Ľalík: Najväčším problémom bolo rozhodovanie súdu o trestnej novele bez jej zverejnenia v Zbierke zákonov

22Lalik Tomáš Ľalík Foto: archív

Ústavný súd pozastavil účinnosť novely Trestného zákona týkajúcej sa zmierňovania trestných sadzieb, skracovania lehôt pri premlčaní trestných činov alebo otvárania dohôd o vine a treste s takzvanými kajúcnikmi. Nasledovať bude samotné posudzovanie súladu novely s ústavou. Profesor ústavného práva Tomáš Ľalík z Právnickej fakulty Univerzity Komenského predpokladá, že meritórne rozhodnutie súd vydá v najbližšom čase, zrejme v horizonte niekoľkých mesiacov.

Ústavný súd rozhodol o novele Trestného zákona expresne rýchlo. Ako si to vysvetľujete?

Sudcovia chceli stihnúť lehotu, aby ich rozhodnutie o pozastavení účinnosti časti právneho predpisu mohlo byť publikované v Zbierke zákonov pred tým, ako právna úprava nadobudne účinnosť, teda pred 15. marcom 2024.

Stali sa podobné prípady aj v minulosti?

V dávnejšej minulosti sa stali také prípady, ale to by sme museli ísť hlbšie do minulosti. Konkrétne to bolo pred rokom 2011. Rekordom sú tri vo veci správy daní (PL. ÚS 4/02). Podobne ako v súčasnom prípade trvalo rozhodovanie Ústavnému súdu aj vo veci PL. ÚS 26/06. Podľa zákona o Ústavnom súde má súd povinnosť rozhodnúť o pozastavení účinnosti právneho predpisu bezodkladne. Ale vyskytujú sa v jeho rozhodovacej činnosti aj prípady, keď také rozhodnutie prijal po troch rokoch od návrhu (PL. ÚS 105/2011).

Súd rozhodoval o novele Trestného zákona bez toho, aby sa zverejnila v Zbierke zákonov. Mal na to oprávnenie?


Vytvorte si účet zadarmo
alebo sa prihláste do svojho účtu a dočítajte tento článok.

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami