mikloška jednoznačne zhodujú na škodlivom vplyve mobilov na fyzický aj psychický stav detí. „Nehovoríme o nich len ako o nástroji straty pozornosti, zhoršovania kognitívnych schopností či nástroji šikanovania, nehovoríme o nich len ako o droge, ktorú táto spoločnosť dala deťom do rúk a nenaučila ich používať ju v ich prospech,“ zdôrazňuje ďalej detský komisár.

Ako bude regulácia mobilov vyzerať, je podľa detského ombudsmana v rukách ministerstva školstva. „My sme za to, aby boli mobilné zariadenia na školách jednotne regulované. O konkrétnom spôsobe by som však teraz nerád polemizoval,“ dodal komisár s dôvetkom, že z doterajších prieskumov rozvoja digitálnych zručností vyplýva, že napríklad deti na prvom stupni ZŠ využívajú digitálne technológie predovšetkým na hry, nie pre účely vzdelávania sa alebo prácu.

Drucker: Dáta ukazujú, že rozhodnutie je správne

„Niektoré z opatrení sú rázne, ale dáta ukazujú, že správne,“ napísal minister školstva na sociálnej sieti na margo plánovaných intervencií.

Na Slovensku stále chýba celoštátny zákon, ktorý by jednoznačne upravoval používanie digitálnych technológií na školách. Vo vyhláške ministerstva školstva z roku 2022 sa uvádza, že „pravidlá správania sa žiaka vrátane pravidiel používania mobilných telefónov, pravidiel obliekania, pravidiel používania edukačných publikácií a pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia upravuje školský poriadok“.

Normy na používanie techniky si teda nastavujú jednotlivé školy samy. Nebolo to tak vždy. Ministerstvo školstva nariadilo plošný zákaz používania mobilných zariadení na školách 23. júla 2008 v starej vyhláške. Podľa jej znenia nesmel žiak počas vyučovania používať mobilný telefón. 

Až minulý rok tento zákon ministerstvo pod vedením Branislava Gröhlinga (SaS) zrušilo a prenechalo rozhodnutie o pravidlách používania mobilov školám.

Súčasné znenie vyhlášky chce však rezort aktualizovať do konca marca. „Bude mať pravdepodobne podobu vyhlášky ministerstva o tom, ako využívať mobilné telefóny napríklad na druhom stupni vzdelávania,“ uzavrel Drucker.


Ďalšie články